Volgens een onderzoek dat de minister van Economie in het voorjaar bekendmaakte, is de gemiddelde kostprijs van een uitvaart in tien jaar met 34,7% gestegen. Dat is veel meer dan de inflatie in diezelfde periode (21,1%). Vicepremier Kris Peeters vroeg de uitvaartsector om uitleg. De begrafenisondernemers wijten de prijsstijging voor een groot deel aan hogere gemeentebelastingen en de btw: 21% op grafkelders en grafmonumenten, 6% op doodskisten.
...

Volgens een onderzoek dat de minister van Economie in het voorjaar bekendmaakte, is de gemiddelde kostprijs van een uitvaart in tien jaar met 34,7% gestegen. Dat is veel meer dan de inflatie in diezelfde periode (21,1%). Vicepremier Kris Peeters vroeg de uitvaartsector om uitleg. De begrafenisondernemers wijten de prijsstijging voor een groot deel aan hogere gemeentebelastingen en de btw: 21% op grafkelders en grafmonumenten, 6% op doodskisten.Begrafenisondernemer Jean Geeurickx wijst er ook op dat het vak ingrijpend is veranderd. "Tien jaar geleden verzorgden we enkel de begrafenis. Vandaag doen we alles: we zorgen voor het drukwerk, de koffietafel, organiseren het hele begrafenisgebeuren, staan mensen administratief bij, beheren een webpagina voor de familie..."Sommige begrafenisondernemers werken met een forfait, anderen lijsten hun prestaties gedetailleerd op. De factuur kan sterk schommelen, soms ligt die voor eenzelfde formule tot € 2.000 hoger. Ook de gemeentebelastingen en -retributies kunnen fors variëren en doorwegen op de factuur.Welke uitvaartformule je ook kiest, om een aantal diensten en prestaties kan je niet heen: het afleggen van de overledene, het opbaren, het kisten, de administratieve formaliteiten, het funerarium, de lijkwagen, het overbrengen van het stoffelijk overschot... Die basisdiensten kosten om en bij de € 1.150.Een lijkkist is in België nog altijd verplicht, zowel voor het begraven als het cremeren. In Vlaanderen zijn lijkzakken en lijkwaden toegestaan, maar niet zonder kist, en er zijn strenge wettelijke voorwaarden aan verbonden, ook op het vlak van milieu. Momenteel legt de Brusselse regering de laatste hand aan de voorwaarden voor een nieuwe wet om enkel een lijkwade toe te staan, zonder kist.Bij een crematie kost een doodskist gemiddeld € 500 tot € 1.500. Een kist om te begraven is duurder: € 1.000 tot € 3.500. Verder is het een kwestie van budget, smaak en ethische keuzes: er zijn kisten in karton (€ 370 tot € 1.100) maar ook in tropisch hardhout of grenen (vanaf € 150).Aan een overlijden zijn ook administratieve formaliteiten bij de gemeente en dus kosten verbonden. Een overledene begraven of cremeren vereist de toestemming van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Een gemeente bepaalt zelf de bedragen van belastingen en retributies voor een begrafenis. De meesten rekenen een extra taks aan voor een rustplaats op hun begraafplaats als de overledene niet in de gemeente gedomicilieerd was. Voor niet-inwoners kan de prijs van een concessie het dubbele of drievoud bedragen. Een nare verrassing voor wie zijn gemeente heeft geruild voor een woon-zorgcentrum in een andere gemeente. Een voorbeeld. In Brussel is de aangifte van overlijden en de overlijdensakte gratis. De gemeentetaks teraardebestelling bedraagt € 100, als het stoffelijk overschot wordt toevertrouwd aan het gemeentemortuarium kost dat € 30 per dag. Andere mogelijke belastingen en retributies: een belasting op de verzegeling (sluiten van de asurn of de kist), supplementen buiten de werktijden, het lijkenhuis, het gebruik van de autopsiezaal (ook energie- en waterverbruik), het openen van een grafkelder om het stoffelijk overschot bij te zetten (tot € 400).De wet staat toe om de as van de overledene te verstrooien op de zee die aan het Belgische grondgebied grenst. Iets wat almaar vaker gebeurt.Een biologisch afbreekbare asurn wordt in zee gelaten vanop een schip dat voor de plechtigheid wordt gecharterd door een privé-onderneming. Ook hier hangt de kostprijs af van de gekozen formule. Reken op € 75 tot € 135 voor de afbreekbare asurn, naargelang het model. Voor de tocht op zee betaal je € 100 wanneer het om een basic collectieve asverstrooiing gaat zonder plechtigheid. Een individuele asverstrooiing met een maritieme plechtigheid op maat en beperkte catering kost algauw meer dan € 1.000. Daarnaast kan je ook bloemen of een krans kopen om samen met de urn in zee te laten (€ 1 per bloem, € 40 tot € 75 voor een krans).Om de kosten van je uitvaart te dekken, kan je een verzekering aangaan. Je raamt de kostprijs van de begrafenis, waarna het bedrag van de premie wordt bepaald, rekening houdend met de periode tijdens dewelke je een premie wilt betalen. Raam de kosten nauwgezet en zorg dat je niets vergeet (bv. concessie of grafsteen) want de verzekering keert slechts de som uit die in het contract staat. Overlijdt de betrokkene voor alle premies zijn betaald, dan komt de verzekering tussenbeide, tenzij anders vermeld in de polis. Het is belangrijk om verzekeringen te vergelijken, maar ook andere mogelijke opties zoals een klassiek spaarplan of andere verzekering die de kosten van een uitvaart helpt dekken, ook al is ze daar niet specifiek voor bedoeld. Denk maar aan een levensverzekering of een groepsverzekering die een som uitkeert aan de begunstigde (partner of kinderen van de overledene). Dit moet je alvast weten over de uitvaartverzekering: