Buitenlandse contracten moeten worden aangegeven

In het kader van de strijd tegen fiscale fraude zullen voor inkomsten 2012 (aangifte 2013) ook de levensverzekeringen moeten aangegeven worden die in het buitenland werden afgesloten. Eerder was dit al beslist voor buitenlandse bankrekeningen.

Niet meer onterven via de levensverzekering

Na de Senaat heeft nu ook de Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd waardoor het niet langer mogelijk is om via de levensverzekering kinderen te onterven. Alle parlementaire procedures zijn nu doorlopen, waardoor het voorstel klaar is om gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad. De wet zal tien dagen na de publicatie in werking treden. Dat staat aldus in een persbericht van de CD&V-Senaatsfractie.

Ter herinnering: de reservataire erfgenamen (de erfgenamen die in elk geval recht hebben op een deel van de erfenis, nl. de kinderen en de langstlevende echtgenoot) kunnen in principe niet onterfd worden. Maar via de levensverzekering kon men in het verleden de wet omzeilen. Door de begunstigde van de levensverzekering een groot deel toe te kennen, kon de reserve van de kinderen worden aangetast. Zij konden geen terugbetaling vragen (inkorting in het jargon) en moesten met lede ogen aanzien hoe hun reservatair deel geheel of gedeeltelijk werd 'weggesnoept' door de begunstigde(n) van de levensverzekering.

Daar komt nu verandering in. Het bedrag dat in het kader van een levensverzekering wordt uitgekeerd zal meegerekend worden in de 'fictieve massa': dit is de erfmassa bestaande uit wat er overblijft na het overlijden, plus de vroegere schenkingen (die worden fictief toegevoegd aan de erfmassa) en nu ook plus het bedrag van de levensverzekering. Als blijkt dat de reserve van één van de reservataire erfgenamen is overschreden, dan zal het voortaan mogelijk zijn minder uit te keren in het kader van de levensverzekering en dus de reserve te vrijwaren.

Buitenlandse contracten moeten worden aangegevenIn het kader van de strijd tegen fiscale fraude zullen voor inkomsten 2012 (aangifte 2013) ook de levensverzekeringen moeten aangegeven worden die in het buitenland werden afgesloten. Eerder was dit al beslist voor buitenlandse bankrekeningen. Niet meer onterven via de levensverzekeringNa de Senaat heeft nu ook de Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd waardoor het niet langer mogelijk is om via de levensverzekering kinderen te onterven. Alle parlementaire procedures zijn nu doorlopen, waardoor het voorstel klaar is om gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad. De wet zal tien dagen na de publicatie in werking treden. Dat staat aldus in een persbericht van de CD&V-Senaatsfractie.Ter herinnering: de reservataire erfgenamen (de erfgenamen die in elk geval recht hebben op een deel van de erfenis, nl. de kinderen en de langstlevende echtgenoot) kunnen in principe niet onterfd worden. Maar via de levensverzekering kon men in het verleden de wet omzeilen. Door de begunstigde van de levensverzekering een groot deel toe te kennen, kon de reserve van de kinderen worden aangetast. Zij konden geen terugbetaling vragen (inkorting in het jargon) en moesten met lede ogen aanzien hoe hun reservatair deel geheel of gedeeltelijk werd 'weggesnoept' door de begunstigde(n) van de levensverzekering. Daar komt nu verandering in. Het bedrag dat in het kader van een levensverzekering wordt uitgekeerd zal meegerekend worden in de 'fictieve massa': dit is de erfmassa bestaande uit wat er overblijft na het overlijden, plus de vroegere schenkingen (die worden fictief toegevoegd aan de erfmassa) en nu ook plus het bedrag van de levensverzekering. Als blijkt dat de reserve van één van de reservataire erfgenamen is overschreden, dan zal het voortaan mogelijk zijn minder uit te keren in het kader van de levensverzekering en dus de reserve te vrijwaren.