De fiscus werkt met twee technieken om de fiscale pil te vergulden: de fiscale aftrek en de belastingvermindering. Bij een fiscale aftrek wordt er een bedrag afgetrokken van de inkomsten waarop u belasting betaalt. Als u 1000 euro aangeeft en u heeft recht op een fiscale aftrek van 100, dan betaalt u uiteindelijk belasting op 900 euro. Gezien de progressiviteit van de belastingtarieven, had u op die 100 euro het hoogste tarief betaald. Dat is niet zo bij een belastingvermindering. Daar wordt de belasting berekend op de 1000 euro en wordt een bepaald bedrag in mindering gebracht van de te betalen som aan belastingen. In 2012 werden een aantal belastingverminderingen afgetopt.

De belastingvermindering pensioensparen

Het fiscaal voordeel van pensioensparen wordt sinds dit jaar (inkomensjaar 2012) afgetopt op 30%. Tot 31 december 2011 kon iemand die in een hogere belastingschijf zat een voordeel van 40% binnenhalen. Dat is nu niet meer het geval. Het verlies van dit voordeel zal vooral zwaar uitvallen voor jonge mensen. Voor vijftigers zal de inperking van het belastingvoordeel over het totaal van het pensioensparen minder zwaar uitvallen, maar u moet er toch rekening mee houden.

De belastingvermindering groepsverzekering

De belastingvermindering voor de premies die u als werknemer stort in uw groepsverzekering zal net als voor het pensioensparen afgetopt worden op 30% voor iedereen.

De belastingvermindering levensverzekering

Als u de premies van uw individuele levensverzekering fiscaal in mindering kunt brengen (als u nog ruimte hebt voor fiscale aftrek) zal ook hier uw belastingvoordeel beperkt worden tot 30%.

Plus gemeentebelasting

Er moet ook telkens rekening gehouden worden met de gemeentebelasting.

De fiscus werkt met twee technieken om de fiscale pil te vergulden: de fiscale aftrek en de belastingvermindering. Bij een fiscale aftrek wordt er een bedrag afgetrokken van de inkomsten waarop u belasting betaalt. Als u 1000 euro aangeeft en u heeft recht op een fiscale aftrek van 100, dan betaalt u uiteindelijk belasting op 900 euro. Gezien de progressiviteit van de belastingtarieven, had u op die 100 euro het hoogste tarief betaald. Dat is niet zo bij een belastingvermindering. Daar wordt de belasting berekend op de 1000 euro en wordt een bepaald bedrag in mindering gebracht van de te betalen som aan belastingen. In 2012 werden een aantal belastingverminderingen afgetopt.De belastingvermindering pensioensparenHet fiscaal voordeel van pensioensparen wordt sinds dit jaar (inkomensjaar 2012) afgetopt op 30%. Tot 31 december 2011 kon iemand die in een hogere belastingschijf zat een voordeel van 40% binnenhalen. Dat is nu niet meer het geval. Het verlies van dit voordeel zal vooral zwaar uitvallen voor jonge mensen. Voor vijftigers zal de inperking van het belastingvoordeel over het totaal van het pensioensparen minder zwaar uitvallen, maar u moet er toch rekening mee houden.De belastingvermindering groepsverzekeringDe belastingvermindering voor de premies die u als werknemer stort in uw groepsverzekering zal net als voor het pensioensparen afgetopt worden op 30% voor iedereen.De belastingvermindering levensverzekeringAls u de premies van uw individuele levensverzekering fiscaal in mindering kunt brengen (als u nog ruimte hebt voor fiscale aftrek) zal ook hier uw belastingvoordeel beperkt worden tot 30%.Plus gemeentebelasting Er moet ook telkens rekening gehouden worden met de gemeentebelasting.