De pensioenbonus werd in 2007 ingevoerd in het kader van het Generatiepact, een reeks maatregelen om oudere werknemers aan het werk te houden. In 2012 wees een studie van de Vergrijzingscommissie uit dat de bonus weinig zoden aan de dijk bracht. Een hervorming drong zich op. Dat is intussen een gedane zaak.

De pensioenbonus vandaag

De pensioenbonus wordt zowel toegekend aan loontrekkenden als aan zelfstandigen als zij boven een bepaalde leeftijd het werk verderzetten.

De bonus bedraagt ? 2,297 (bedrag sinds 1 december 2012) per effectief gewerkte dag tijdens de referteperiode. Per jaar kunnen er 30 gelijkgestelde dagen in aanmerking genomen worden. De referteperiode begint op 1 januari van het jaar waarin u 62 wordt of op 1 januari van het jaar waarin u begint aan het 44ste kalenderjaar van uw loopbaan. De referteperiode eindigt de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de ingangsdatum van het pensioen en ten laatste op de laatste dag van de maand waarin u 65 wordt. Er wordt dus geen pensioenbonus toegekend voor wie nog werkt na zijn 65ste, tenzij u op uw 65ste nog niet aan 45 loopbaanjaren komt. In dat geval kan de referentieperiode verlengd worden tot 31 december van het jaar waarin u aan een totale tewerkstelling van 45 jaar komt.

Het bedrag van de pensioenbonus wordt betaald samen met het pensioen. Net als het pensioen wordt het geïndexeerd en worden er inhoudingen op gedaan (een inhouding voor de ziekte-en invaliditeitsverzekering, bedrijfsvoorheffing en eventueel een solidariteitsbijdrage).

De bonus zal op deze manier berekend worden tot eind december 2013.

De nieuwe bonus

De regering heeft recent in tweede lezing de hervorming van de pensioenbonus goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2014 zal een gelijkaardige bonus gelden in de drie pensioensystemen (loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren).

  • De datum van het vervroegd pensioen wordt het vertrekpunt

Tussen 2013 en 2016 zal het moment van het vervroegd pensioen geleidelijk opschuiven; Tot eind 2012 was het nog mogelijk op 60 jaar, mits 35 loopbaanjaren. Sinds 1 januari 2013 kan het op 60,5 jaar en 38 loopbaanjaren, vanaf 1 januari 2014 op 31 jaar mits 39 loopbaanjaren en in 2016 zal het vervroegd pensioen maar kunnen voor wie 62 jaar is en op dat moment 40 loopbaanjaren telt. Als u minstens één jaar langer werkt dan de leeftijd waarop u met vervroegd pensioen kunt, zult u recht hebben op een pensioenbonus. Die zal toenemen naargelang u langer werkt. De eerste 12 maanden na het moment waarop u met vervroegd pensioen zou kunnen, wordt er nog geen bonus uitgekeerd. Vanaf het tweede jaar bedraagt hij ? 1,50 per dag, na één jaar komt er ? 0,20 per dag bij, tot maximum ? 2,50 per dag voor wie meer dan 72 maanden werkt na het moment dat hij met vervroegd pensioen zou kunnen.

Voorbeeld

Op 20 maart 2014 wordt Rita 61 jaar en heeft ze 39 jaar dienst. Zij kan vervroegd met pensioen vanaf 1 april 2004. Als ze beslist om slechts één jaar langer te werken, dus tot 62 jaar, dan zal ze geen recht hebben op een pensioenbonus. Werkt ze tot 63 jaar dan zal ze recht hebben op ? 1,5 x 312 = ? 468 bonus per jaar.

  • Onbeperkt in de tijd

De nieuwe pensioenbonus is onbeperkt in de tijd. Voortaan kunt u ook nog een pensioenbonus opbouwen als u blijft werken na 65 jaar.

LET OP! Gelijkgestelde dagen leveren geen bonus op, hij geldt enkel voor effectief gewerkte dagen. De bonus is een persoonlijk recht dat niet kan overgedragen worden naar de langstlevende partner.

