Als schade gedekt wordt door meer dan één verzekering -in het jargon: bij samenloop van verzekeringen- is het principe eenvoudig: de verzekerde kiest zelf welke verzekeraar hij aanspreekt. Deze verzekeraar kan de tussenkomst niet weigeren, maar hij kan de verzekerde wel suggereren zich tot de andere verzekeraar te wenden omdat die een ruimere tussenkomst biedt. Los daarvan hebben de meeste verzekeraars een conventie gesloten die de prioritaire verzekering aanwijst in geval van samenloop (Assuralia- overeenkomst Art. 45, zie de website www.assuralia.be). Maar let wel, het is niet omdat er twee verzekeringen in het spel zijn, dat er altijd sprake is van samenloop. De volgende voorbeelden maken veel duidelijk.

Familiale en sportclub

Wielertoerist Ludo veroorzaakt een verkeersongeval. Stel dat hij over een familiale verzekering beschikt en hij veroorzaakt door zijn fout schade bij een derde, dan zal de BA-familiale deze schade vergoeden. Stel echter dat ook zijn wielertoeristenclub over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering beschikt. Welke verzekeraar komt dan tussenbeide?

De conventie bepaalt dat de polis BA-privéleven (de familiale verzekering dus) prioritair is t.o.v. andere BA-verzekeringen. De conventie is echter niet dwingend. Spreekt Ludo eerst de verzekering van de wielerclub aan, dan zal die hem - zonder verplichting - verwijzen naar zijn familiale. Vraagt Ludo dat toch de verzekeraar van de club tussenbeide komt, dan zal deze hem vergoeden en nadien de toepassing van de conventie vragen aan de familiale.

GOEDE RAAD: Een familiale verzekering is nuttig (ook als u geen kinderen of huisdieren hebt) en niet duur!

Hospitalisatie en sportclub

Anne loopt tijdens een partijtje tennis een knieblessure op en moet geopereerd worden.

Mocht Anne niet over een hospitalisatieverzekering beschikken, dan heeft ze het geluk dat sportclubs verplicht zijn een ongevallendekking te voorzien. Bepaalde onkosten zijn er echter begrensd: bijv. apothekerskosten, kinesitherapie, gipsen.

Als Anne wél over een hospitalisatieverzekering beschikt, is er sprake van samenloop. Ze kiest dan welke verzekering ze activeert. De conventie bepaalt dat de hospitalisatieverzekering prioriteit heeft op de verzekering van een vereniging, club of school maar cumuleren mag. Als de verzekering die niet prioritair is een ruimere dekking biedt, zal deze dus het gedeelte dat niet gedekt wordt door de prioritaire verzekering vergoeden.

In de praktijk is het logisch dat na een sportongeval aangifte wordt gedaan bij de verzekering van de club. Of het slachtoffer moet gehospitaliseerd worden blijkt immers pas na verloop van enkele dagen of weken. Op dat ogenblik kan ook aangifte gedaan worden bij de hospitalisatieverzekeraar. Weet echter dat zijn tussenkomst altijd beperkt is in de tijd (meestal tot 1 maand voor en 3 maanden na de eerste opnamedag).

GOEDE RAAD: Hoe sneller de verzekering op de hoogte is, hoe sneller ze kan vergoeden.

Diefstal en reisverzekering

Het gezin Janssens is met vakantie in het buitenland en er wordt ingebroken in het huisje dat ze huren. De dieven gaan aan de haal met de handtas van mevrouw, een fototoestel en kledingstukken. Het gezin beschikt (thuis) over een brandverzekering met een extra waarborg diefstal, maar heeft ook een uitgebreide reisverzekering afgesloten waarin een waarborg zit voor de bagage. Er is dus samenloop.

Volgens de conventie van de verzekeraars is hier de bagageverzekering prioritair. Het is een specifieke zaakschadepolis (bagage) en die is prioritair t.o.v. een algemene zaakschadeverzekering (brand). Maar nogmaals: het gezin Janssens kiest zelf welke verzekeraar wordt aangesproken.

GOEDE RAAD: Meld een diefstal altijd zo vlug mogelijk bij de politie en vraag een kopie van het pv (of minstens het pv-nummer).

