Eind 2009 besliste DKV om de premies van zijn hospitalisatieverzekering met 7,84 procent te verhogen. Volgens de verzekeraar was dat nodig omdat de kosten en uitgaven in de sector fundamenteel aan het veranderen waren. "We maakten verlies en moesten ingrijpen", aldus de Laminne. DKV diende voor de tariefverhoging een aanvraag in bij de FSMA, maar die kon het licht niet op groen zetten omdat er op dat moment geen koninklijk besluit en geen medische index was gepubliceerd. De nieuwe tarieven traden in voege op 1 januari 2010, pas eind februari was de medische index beschikbaar. Reden genoeg voor Test-Aankoop om een stakingsprocedure op te starten.

In eerste aanleg kreeg de consumentenorganisatie gelijk. Maar DKV ging in beroep en na advies van het Europese Hof van Justitie, oordeelt het hof van beroep in Brussel nu dat DKV destijds weliswaar niet beschikte over een formele en voorafgaandelijke toestemming, maar dat de aantijging van Test-Aankoop beperkt is tot een vormelijke onregelmatigheid in 2009 die intussen niet meer aan de orde is. "In 2012 heeft de Nationale Bank, als regulator, onze premies geregulariseerd", aldus de Laminne.

Test-Aankoop blijft vragende partij om de premieverhoging aan de consument terug te betalen, maar volgens DKV heeft de regulator bevestigd dat het dossier mag afgesloten worden. "De kous is af. De uitspraak van het hof van beroep is definitief en de termijn om cassatieberoep in te dienen is verstreken."

De secretaris-generaal van DKV wijst er nog op dat het debat zich ook in de toekomst niet meer stelt. "De medische index is opnieuw ingevoerd en vormt nu een klare en duidelijke indicatie voor consument en verzekeraar. De tariefaanpassingen zijn publiek en transparant." De medische index werd deze zomer gepubliceerd, DKV gaat zijn tarieven er vanaf 1 januari 2017 aan aanpassen. DKV telt tussen de 1,8 en 2 miljoen contracten, zowel individuele als collectieve.

Eind 2009 besliste DKV om de premies van zijn hospitalisatieverzekering met 7,84 procent te verhogen. Volgens de verzekeraar was dat nodig omdat de kosten en uitgaven in de sector fundamenteel aan het veranderen waren. "We maakten verlies en moesten ingrijpen", aldus de Laminne. DKV diende voor de tariefverhoging een aanvraag in bij de FSMA, maar die kon het licht niet op groen zetten omdat er op dat moment geen koninklijk besluit en geen medische index was gepubliceerd. De nieuwe tarieven traden in voege op 1 januari 2010, pas eind februari was de medische index beschikbaar. Reden genoeg voor Test-Aankoop om een stakingsprocedure op te starten. In eerste aanleg kreeg de consumentenorganisatie gelijk. Maar DKV ging in beroep en na advies van het Europese Hof van Justitie, oordeelt het hof van beroep in Brussel nu dat DKV destijds weliswaar niet beschikte over een formele en voorafgaandelijke toestemming, maar dat de aantijging van Test-Aankoop beperkt is tot een vormelijke onregelmatigheid in 2009 die intussen niet meer aan de orde is. "In 2012 heeft de Nationale Bank, als regulator, onze premies geregulariseerd", aldus de Laminne. Test-Aankoop blijft vragende partij om de premieverhoging aan de consument terug te betalen, maar volgens DKV heeft de regulator bevestigd dat het dossier mag afgesloten worden. "De kous is af. De uitspraak van het hof van beroep is definitief en de termijn om cassatieberoep in te dienen is verstreken." De secretaris-generaal van DKV wijst er nog op dat het debat zich ook in de toekomst niet meer stelt. "De medische index is opnieuw ingevoerd en vormt nu een klare en duidelijke indicatie voor consument en verzekeraar. De tariefaanpassingen zijn publiek en transparant." De medische index werd deze zomer gepubliceerd, DKV gaat zijn tarieven er vanaf 1 januari 2017 aan aanpassen. DKV telt tussen de 1,8 en 2 miljoen contracten, zowel individuele als collectieve.