De vroegere term rusthuis heeft al een paar jaar plaatsgemaakt voor woonzorgcentrum, een collectieve woonvorm die bij decreet beschermd is. Ouderenzorg is al sinds de jaren '80 voor een groot deel een gemeenschapsbevoegdheid, en met de laatste staatshervorming is dat helemaal het geval: van de erkenningsnormen, over de kwaliteitseisen, tot de programmatie van het aantal plaatsen. In Vlaanderen is het woonzorgdecreet van 2009 van kracht en de uitvoeringsbesluiten ervan. De materie is gelijklopend voor de andere gemeenschappen, maar verschilt toch op een paar punten.
...