Werknemers- en ambtenarenpensioenen verschillen van elkaar op verschillende vlakken. Minister van Pensioenen Van Quickenborne en staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert leggen na de paasvakantie een plan voor aan de regering om ambtenaren toe te laten na hun 65ste door te werken, net zoals ook werknemers en zelfstandigen dat kunnen. Totnogtoe moeten ambtenaren immers verplicht op pensioen eens ze 65 worden. Recent werd deze maatregel die dateert van 1927 nog ter discussie gesteld naar aanleiding van het vertrek van professor Paul Degrauwe naar Londen, omdat hij aan de Belgische universiteit waar hij aangesteld was verplicht met pensioen werd gesteld op zijn 65ste.

In de privésector: geen ontslag, geen pensioen

In de privésector is het zo dat wie met pensioen wenst te gaan, ontslagen moet worden. Er moet immers een einde aan de arbeidsovereenkomst worden gesteld. Voor werknemers mensen die ontslagen worden met het oog op hun pensioen, gelden wel verkorte opzegtermijnen. Zolang er geen ontslag is, loopt de arbeidsovereenkomst verder. Wie bij wijze van spreken tot zijn 100 ste wil werken kan dat dus (zolang de werkgever zelf niet het initiatief neemt om de persoon te ontslaan natuurlijk). Wie verder wenst te werken na zijn 65ste, moet daar wel de Rijksdienst voor Pensioenen van op de hoogte stellen. Zoniet kent de Rijksdienst ambtshalve een pensioen uit vanaf 65 jaar.

Doorwerken na 65 jaar kan belangrijk zijn om extra loopbaanjaren bij elkaar te sprokkelen. Ons pensioen wordt momenteel nog berekend op 45 jaren. Een volledige loopbaan van 45 jaren geeft een pensioenbedrag x 45/45 (dit is wat men de 'eenheid van loopbaan' noemt). Wie op zijn 65ste niet aan 45 loopbaanjaren komt, kan dus verder werken om (zo dicht mogelijk) de eenheid te benaderen. Wie langer dan 45 jaren werkt, verliest momenteel nog die extra jaren in de berekening van zijn pensioen. Maar ook daar gaat verandering in komen (zie hieronder).

Voor de ambtenaren: de overheidsdienst beslist

Als de regering het plan aanvaardt, zullen federale ambtenaren dus ook na hun 65ste kunnen werken en zo extra pensioenrechten opbouwen. Ambtenaren bij andere overheidsdiensten in principe ook, maar het is de overheidsdienst zelf die daarover beslist. Elk jaar moet de dienstoverste trouwens evalueren of de werknemer zijn job nog aankan.

Bij de Vlaamse overheid bestaat er al een systeem om na 65 jaar nog te werken, maar momenteel beperkt tot 18 maanden.

Vanaf 1 januari 2013: gedaan met de eenheid van loopbaan

Momenteel bedraagt een loopbaan maximaal 45 jaar. Wie langer gewerkt heeft krijgt geen extra pensioen. Er zal wel rekening gehouden worden met de meest gunstige jaren voor de berekening van het pensioen (dus de jaren waarin men het minst verdiend heeft zullen weggelaten worden). Omdat het idee van de 'eenheid van loopbaan' stilaan achterhaald is, zullen vanaf 1 januari 2013 ook de extra jaren een extra pensioen opleveren.

Werknemers- en ambtenarenpensioenen verschillen van elkaar op verschillende vlakken. Minister van Pensioenen Van Quickenborne en staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert leggen na de paasvakantie een plan voor aan de regering om ambtenaren toe te laten na hun 65ste door te werken, net zoals ook werknemers en zelfstandigen dat kunnen. Totnogtoe moeten ambtenaren immers verplicht op pensioen eens ze 65 worden. Recent werd deze maatregel die dateert van 1927 nog ter discussie gesteld naar aanleiding van het vertrek van professor Paul Degrauwe naar Londen, omdat hij aan de Belgische universiteit waar hij aangesteld was verplicht met pensioen werd gesteld op zijn 65ste. In de privésector is het zo dat wie met pensioen wenst te gaan, ontslagen moet worden. Er moet immers een einde aan de arbeidsovereenkomst worden gesteld. Voor werknemers mensen die ontslagen worden met het oog op hun pensioen, gelden wel verkorte opzegtermijnen. Zolang er geen ontslag is, loopt de arbeidsovereenkomst verder. Wie bij wijze van spreken tot zijn 100 ste wil werken kan dat dus (zolang de werkgever zelf niet het initiatief neemt om de persoon te ontslaan natuurlijk). Wie verder wenst te werken na zijn 65ste, moet daar wel de Rijksdienst voor Pensioenen van op de hoogte stellen. Zoniet kent de Rijksdienst ambtshalve een pensioen uit vanaf 65 jaar. Doorwerken na 65 jaar kan belangrijk zijn om extra loopbaanjaren bij elkaar te sprokkelen. Ons pensioen wordt momenteel nog berekend op 45 jaren. Een volledige loopbaan van 45 jaren geeft een pensioenbedrag x 45/45 (dit is wat men de 'eenheid van loopbaan' noemt). Wie op zijn 65ste niet aan 45 loopbaanjaren komt, kan dus verder werken om (zo dicht mogelijk) de eenheid te benaderen. Wie langer dan 45 jaren werkt, verliest momenteel nog die extra jaren in de berekening van zijn pensioen. Maar ook daar gaat verandering in komen (zie hieronder). Als de regering het plan aanvaardt, zullen federale ambtenaren dus ook na hun 65ste kunnen werken en zo extra pensioenrechten opbouwen. Ambtenaren bij andere overheidsdiensten in principe ook, maar het is de overheidsdienst zelf die daarover beslist. Elk jaar moet de dienstoverste trouwens evalueren of de werknemer zijn job nog aankan. Bij de Vlaamse overheid bestaat er al een systeem om na 65 jaar nog te werken, maar momenteel beperkt tot 18 maanden. Momenteel bedraagt een loopbaan maximaal 45 jaar. Wie langer gewerkt heeft krijgt geen extra pensioen. Er zal wel rekening gehouden worden met de meest gunstige jaren voor de berekening van het pensioen (dus de jaren waarin men het minst verdiend heeft zullen weggelaten worden). Omdat het idee van de 'eenheid van loopbaan' stilaan achterhaald is, zullen vanaf 1 januari 2013 ook de extra jaren een extra pensioen opleveren.