Werken moet lonen. Daarom voert de Vlaamse Regering de jobbonus in: dat is een premie voor wie weinig verdient. De premie kan oplopen tot 600 euro per jaar. Met de maatregel wil de Vlaamse Regering werken lonender maken dan niet werken door werklozen aan te moedigen werk te zoeken en door wie weinig verdient, extra te stimuleren om aan de slag te blijven. De verenigde commissies Economie en Begroting hebben, op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele, hebben recent het ontwerp van decreet jobbonus goedgekeurd. De premie zal automatisch uitbetaald worden aan de personen die hun rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel, de website van Vlaanderen waar burgers een overzicht kunnen raadplegen van al hun overheidszaken. Voor wie dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld voor grensarbeiders, wordt een aanvraagprocedure uitgewerkt.

Vanaf eind 2022 zullen 733.258 werknemers voor het eerst hun jobbonus automatisch uitbetaald krijgen. Het gaat vooral om mensen die aan de slag zijn in sectoren waar de lonen het laagst zijn, dat is zo bijvoorbeeld in de horeca, de dienstenchequesector, de landbouw of de uitzendsector.

Ook voor wie niet werkt

Niet enkel voor wie werkt, zal de jobbonus een verschil maken, ook voor wie niet werkt en aan de slag gaat, is de jobbonus belangrijk. Uit onderzoek van de OESO blijkt dat 53% van de Belgen die de transistie maakt naar werk, daarbij de klasse van de 20% laagste inkomens verlaat. De jobbonus zal hier dus ook een groot verschil maken wanneer iemand voor werk kiest.

Hoeveel?

Wie een brutoloon heeft van maximum 1.800 euro per maand zal op het einde van het jaar 600 euro netto extra krijgt. Dat bedrag neemt stelselmatig af naargelang het loon stijgt. Iemand met een loon van 2.500 euro of hoger bruto per maand maakt geen aanspraak meer op de jobbonus. Ondertussen werd door de Vlaamse regering ook beslist dat voor het berekenen van de premie de gewerkte dagen en de ziektedagen met gewaarborgd loon meetellen. Flexi-jobs, eventuele overuren in de horecasector en vakantiedagen die niet door de werkgever betaald worden, worden niet meegerekend. Ook de eindejaarspremie is uitgesloten voor de berekening van de jobbonus.

Werken moet lonen. Daarom voert de Vlaamse Regering de jobbonus in: dat is een premie voor wie weinig verdient. De premie kan oplopen tot 600 euro per jaar. Met de maatregel wil de Vlaamse Regering werken lonender maken dan niet werken door werklozen aan te moedigen werk te zoeken en door wie weinig verdient, extra te stimuleren om aan de slag te blijven. De verenigde commissies Economie en Begroting hebben, op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele, hebben recent het ontwerp van decreet jobbonus goedgekeurd. De premie zal automatisch uitbetaald worden aan de personen die hun rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel, de website van Vlaanderen waar burgers een overzicht kunnen raadplegen van al hun overheidszaken. Voor wie dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld voor grensarbeiders, wordt een aanvraagprocedure uitgewerkt.Vanaf eind 2022 zullen 733.258 werknemers voor het eerst hun jobbonus automatisch uitbetaald krijgen. Het gaat vooral om mensen die aan de slag zijn in sectoren waar de lonen het laagst zijn, dat is zo bijvoorbeeld in de horeca, de dienstenchequesector, de landbouw of de uitzendsector.Niet enkel voor wie werkt, zal de jobbonus een verschil maken, ook voor wie niet werkt en aan de slag gaat, is de jobbonus belangrijk. Uit onderzoek van de OESO blijkt dat 53% van de Belgen die de transistie maakt naar werk, daarbij de klasse van de 20% laagste inkomens verlaat. De jobbonus zal hier dus ook een groot verschil maken wanneer iemand voor werk kiest.Wie een brutoloon heeft van maximum 1.800 euro per maand zal op het einde van het jaar 600 euro netto extra krijgt. Dat bedrag neemt stelselmatig af naargelang het loon stijgt. Iemand met een loon van 2.500 euro of hoger bruto per maand maakt geen aanspraak meer op de jobbonus. Ondertussen werd door de Vlaamse regering ook beslist dat voor het berekenen van de premie de gewerkte dagen en de ziektedagen met gewaarborgd loon meetellen. Flexi-jobs, eventuele overuren in de horecasector en vakantiedagen die niet door de werkgever betaald worden, worden niet meegerekend. Ook de eindejaarspremie is uitgesloten voor de berekening van de jobbonus.