"Ik heb enkel een theoretisch examen moeten afleggen om mijn rijbewijs te krijgen. Destijds bestond er nog geen praktisch rijexamen", vertelt Michèle, 68 jaar. "Ik weet wel dat de wegcode sindsdien enorm geëvolueerd is." Verzekeringsmaatschappijen wijten 70% van de verkeersongevallen dan ook aan een gebrekkige kennis van de wegcode.
...