Het EPC wordt berekend op basis van je theoretische en niet van je werkelijke energieverbruik. Dat is een probleem, want een slecht EPC vermindert de waarde van je woning.

Bioproducten hebben over het algemeen minder te lijden onder prijsstijgingen. Toch kennen ze vandaag een terugval, door het verlies van koopkracht.

Bouwen heeft een grote impact op het milieu. Hergebruik van materialen kan die verminderen. En je bespaart er nog geld mee ook.

Een regenwaterput kan water leveren voor je toilet, je wasmachine, je kan er je tuin mee sproeien, schoonmaken, enz. Maar hoeveel bespaar je ermee en is het duurzaam?

Met een nieuwe online tool kunnen Vlamingen berekenen hoe klimaatbestendig hun woning en tuin zijn. Het groenblauwpeil geeft een score tussen A en F op het vlak van aspecten als wateropvang, biodiversiteit en CO2-opslag, en geeft eigenaren en ontwerpers suggesties om hun score te verhogen.