Als uw huurders de huur niet tijdig betalen, dan kunt u hen daar inderdaad eerst vriendelijk over aanspreken of eventueel een briefje sturen om hen de betaling in herinnering te brengen.

Komt er enkele dagen later nog geen betaling, dan moet u zo snel mogelijk uw huurders aanmanen te betalen. Dit doet u door hen een aangetekende brief te sturen waarin u hen in gebreke stelt om de achterstallige huur binnen een bepaalde termijn te voldoen (bijv. 14 dagen). Vermeld dat u bij niet-betaling ook intresten zult vragen en dat u zich het recht voorbehoudt om voor de rechtbank de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen. Helpt ook dat niet, dan hebt u geen andere keuze dan de zaak voor te leggen aan de vrederechter. Bij woninghuur moet u in eerste instantie een verzoeningsprocedure voeren voor de vrederechter. Het is pas als die geen succes heeft dat er uiteindelijk een echte procedure kan volgen. U kunt dan én betaling van de achterstallen vorderen (met intresten) alsook eventueel de ontbinding van de huurovereenkomst. De overeenkomst eindigt dan onmiddellijk, zonder opzegtermijn.

U kunt schadevergoeding vragen voor het feit dat u, door de ontbinding die de fout is van de huurder, huurinkomsten misloopt.

Als uw huurders de huur niet tijdig betalen, dan kunt u hen daar inderdaad eerst vriendelijk over aanspreken of eventueel een briefje sturen om hen de betaling in herinnering te brengen. Komt er enkele dagen later nog geen betaling, dan moet u zo snel mogelijk uw huurders aanmanen te betalen. Dit doet u door hen een aangetekende brief te sturen waarin u hen in gebreke stelt om de achterstallige huur binnen een bepaalde termijn te voldoen (bijv. 14 dagen). Vermeld dat u bij niet-betaling ook intresten zult vragen en dat u zich het recht voorbehoudt om voor de rechtbank de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen. Helpt ook dat niet, dan hebt u geen andere keuze dan de zaak voor te leggen aan de vrederechter. Bij woninghuur moet u in eerste instantie een verzoeningsprocedure voeren voor de vrederechter. Het is pas als die geen succes heeft dat er uiteindelijk een echte procedure kan volgen. U kunt dan én betaling van de achterstallen vorderen (met intresten) alsook eventueel de ontbinding van de huurovereenkomst. De overeenkomst eindigt dan onmiddellijk, zonder opzegtermijn. U kunt schadevergoeding vragen voor het feit dat u, door de ontbinding die de fout is van de huurder, huurinkomsten misloopt.