De Ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx over de financiële transparantie van gezondheidszorgen goedgekeurd.

Naast de grotere financiële toegang tot de zorg, is het ook belangrijk dat de patiënt een duidelijk zicht krijgt op de werkelijke kosten van een behandeling.

Volledig bedrag op getuigschrift

Het getuigschrift voor verstrekte hulp zal het volledige door de patiënt betaalde bedrag moeten vermelden (nu gebeurt dat niet altijd). Zo zullen de ziekenfondsen de patiënten beter kunnen adviseren en verdedigen, vermits zij dan beter de verschillen zullen kunnen uitleggen tussen wat de patiënt werkelijk betaald heeft en wat hem wordt terugbetaald.

Een patiëntenfactuur

Facturen worden alsmaar meer elektronisch verwerkt. Dat gebeurt al in ziekenhuizen, rusthuizen, laboratoria, enz. Tegen 2015 zou dat ook het geval moeten zijn voor artsen en tandartsen. De patiënt blijft daarbij - administratief - een beetje in de kou staan. Daarom zal de patiënt een "patiëntenfactuur" moeten krijgen die alle verstrekkingen zal vermelden: de terugbetaling door de ziekteverzekering, het persoonlijk aandeel en de toeslagen.

Betere informatie over de toeslagen van de laboratoria

Als de arts een bloedanalyse laat uitvoeren, kent de patiënt dit labo meestal niet. Maar de patiënt is wel vaak onaangenaam verrast wanneer hij de factuur van het labo ontvangt en vaststelt dat de arts-bioloog die de analyse heeft uitgevoerd, ereloontoeslagen aanrekent als niet geconventioneerde arts. Daarom zal de arts de patiënt moeten informeren over het statuut van zorgverstrekkers (geconventioneerd of niet) waarmee de patiënt geen rechtstreekse band heeft.

Strikte regels voor de voorschotten

Een pijnpunt was dat er een duidelijke wettelijke regeling bestaat voor het voorschot op de verblijfskosten in een ziekenhuis, maar niet voor voorschotten die artsen vragen op hun ereloon.

Voortaan zal een voorschot enkel binnen de door de overeenkomsten en akkoorden vastgestelde grenzen kunnen worden geattesteerd. In dat geval zal er een ontvangstbewijs worden afgeleverd.

Concreet

  • Normaal zou uw arts in zijn wachtkamer moeten duidelijk maken of hij al dan niet geconventioneerd is. Omdat dat niet altijd gebeurt, zal het Riziv op zijn website de mogelijkheid voorzien om een opzoeking over de zorgverlener te doen. (Via www.riziv.be).
  • Vanaf 1 juli 2014 zullen de ziekenhuizen de informatie die de patiënt voor de opname moet krijgen, moeten verbeteren. De patiënt krijgt deze informatie nu vlak voor zijn opname, zodat hij geen tijd heeft ze rustig door te nemen. De informatieve documenten zullen op de website van het ziekenhuis moeten staan. Patiënten zullen bij een contactpersoon terecht kunnen die hen gepersonaliseerde inlichtingen kan geven om een beter zicht te krijgen op de opnamekosten.
De Ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx over de financiële transparantie van gezondheidszorgen goedgekeurd. Naast de grotere financiële toegang tot de zorg, is het ook belangrijk dat de patiënt een duidelijk zicht krijgt op de werkelijke kosten van een behandeling.Het getuigschrift voor verstrekte hulp zal het volledige door de patiënt betaalde bedrag moeten vermelden (nu gebeurt dat niet altijd). Zo zullen de ziekenfondsen de patiënten beter kunnen adviseren en verdedigen, vermits zij dan beter de verschillen zullen kunnen uitleggen tussen wat de patiënt werkelijk betaald heeft en wat hem wordt terugbetaald.Facturen worden alsmaar meer elektronisch verwerkt. Dat gebeurt al in ziekenhuizen, rusthuizen, laboratoria, enz. Tegen 2015 zou dat ook het geval moeten zijn voor artsen en tandartsen. De patiënt blijft daarbij - administratief - een beetje in de kou staan. Daarom zal de patiënt een "patiëntenfactuur" moeten krijgen die alle verstrekkingen zal vermelden: de terugbetaling door de ziekteverzekering, het persoonlijk aandeel en de toeslagen.Als de arts een bloedanalyse laat uitvoeren, kent de patiënt dit labo meestal niet. Maar de patiënt is wel vaak onaangenaam verrast wanneer hij de factuur van het labo ontvangt en vaststelt dat de arts-bioloog die de analyse heeft uitgevoerd, ereloontoeslagen aanrekent als niet geconventioneerde arts. Daarom zal de arts de patiënt moeten informeren over het statuut van zorgverstrekkers (geconventioneerd of niet) waarmee de patiënt geen rechtstreekse band heeft.Een pijnpunt was dat er een duidelijke wettelijke regeling bestaat voor het voorschot op de verblijfskosten in een ziekenhuis, maar niet voor voorschotten die artsen vragen op hun ereloon.Voortaan zal een voorschot enkel binnen de door de overeenkomsten en akkoorden vastgestelde grenzen kunnen worden geattesteerd. In dat geval zal er een ontvangstbewijs worden afgeleverd.