De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) betaalt de pensioenen van gepensioneerde werknemers en zelfstandigen en de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). De pensioenen van vast benoemde ambtenaren worden uitbetaald door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).

De RVP-betaaldatums voor 2015 zijn vanaf nu beschikbaar op de RVP-website. De betaaldatums hangen af van de groep waarin de gepensioneerde zich bevindt en van de betaalwijze die hij gekozen heeft (overschrijving of assignatie). De betaaldatums zijn indicatief, maar er wordt slechts bij grote uitzondering van afgeweken.

De gepensioneerde kan altijd terecht in zijn online pensioendossier op www.MyPension.be om te weten wanneer hij zal worden betaald. Onder het tabblad "Mijn betalingen" ziet hij 10 dagen op voorhand de exacte betaaldatum en het precieze bedrag dat hij zal ontvangen, met een uitsplitsing van de afhoudingen als die er al zijn.


Hoe leest u de tabel?
? Overschrijving op een Belgische rekening: de kalender geeft de dag aan waarop u betaald zult worden;
? Postassignatie (de postbode betaalt het pensioen aan huis): Laatste datum waarop het pensioenbedrag wordt aangeboden. Wenst u een vaste betaaldatum, dan raden wij aan uw pensioen te laten overschrijven op een zichtrekening.
Hoe weet u tot welke groep u behoort?
? Door na te gaan op welke datum u de vorige keer uw pensioen ontving.
? De groep staat vermeld op de afrekening die u ontving bij uw 1ste betaling.
? Personen die sinds 1 augustus 2005 een pensioen of een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) ontvangen, behoren altijd tot de laatste (3de) groep.

Overschrijving op persoonlijke zichtrekening: veilig en snel

Ongeveer 5% van de gepensioneerde werknemers en zelfstandigen ontvangt de betaling van de RVP nog aan huis. De betaling door de postbode kan over verschillende dagen worden gespreid. De overschrijving op een persoonlijke zichtrekening daarentegen gebeurt steeds op één enkele, vaste, datum. De RVP herhaalt dan ook dat de betaling per overschrijving een veilig, snel en stipt alternatief is voor de betaling aan huis (ook wel postassignatie genoemd).

Gepensioneerden die voortaan via overschrijving betaald willen worden, kunnen dat op de volgende manieren bij de RVP aanvragen:

  • Telefoneren naar 1765
  • E-mail versturen naar: Overschrijvingen@rvp.fgov.be
  • Online: In het online pensioendossier www.MyPension.bekunt u de betaalwijze van uw pensioen veranderen.
  • Door te schrijven naar: Dienst Overschrijvingen, 14e verdieping, Zuidertoren, 1060 Brussel
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) betaalt de pensioenen van gepensioneerde werknemers en zelfstandigen en de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). De pensioenen van vast benoemde ambtenaren worden uitbetaald door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). De RVP-betaaldatums voor 2015 zijn vanaf nu beschikbaar op de RVP-website. De betaaldatums hangen af van de groep waarin de gepensioneerde zich bevindt en van de betaalwijze die hij gekozen heeft (overschrijving of assignatie). De betaaldatums zijn indicatief, maar er wordt slechts bij grote uitzondering van afgeweken.De gepensioneerde kan altijd terecht in zijn online pensioendossier op www.MyPension.be om te weten wanneer hij zal worden betaald. Onder het tabblad "Mijn betalingen" ziet hij 10 dagen op voorhand de exacte betaaldatum en het precieze bedrag dat hij zal ontvangen, met een uitsplitsing van de afhoudingen als die er al zijn.Hoe leest u de tabel?? Overschrijving op een Belgische rekening: de kalender geeft de dag aan waarop u betaald zult worden; ? Postassignatie (de postbode betaalt het pensioen aan huis): Laatste datum waarop het pensioenbedrag wordt aangeboden. Wenst u een vaste betaaldatum, dan raden wij aan uw pensioen te laten overschrijven op een zichtrekening.Hoe weet u tot welke groep u behoort? ? Door na te gaan op welke datum u de vorige keer uw pensioen ontving. ? De groep staat vermeld op de afrekening die u ontving bij uw 1ste betaling. ? Personen die sinds 1 augustus 2005 een pensioen of een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) ontvangen, behoren altijd tot de laatste (3de) groep.Ongeveer 5% van de gepensioneerde werknemers en zelfstandigen ontvangt de betaling van de RVP nog aan huis. De betaling door de postbode kan over verschillende dagen worden gespreid. De overschrijving op een persoonlijke zichtrekening daarentegen gebeurt steeds op één enkele, vaste, datum. De RVP herhaalt dan ook dat de betaling per overschrijving een veilig, snel en stipt alternatief is voor de betaling aan huis (ook wel postassignatie genoemd).Gepensioneerden die voortaan via overschrijving betaald willen worden, kunnen dat op de volgende manieren bij de RVP aanvragen: