Uw verhuurder is verplicht om u een rustig genot van het gehuurde goed te garanderen. Deze verplichting houdt in dat hij gebreken aan woning of appartement moet herstellen. Het heeft daarbij geen belang of die gebreken al of niet bestonden op het moment dat u de huurovereenkomst ondertekende. Het storende lawaai van de verwarmingsketel in de keuken kunt u gerust een gebrek noemen. U kunt dus het best uw verhuurder in een brief aanmanen om de ketel te vervangen. Reageert hij niet, dan kunt u een verzoeningsprocedure bij de vrederechter starten. Bij zo\'n verzoeningsprocedure zijn er twee mogelijke scenario\'s:

  • ofwel raakt u het eens met uw verhuurder. Dan wordt een proces-verbaal gemaakt van het akkoord, dat dezelfde waarde heeft als een vonnis.
  • ofwel bereikt de vrederechter geen akkoord tussen u en uw verhuurder, of komt uw verhuurder gewoon niet opdagen. In dat geval kunt u niet anders dan een echte procedure voor de vrederechter starten om de verhuurder te dwingen zijn verplichtingen na te komen.
Uw verhuurder is verplicht om u een rustig genot van het gehuurde goed te garanderen. Deze verplichting houdt in dat hij gebreken aan woning of appartement moet herstellen. Het heeft daarbij geen belang of die gebreken al of niet bestonden op het moment dat u de huurovereenkomst ondertekende. Het storende lawaai van de verwarmingsketel in de keuken kunt u gerust een gebrek noemen. U kunt dus het best uw verhuurder in een brief aanmanen om de ketel te vervangen. Reageert hij niet, dan kunt u een verzoeningsprocedure bij de vrederechter starten. Bij zo\'n verzoeningsprocedure zijn er twee mogelijke scenario\'s: