Er bestaan 4 soorten maximumfactuur (MAF): de inkomensgebonden-MAF, de sociale MAF (voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming), de MAF voor een kind jonger dan 19 jaar en de MAF voor chronisch zieken.

Inkomens-MAF

De inkomens-MAF geldt voor iedereen. Bij dit type MAF is het maximumbedrag variabel: het hangt af van uw netto belastbaar gezinsinkomen. Dat is de som van alle netto-inkomens van jou en jouw gezinsleden (d.w.z. inkomen van onroerende goederen, inkomen van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomen en divers inkomen, verminderd met aftrekbare kosten). Sinds 2019 wordt rekening gehouden met het netto belastbaar gezinsinkomen van 2 jaar eerder (bv. voor de MAF 2021 geldt het inkomen van 2019). Hoe hoger je gezinsinkomen, hoe hoger jouw totale maximumbedrag (= bedrag van al jouw gezinsleden samen).Het maximumbedrag dat geldt voor uw gezin wordt vastgesteld door een informatie-uitwisseling tussen het Riziv, je ziekenfonds en de belastingadministratie.

Nieuw in 2022: het maximumbedrag aan persoonlijke aandelen voor de gezinnen met de laagste inkomens (tot en met 11.120 euro netto 2 jaar eerder) wordt verlaagd van 450 naar 250 euro.

De tabel met de inkomensschijven vind je op www.riziv.fgov.be

Voor 2022 is dit de inkomens-MAF:

De sociale MAF

De sociale MAF is een vast maximumbedrag van 450 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Voor bepaalde gezinnen die recht hebben op de sociale MAF, kan de verlaging van het maximumbedrag voor de inkomens-MAF in 2022 voordeliger zijn. Als jouw gezinsinkomen niet hoger is dan 11.120 euro netto, is de inkomens-MAF van toepassing en geldt het maximum van 250 euro.

Er bestaan 4 soorten maximumfactuur (MAF): de inkomensgebonden-MAF, de sociale MAF (voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming), de MAF voor een kind jonger dan 19 jaar en de MAF voor chronisch zieken.De inkomens-MAF geldt voor iedereen. Bij dit type MAF is het maximumbedrag variabel: het hangt af van uw netto belastbaar gezinsinkomen. Dat is de som van alle netto-inkomens van jou en jouw gezinsleden (d.w.z. inkomen van onroerende goederen, inkomen van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomen en divers inkomen, verminderd met aftrekbare kosten). Sinds 2019 wordt rekening gehouden met het netto belastbaar gezinsinkomen van 2 jaar eerder (bv. voor de MAF 2021 geldt het inkomen van 2019). Hoe hoger je gezinsinkomen, hoe hoger jouw totale maximumbedrag (= bedrag van al jouw gezinsleden samen).Het maximumbedrag dat geldt voor uw gezin wordt vastgesteld door een informatie-uitwisseling tussen het Riziv, je ziekenfonds en de belastingadministratie.Nieuw in 2022: het maximumbedrag aan persoonlijke aandelen voor de gezinnen met de laagste inkomens (tot en met 11.120 euro netto 2 jaar eerder) wordt verlaagd van 450 naar 250 euro.De tabel met de inkomensschijven vind je op www.riziv.fgov.beVoor 2022 is dit de inkomens-MAF:De sociale MAF is een vast maximumbedrag van 450 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Voor bepaalde gezinnen die recht hebben op de sociale MAF, kan de verlaging van het maximumbedrag voor de inkomens-MAF in 2022 voordeliger zijn. Als jouw gezinsinkomen niet hoger is dan 11.120 euro netto, is de inkomens-MAF van toepassing en geldt het maximum van 250 euro.