Zonder het vaak goed en wel te beseffen, hebben veel consumenten toch een of andere vorm van levensverzekering onderschreven. Want er zijn tal van soorten, om tegemoet te kunnen komen aan ieders specifieke behoeften.
...

Zonder het vaak goed en wel te beseffen, hebben veel consumenten toch een of andere vorm van levensverzekering onderschreven. Want er zijn tal van soorten, om tegemoet te kunnen komen aan ieders specifieke behoeften. Een levensverzekering kan deel uitmaken van een successieplanning, omdat je als verzekerde een bepaald kapitaal kan overdragen aan een of meer begunstigden, bij leven of na overlijden. Maar kijk uit voor de erfbelasting, want die kan hoog oplopen als het geen erfgenamen in rechte lijn betreft. Hou er ook rekening mee dat je reservataire erfgenamen steeds recht hebben op een bepaald deel van je erfenis. Maar elke situatie is specifiek: je wint dus best raad in bij je verzekeraar, zeker nu het erfrecht recent werd hervormd. In principe kan je geen levensverzekering afsluiten om je reservataire erfgenamen te onterven. De hoogte van het verzekerde bedrag hangt af van je middelen en het doel: zo kan je bijvoorbeeld de kosten voor je begrafenis of je erfenis financieren, maar ook je overlevende echtgeno(o)t(e) van een minimuminkomen verzekeren. In België en Europa zijn verzekeringen onderworpen aan een strenge reglementering en controle, om je als consument zo goed mogelijk te beschermen. Daarom heeft de wetgever de verschillende verzekeringsvormen onderverdeeld in takken. Zo tellen de schadeverzekeringen 18 branches. Voor levensverzekeringen zijn er dat negen. Tak 21-levensverzekeringen keren een gegarandeerd kapitaal en een gewaarborgde interest uit, wat je absolute zekerheid biedt. Daarnaast kan er ook een winstdeelname worden toegekend. Tak 23-levensverzekeringen zijn gekoppeld aan de beleggingsresultaten die je verzekeraar behaalt en bieden je dus geen garantie. Dit betekent minder veiligheid, maar wel meer potentieel rendement. Dit product blijft evenwel onderhevig aan beursschommelingen. Twee soorten levensverzekeringen stellen je in staat om te sparen en ook een belastingvoordeel te genieten: pensioensparen en langetermijnsparen. Voor pen-sioensparen kan je in 2021 een tot 990 euro storten en van 30% belastingvoordeel genieten, of een voordeel van maximaal 297 euro. Of je kan tot 1.270 euro sparen, wat je dan een belastingvoordeel van 25% oplevert, of maximaal 317,50 euro. Bij langetermijnsparen geldt geen vast maximumbedrag, maar wordt de bovengrens mee bepaald door je beroepsinkomsten. In 2021 kan je maximum 2.350 euro storten, afhankelijk van je inkomen. Je geniet dan van een belastingvoordeel van 30% op het gestorte bedrag of maximaal 705 euro als je de volle 2.350 euro stort. In beide gevallen krijg je een deel van je gestorte bedrag terugbetaald via de personenbelasting. Maar je betaalt later nog wel een eindbelasting op het gespaarde bedrag. Meer daarover hieronder, bij kosten en belastingen. Een levensverzekering is niet alleen een overlijdensverzekering. Je hebt ook spaarverzekeringen, beleggingsverzekeringen en gemengde verzekeringen. Zo neemt het aanvullend pensioen dat je opbouwt via je werkgever meestal de vorm van een levensverzekering aan. Je levensverzekering vroegtijdig opnemen kan, maar is fiscaal erg nadelig omwille van de afkoopkosten. Je laat je contract dus beter tot de eindmeet doorlopen. Je betaalt intussen geen premie meer, maar je wacht wel tot het verworven kapitaal wordt uitbetaald op de geplande einddatum.Voor dit artikel gingen we te rade bij specialisten van Assuralia, Beobank, Ethias - afdelingen Development&Pricing en Legal - en Patrick Cauwert, woordvoerder van de Franstalige makelaarsvereniging Feprabel.