Dossier Nieuwe schenkingsregels

© Getty Images/iStockphoto

Enkel afstammelingen moeten schenkingen nog inbrengen

Enkel afstammelingen moeten schenkingen nog inbrengen

Een schenking aan een broer, zus, neef of nicht zal voortaan beschouwd worden als een schenking buiten deel en moeten niet langer in de nalatenschap worden ingebracht.