Auto en brand

Een auto vliegt uit de bocht en rijdt in op een woning. De gevel is beschadigd. Voor de eigenaars van de woning is hier geen sprake van een samenloop van verzekeringen. Ze melden de schade aan hun brandverzekeraar en die zal hen snel vergoeden. Dit kan dankzij een interne regeling binnen de verzekeringssector want uiteindelijk zal de autoverzekeraar van de dader voor de kosten opdraaien, maar dit is niet de zorg van de eigenaars van de woning.

EEN GOEDE RAAD: vergeet uw brandverzekeraar niet te verwittigen wanneer u de woning hebt uitgebreid of grondig verbouwd, anders loopt u het risico onderverzekerd te zijn en wordt u bij een schadegeval slechts proportioneel vergoed.

Familiale van ouders en grootouders

Hebben ouders én grootouders een familiale verzekering, dan is er geen samenloop. Voor minderjarige kinderen worden de ouders immers steeds vermoed aansprakelijk te zijn, tenzij ze kunnen bewijzen dat hen geen fout treft in de opvoeding van hun kinderen, noch in het toezicht dat ze uitoefenen op hun kinderen. Brengt hun kind schade toe aan derden terwijl het bij de grootouders verblijft, dan zal de BA-familiale van de ouders spelen. Is de schade echter een gevolg van onvoldoende toezicht door de grootouders, dan zullen zij ook aansprakelijk gesteld worden. In dat geval zal de aansprakelijkheid dus gedeeld worden door ouders (aspect opvoeding) en grootouders (aspect toezicht) en komen beide verzekeringen tussenbeide.

GOEDE RAAD: Breng eerst de familiale verzekering van de ouders op de hoogte. Deze zal de aangifte onderzoeken en indien nodig andere aansprakelijke personen of hun verzekering contacteren.

Klant is koning

Voor een keer dat we dit kunnen schrijven, doen we het met plezier: bij samenloop van verzekeringen is de klant koning! Bent u voor dezelfde schade verzekerd in twee (of meer) verzekeringen, dan kiest u immers zelf bij welke u aangifte doet. Als een stukje van de schade niet vergoed zou blijven, dan kunt u nog altijd aankloppen bij de andere verzekeraar (uiteraard als die de niet-vergoede kosten dekt). Daarbij moet het initiatief wel van u uitgaan. Wilt u zich de moeite van een tweede aangifte besparen, dan zult u verplicht zijn de polissen grondig door te nemen vooraleer u beslist bij wie u (prioritair) aangifte doet.

