Scheiden kan je - onder meer - met onderlinge toestemming. Dan maak je samen met je toekomstige ex-partner een akkoord over alles (goederen, schulden, gezinswoning, verzekeringen, beleggingen, verblijf van de kinderen,...).

Nieuw: altijd schriftelijk

Tot voor kort moest je één keer voor de familierechtbank verschijnen als je nog geen 6 maanden apart woonde. Sinds 1 september is dat niet langer het geval. Sindsdien verloopt de procedure schriftelijk. Het is wel nog altijd mogelijk dat het koppel voor de familierechtbank moet verschijnen als het akkoord dat ze opgesteld hebben, indruist tegen de belangen van hun minderjarige kinderen. Maar het openbaar ministerie is niet langer verplicht om een advies uit te brengen over de regelingen over de kinderen.

Om een akkoord te maken moet je als scheidend koppel niet noodzakelijk naar de notaris, advocaat of een bemiddelaar, behalve als er een onroerend goed moet verdeeld worden. Dan moet je wel naar de notaris. Toch is het aangeraden je goed te laten bijstaan en bij het opstellen van het akkoord niet over één nacht ijs te gaan.

Als het koppel over alles akkoord is kan het met een verzoekschrift de procedure van de EOT inleiden. Bij het verzoekschrift horen enkele bijlagen, zoals de regelingsakte (de echtscheidingsovereenkomst), de eventuele boedelbeschrijving, uittreksel huwelijksakte, uittreksel akte van geboorte van echtgenoten en kinderen.

Nieuw: vermelding onderhoudsbijdrage

Ook sinds 1 september 2018 moet hetverzoekschrift expliciet vermelden of er al dan niet een onderhoudsbijdrage voor de ex-partner en/of de kinderen betaald moet worden. Zelfs als de partijen overeenkomen om geen onderhoudsbijdrage te betalen, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in het verzoekschrift.

Meer info over de voorwaarden en procedure van een echtscheiding onderlinge toestemming vind je op www.notaris.be.

Scheiden kan je - onder meer - met onderlinge toestemming. Dan maak je samen met je toekomstige ex-partner een akkoord over alles (goederen, schulden, gezinswoning, verzekeringen, beleggingen, verblijf van de kinderen,...).Tot voor kort moest je één keer voor de familierechtbank verschijnen als je nog geen 6 maanden apart woonde. Sinds 1 september is dat niet langer het geval. Sindsdien verloopt de procedure schriftelijk. Het is wel nog altijd mogelijk dat het koppel voor de familierechtbank moet verschijnen als het akkoord dat ze opgesteld hebben, indruist tegen de belangen van hun minderjarige kinderen. Maar het openbaar ministerie is niet langer verplicht om een advies uit te brengen over de regelingen over de kinderen.Om een akkoord te maken moet je als scheidend koppel niet noodzakelijk naar de notaris, advocaat of een bemiddelaar, behalve als er een onroerend goed moet verdeeld worden. Dan moet je wel naar de notaris. Toch is het aangeraden je goed te laten bijstaan en bij het opstellen van het akkoord niet over één nacht ijs te gaan. Als het koppel over alles akkoord is kan het met een verzoekschrift de procedure van de EOT inleiden. Bij het verzoekschrift horen enkele bijlagen, zoals de regelingsakte (de echtscheidingsovereenkomst), de eventuele boedelbeschrijving, uittreksel huwelijksakte, uittreksel akte van geboorte van echtgenoten en kinderen.Ook sinds 1 september 2018 moet hetverzoekschrift expliciet vermelden of er al dan niet een onderhoudsbijdrage voor de ex-partner en/of de kinderen betaald moet worden. Zelfs als de partijen overeenkomen om geen onderhoudsbijdrage te betalen, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in het verzoekschrift.Meer info over de voorwaarden en procedure van een echtscheiding onderlinge toestemming vind je op www.notaris.be.