De prijs van je woonpolis is sinds 1 januari wellicht met zeker 5,6% de hoog- te in gegaan. Dat komt door de Abex-index, die de ontwikkeling van de prijzen in de bouw volgt. Door de stijgende kosten voor materiaal en lonen, en de hinder op bouwwerven door corona, is deze index in november gestegen tot 906 of +5,6%. Zoiets is de laatste 15 jaar niet meer gebeurd. En laat het nu net die index zijn die verzekeraars gebruiken om hun polissen te indexeren.
...

De prijs van je woonpolis is sinds 1 januari wellicht met zeker 5,6% de hoog- te in gegaan. Dat komt door de Abex-index, die de ontwikkeling van de prijzen in de bouw volgt. Door de stijgende kosten voor materiaal en lonen, en de hinder op bouwwerven door corona, is deze index in november gestegen tot 906 of +5,6%. Zoiets is de laatste 15 jaar niet meer gebeurd. En laat het nu net die index zijn die verzekeraars gebruiken om hun polissen te indexeren. "Het klopt dat de meeste verzekeraars de Abex-index toepassen", aldus Nevert Degirmenci, woordvoerder van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. "Maar het is in feite niet de premie die geïndexeerd wordt, wel het verzekerde kapitaal dat overeenkomt met de nieuwwaarde bij heropbouw van je huis. De Abex indexeert dus het verzekerde kapitaal, zodat het gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de materiaalkosten en lonen. Deze kapitaalaanpassing heeft uiteraard een invloed op de premie, maar die is nodig opdat je verzekeraar in geval van schade zijn verbintenis kan nakomen." Helaas doet niet enkel de Abex-index de prijs van de premie stijgen voor de consument. Ook de kosten van natuurrampen - natcat-risks in het jargon - worden door verzekeraars als AG en AXA doorgerekend aan de klant via een premiestijging van respectievelijk 1,5 en 1,7%. En andere verzekeraars zullen wellicht volgen. "Misschien vind je dat niet fair, maar weet wel dat verzekeraars wordt gevraagd om almaar meer risico's te dekken", zegt Patrick Cauwert, woordvoerder van de verzekeringsmakelaars. "Want niet enkel overstromingen, maar alle natuurrampen hebben een invloed op de schadelast. En ook de nieuwe wet inzake natuurrampen speelt mee. Een verzakking van de bodem als gevolg van droogte is nu toegevoegd aan de lijst van gedekte schade." Verder swingen ook de kosten voor herverzekering de pan uit. Want je verzekeraar betaalt premies aan herverzekeraars - de verzekeraars van je verzekeraar, zeg maar. Die internationale firma's nemen een deel van de risico's over en zorgen er zo voor dat een verzekeraar die actief is in dat deel van de wereld waar vulkaanuitbarstingen geregeld alles verwoesten, zijn verplichtingen kan nakomen. Maar naarmate het aantal natuurrampen wereldwijd toeneemt, stijgen ook de tarieven van de herverzekeraars, en dat wordt doorgerekend aan de eindgebruiker. "Toch is het onjuist te stellen dat je woonpolis met 7,1% zal stijgen: 5,6% door de Abex-index en 1,5% door het natcat-risico", tempert een makelaar. "De Abex-verhoging heeft gevolgen voor de gehele premie, natcat enkel voor een derde ervan. Betaal je 600 euro premie, dan zal die 1,5% natcat slechts op 200 euro slaan." Feit blijft dat de tariefstijging aanzienlijk is. Helaas heb je als consument geen echt alternatief, tenzij het verzekerde bedrag verlagen. Maar dat is een slecht idee, want zelfs de kleinste schadegevallen worden slechts evenredig vergoed. Zo ontvang je dus maar 50% als je huis van 400.000 euro voor maar 200.000 euro verzekerd is. Een evenredigheidsregel die geldt voor alle verzekeringen.