De huurders betalen niet

28/08/07 om 00:00 - Bijgewerkt om 00:00

"Ik verhuur sinds enige tijd een appartement. De huurders, die er hun hoofdverblijfplaats hebben, hebben de laatste twee maanden huur niet betaald. Wat kan ik nog doen?"

Als uw huurders de huur niet tijdig betalen, dan kunt u hen daar inderdaad eerst vriendelijk over aanspreken of eventueel een briefje sturen om hen de betaling in herinnering te brengen.

Komt er enkele dagen later nog geen betaling, dan moet u zo snel mogelijk uw huurders aanmanen te betalen. Dit doet u door hen een aangetekende brief te sturen waarin u hen in gebreke stelt om de achterstallige huur binnen een bepaalde termijn te voldoen (bijv. 14 dagen). Vermeld dat u bij niet-betaling ook intresten zult vragen en dat u zich het recht voorbehoudt om voor de rechtbank de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen. Helpt ook dat niet, dan hebt u geen andere keuze dan de zaak voor te leggen aan de vrederechter. Bij woninghuur moet u in eerste instantie een verzoeningsprocedure voeren voor de vrederechter. Het is pas als die geen succes heeft dat er uiteindelijk een echte procedure kan volgen. U kunt dan én betaling van de achterstallen vorderen (met intresten) alsook eventueel de ontbinding van de huurovereenkomst. De overeenkomst eindigt dan onmiddellijk, zonder opzegtermijn.

U kunt schadevergoeding vragen voor het feit dat u, door de ontbinding die de fout is van de huurder, huurinkomsten misloopt.

Onze partners