Alles of niets

In de huidige reglementering is een deeltijds pensioen niet mogelijk. Nu ga je volledig met pensioen of niet. Wie met pensioen gaat, kan binnen de toegelaten grenzen wel nog werken, maar dit werk levert geen extra pensioen op, ook al betaal je bijdragen op het loon dat je bijverdient.

Naar een deeltijds pensioen

Het regeerakkoord verwijst naar het rapport van de Commissie Pensioenhervorming. Daarin wordt gesteld dat het mogelijk moet zijn om het pensioen gedeeltelijk op te nemen. Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, nam de idee over in zijn beleidsbrief. Voor hem moet een vorm van deeltijds pensioen instellen mensen de mogelijkheid geven hun loopbaan beter in te delen in werk- en rustperiodes. In die zin zal het systeem vergelijkbaar zijn met de huidige landingsbanen. Je zal een deeltijds pensioen kunnen opnemen vanaf het moment dat je met vervroegd pensioen kunt. Daar zijn leeftijds-en loopbaanvoorwaarden mee gemoeid:
in 2015: 61,5 jaar zijn en 40 loopbaanjaren
in 2016: 62 jaar zijn en 40 loopbaanjaren
in 2017: 62,5 jaar zijn en 41 loopbaanjaren
in 2018: 63 jaar zijn en 41 loopbaanjaren
in 2019: 63 jaar zijn en 42 loopbaanjaren

Wat verandert dit?

Je blijft dan ook nog deels verder werken en voor dat deel bouw je verder pensioenrechten op. Dit echter op basis van een deeltijds pensioen! Het is nog niet duidelijk of je minstens halftijds moet verder werken of dit ook minder mag zijn.

In de huidige reglementering is een deeltijds pensioen niet mogelijk. Nu ga je volledig met pensioen of niet. Wie met pensioen gaat, kan binnen de toegelaten grenzen wel nog werken, maar dit werk levert geen extra pensioen op, ook al betaal je bijdragen op het loon dat je bijverdient.Het regeerakkoord verwijst naar het rapport van de Commissie Pensioenhervorming. Daarin wordt gesteld dat het mogelijk moet zijn om het pensioen gedeeltelijk op te nemen. Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, nam de idee over in zijn beleidsbrief. Voor hem moet een vorm van deeltijds pensioen instellen mensen de mogelijkheid geven hun loopbaan beter in te delen in werk- en rustperiodes. In die zin zal het systeem vergelijkbaar zijn met de huidige landingsbanen. Je zal een deeltijds pensioen kunnen opnemen vanaf het moment dat je met vervroegd pensioen kunt. Daar zijn leeftijds-en loopbaanvoorwaarden mee gemoeid:in 2015: 61,5 jaar zijn en 40 loopbaanjarenin 2016: 62 jaar zijn en 40 loopbaanjarenin 2017: 62,5 jaar zijn en 41 loopbaanjarenin 2018: 63 jaar zijn en 41 loopbaanjarenin 2019: 63 jaar zijn en 42 loopbaanjarenJe blijft dan ook nog deels verder werken en voor dat deel bouw je verder pensioenrechten op. Dit echter op basis van een deeltijds pensioen! Het is nog niet duidelijk of je minstens halftijds moet verder werken of dit ook minder mag zijn.