De pensioenbonus werd in 2007 ingevoerd in het kader van het Generatiepact, een reeks maatregelen om oudere werknemers aan het werk te houden. In 2012 wees een studie van de Vergrijzingscommissie uit dat de bonus weinig zoden aan de dijk bracht. Een hervorming drong zich op. Dat is intussen een gedane zaak.De pensioenbonus wordt zowel toegekend aan loontrekkenden als aan zelfstandigen als zij boven een bepaalde leeftijd het werk verderzetten.De bonus bedraagt ? 2,297 (bedrag sinds 1 december 2012) per effectief gewerkte dag tijdens de referteperiode. Per jaar kunnen er 30 gelijkgestelde dagen in aanmerking genomen worden. De referteperiode begint op 1 januari van het jaar waarin u 62 wordt of op 1 januari van het jaar waarin u begint aan het 44ste kalenderjaar van uw loopbaan. De referteperiode eindigt de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de ingangsdatum van het pensioen en ten laatste op de laatste dag van de maand waarin u 65 wordt. Er wordt dus geen pensioenbonus toegekend voor wie nog werkt na zijn 65ste, tenzij u op uw 65ste nog niet aan 45 loopbaanjaren komt. In dat geval kan de referentieperiode verlengd worden tot 31 december van het jaar waarin u aan een totale tewerkstelling van 45 jaar komt.Het bedrag van de pensioenbonus wordt betaald samen met het pensioen. Net als het pensioen wordt het geïndexeerd en worden er inhoudingen op gedaan (een inhouding voor de ziekte-en invaliditeitsverzekering, bedrijfsvoorheffing en eventueel een solidariteitsbijdrage). De bonus zal op deze manier berekend worden tot eind december 2013.De regering heeft recent in tweede lezing de hervorming van de pensioenbonus goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2014 zal een gelijkaardige bonus gelden in de drie pensioensystemen (loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren).Tussen 2013 en 2016 zal het moment van het vervroegd pensioen geleidelijk opschuiven; Tot eind 2012 was het nog mogelijk op 60 jaar, mits 35 loopbaanjaren. Sinds 1 januari 2013 kan het op 60,5 jaar en 38 loopbaanjaren, vanaf 1 januari 2014 op 31 jaar mits 39 loopbaanjaren en in 2016 zal het vervroegd pensioen maar kunnen voor wie 62 jaar is en op dat moment 40 loopbaanjaren telt. Als u minstens één jaar langer werkt dan de leeftijd waarop u met vervroegd pensioen kunt, zult u recht hebben op een pensioenbonus. Die zal toenemen naargelang u langer werkt. De eerste 12 maanden na het moment waarop u met vervroegd pensioen zou kunnen, wordt er nog geen bonus uitgekeerd. Vanaf het tweede jaar bedraagt hij ? 1,50 per dag, na één jaar komt er ? 0,20 per dag bij, tot maximum ? 2,50 per dag voor wie meer dan 72 maanden werkt na het moment dat hij met vervroegd pensioen zou kunnen. VoorbeeldOp 20 maart 2014 wordt Rita 61 jaar en heeft ze 39 jaar dienst. Zij kan vervroegd met pensioen vanaf 1 april 2004. Als ze beslist om slechts één jaar langer te werken, dus tot 62 jaar, dan zal ze geen recht hebben op een pensioenbonus. Werkt ze tot 63 jaar dan zal ze recht hebben op ? 1,5 x 312 = ? 468 bonus per jaar.De nieuwe pensioenbonus is onbeperkt in de tijd. Voortaan kunt u ook nog een pensioenbonus opbouwen als u blijft werken na 65 jaar.LET OP! Gelijkgestelde dagen leveren geen bonus op, hij geldt enkel voor effectief gewerkte dagen. De bonus is een persoonlijk recht dat niet kan overgedragen worden naar de langstlevende partner.