In afwachting van hun 55ste verjaardag

De drie pensioeninstellingen (het RSVZ, de PDOS en de RVP - u vindt de contactgegevens onderaan) hebben samen een pensioensimulator ontwikkeld. Op www.kenuwpensioen.be kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren een simulatie uitvoeren van hun toekomstige wettelijke pensioen. De geïnteresseerde hoeft enkel zijn loopbaangegevens in te voeren, waarop de simulator hem vertelt hoeveel zijn toekomstige wettelijke pensioen ongeveer zal bedragen. Hoe nauwkeuriger de surfer de gegevens invult, hoe correcter het gesimuleerde bedrag zal zijn.

Op hun 55ste verjaardag

In de maand die volgt op zijn 55ste verjaardag ontvangt elke werknemer die in België woont automatisch een samenvatting van zijn loopbaan en een raming van zijn toekomstige pensioen:
~ De betrokkene krijgt een volledig overzicht van zijn loopbaangegevens als werknemer. Als deze gegevens fouten bevatten, kan de werknemer aanvullingen of wijzigingen laten aanbrengen, op voorwaarde dat hij bewijzen kan voorleggen. Het wettelijke pensioen zal later op basis van deze gegevens berekend worden.
~ De raming geeft een projectie van het bedrag van zijn wettelijke werknemerspensioen, op basis van het bovenstaande loopbaanoverzicht. Op die manier ziet de toekomstig gepensioneerde hoeveel hij zou ontvangen in functie van de leeftijd waarop hij met pensioen gaat.

Zelfstandigen die in België wonen en de leeftijd van 55 jaar bereiken, ontvangen eveneens automatisch een samenvatting van hun loopbaan en een raming van hun toekomstige pensioen van het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen.

Na hun 55ste verjaardag

De werknemers kunnen de Rijksdienst voor Pensioenen vragen om op basis van hun officiële
loopbaangegevens een raming te maken.

Na hun 55ste kunnen zelfstandigen het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen vragen om een raming te maken van hun toekomstige pensioen.

Let op!

De Rijksdienst voor Pensioenen stelt alles in het werk om de ramingen zo accuraat mogelijk te maken. De resultaten die eruit voortvloeien geven echter slechts een indicatie en moeten met voorzichtigheid gebruikt worden.

Meer informatie...

- Voor werknemers:
Rijksdienst voor Pensioenen
Gratis nummer: 0800 50 246 (tijdens de week, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u)
Website: www.rvp.fgov.be
E-Mail: info@rvp.fgov.be
Adres: Zuidertoren - 1060 Brussel
Gewestelijke kantoren en zitdagen: om de plaats en openingsuren te kennen, raadpleeg de website www.rvp.fgov.be of bel naar 0800 50 246

- Voor zelfstandigen:
Het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen
Telefoon: 02 546 42 11
Website: www.rsvz-inasti.fgov.be
E-Mail: info@rsvz-inasti.fgov.be
Adres: Jan Jacobsplein 6 - 1000 Brussel

- Voor ambtenaren:
Pensioendienst voor de Overheidssector
Telefoon: 02 558 6000
Website: www.pdos.fgov.be
E-Mail: info@pdos.fgov.be
Adres: Victor Hortaplein 40 - bus 30 - 1060 Brussel

De drie pensioeninstellingen (het RSVZ, de PDOS en de RVP - u vindt de contactgegevens onderaan) hebben samen een pensioensimulator ontwikkeld. Op www.kenuwpensioen.be kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren een simulatie uitvoeren van hun toekomstige wettelijke pensioen. De geïnteresseerde hoeft enkel zijn loopbaangegevens in te voeren, waarop de simulator hem vertelt hoeveel zijn toekomstige wettelijke pensioen ongeveer zal bedragen. Hoe nauwkeuriger de surfer de gegevens invult, hoe correcter het gesimuleerde bedrag zal zijn.In de maand die volgt op zijn 55ste verjaardag ontvangt elke werknemer die in België woont automatisch een samenvatting van zijn loopbaan en een raming van zijn toekomstige pensioen:~ De betrokkene krijgt een volledig overzicht van zijn loopbaangegevens als werknemer. Als deze gegevens fouten bevatten, kan de werknemer aanvullingen of wijzigingen laten aanbrengen, op voorwaarde dat hij bewijzen kan voorleggen. Het wettelijke pensioen zal later op basis van deze gegevens berekend worden.~ De raming geeft een projectie van het bedrag van zijn wettelijke werknemerspensioen, op basis van het bovenstaande loopbaanoverzicht. Op die manier ziet de toekomstig gepensioneerde hoeveel hij zou ontvangen in functie van de leeftijd waarop hij met pensioen gaat.Zelfstandigen die in België wonen en de leeftijd van 55 jaar bereiken, ontvangen eveneens automatisch een samenvatting van hun loopbaan en een raming van hun toekomstige pensioen van het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen.De werknemers kunnen de Rijksdienst voor Pensioenen vragen om op basis van hun officiëleloopbaangegevens een raming te maken. Na hun 55ste kunnen zelfstandigen het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen vragen om een raming te maken van hun toekomstige pensioen.De Rijksdienst voor Pensioenen stelt alles in het werk om de ramingen zo accuraat mogelijk te maken. De resultaten die eruit voortvloeien geven echter slechts een indicatie en moeten met voorzichtigheid gebruikt worden.- Voor werknemers:Rijksdienst voor PensioenenGratis nummer: 0800 50 246 (tijdens de week, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u)Website: www.rvp.fgov.beE-Mail: info@rvp.fgov.beAdres: Zuidertoren - 1060 BrusselGewestelijke kantoren en zitdagen: om de plaats en openingsuren te kennen, raadpleeg de website www.rvp.fgov.be of bel naar 0800 50 246- Voor zelfstandigen:Het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigenTelefoon: 02 546 42 11Website: www.rsvz-inasti.fgov.beE-Mail: info@rsvz-inasti.fgov.beAdres: Jan Jacobsplein 6 - 1000 Brussel- Voor ambtenaren:Pensioendienst voor de OverheidssectorTelefoon: 02 558 6000Website: www.pdos.fgov.beE-Mail: info@pdos.fgov.beAdres: Victor Hortaplein 40 - bus 30 - 1060 Brussel