Als schade gedekt wordt door meer dan één verzekering -in het jargon: bij samenloop van verzekeringen- is het principe eenvoudig: de verzekerde kiest zelf welke verzekeraar hij aanspreekt. Deze verzekeraar kan de tussenkomst niet weigeren, maar hij kan de verzekerde wel suggereren zich tot de andere verzekeraar te wenden omdat die een ruimere tussenkomst biedt. Los daarvan hebben de meeste verzekeraars een conventie gesloten die de prioritaire verzekering aanwijst in geval van samenloop (Assuralia- overeenkomst Art. 45, zie de website www.assuralia.be). Maar let wel, het is niet omdat er twee verzekeringen in het spel zijn, dat er altijd sprake is van samenloop. De volgende voorbeelden maken veel duidelijk. Wielertoerist Ludo veroorzaakt een verkeersongeval. Stel dat hij over een familiale verzekering beschikt en hij veroorzaakt door zijn fout schade bij een derde, dan zal de BA-familiale deze schade vergoeden. Stel echter dat ook zijn wielertoeristenclub over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering beschikt. Welke verzekeraar komt dan tussenbeide? De conventie bepaalt dat de polis BA-privéleven (de familiale verzekering dus) prioritair is t.o.v. andere BA-verzekeringen. De conventie is echter niet dwingend. Spreekt Ludo eerst de verzekering van de wielerclub aan, dan zal die hem - zonder verplichting - verwijzen naar zijn familiale. Vraagt Ludo dat toch de verzekeraar van de club tussenbeide komt, dan zal deze hem vergoeden en nadien de toepassing van de conventie vragen aan de familiale. GOEDE RAAD: Een familiale verzekering is nuttig (ook als u geen kinderen of huisdieren hebt) en niet duur! Anne loopt tijdens een partijtje tennis een knieblessure op en moet geopereerd worden. Mocht Anne niet over een hospitalisatieverzekering beschikken, dan heeft ze het geluk dat sportclubs verplicht zijn een ongevallendekking te voorzien. Bepaalde onkosten zijn er echter begrensd: bijv. apothekerskosten, kinesitherapie, gipsen. Als Anne wél over een hospitalisatieverzekering beschikt, is er sprake van samenloop. Ze kiest dan welke verzekering ze activeert. De conventie bepaalt dat de hospitalisatieverzekering prioriteit heeft op de verzekering van een vereniging, club of school maar cumuleren mag. Als de verzekering die niet prioritair is een ruimere dekking biedt, zal deze dus het gedeelte dat niet gedekt wordt door de prioritaire verzekering vergoeden. In de praktijk is het logisch dat na een sportongeval aangifte wordt gedaan bij de verzekering van de club. Of het slachtoffer moet gehospitaliseerd worden blijkt immers pas na verloop van enkele dagen of weken. Op dat ogenblik kan ook aangifte gedaan worden bij de hospitalisatieverzekeraar. Weet echter dat zijn tussenkomst altijd beperkt is in de tijd (meestal tot 1 maand voor en 3 maanden na de eerste opnamedag). GOEDE RAAD: Hoe sneller de verzekering op de hoogte is, hoe sneller ze kan vergoeden. Het gezin Janssens is met vakantie in het buitenland en er wordt ingebroken in het huisje dat ze huren. De dieven gaan aan de haal met de handtas van mevrouw, een fototoestel en kledingstukken. Het gezin beschikt (thuis) over een brandverzekering met een extra waarborg diefstal, maar heeft ook een uitgebreide reisverzekering afgesloten waarin een waarborg zit voor de bagage. Er is dus samenloop. Volgens de conventie van de verzekeraars is hier de bagageverzekering prioritair. Het is een specifieke zaakschadepolis (bagage) en die is prioritair t.o.v. een algemene zaakschadeverzekering (brand). Maar nogmaals: het gezin Janssens kiest zelf welke verzekeraar wordt aangesproken. GOEDE RAAD: Meld een diefstal altijd zo vlug mogelijk bij de politie en vraag een kopie van het pv (of minstens het pv-nummer). Een auto vliegt uit de bocht en rijdt in op een woning. De gevel is beschadigd. Voor de eigenaars van de woning is hier geen sprake van een samenloop van verzekeringen. Ze melden de schade aan hun brandverzekeraar en die zal hen snel vergoeden. Dit kan dankzij een interne regeling binnen de verzekeringssector want uiteindelijk zal de autoverzekeraar van de dader voor de kosten opdraaien, maar dit is niet de zorg van de eigenaars van de woning. EEN GOEDE RAAD: vergeet uw brandverzekeraar niet te verwittigen wanneer u de woning hebt uitgebreid of grondig verbouwd, anders loopt u het risico onderverzekerd te zijn en wordt u bij een schadegeval slechts proportioneel vergoed. Hebben ouders én grootouders een familiale verzekering, dan is er geen samenloop. Voor minderjarige kinderen worden de ouders immers steeds vermoed aansprakelijk te zijn, tenzij ze kunnen bewijzen dat hen geen fout treft in de opvoeding van hun kinderen, noch in het toezicht dat ze uitoefenen op hun kinderen. Brengt hun kind schade toe aan derden terwijl het bij de grootouders verblijft, dan zal de BA-familiale van de ouders spelen. Is de schade echter een gevolg van onvoldoende toezicht door de grootouders, dan zullen zij ook aansprakelijk gesteld worden. In dat geval zal de aansprakelijkheid dus gedeeld worden door ouders (aspect opvoeding) en grootouders (aspect toezicht) en komen beide verzekeringen tussenbeide. GOEDE RAAD: Breng eerst de familiale verzekering van de ouders op de hoogte. Deze zal de aangifte onderzoeken en indien nodig andere aansprakelijke personen of hun verzekering contacteren.