De gesplitste aankoop is een veel gebruikte techniek voor (onder meer) de aankoop van een tweede verblijf of een opbrengsteigendom. De ouders kopen het vruchtgebruik, de kinderen de blote eigendom. Overlijdt één van hen, dan zet de langstlevende het vruchtgebruik verder. Als ook de langstlevende sterft, dooft het vruchtgebruik automatisch uit en voegt het zich bij de blote eigendom van de kinderen. Zij worden op dat moment volle eigenaar, zonder dat ze successierechten hoeven te betalen.

Antimisbruik

Sinds 1 juni 2012 is een totaal herschreven fiscale anti-rechtsmisbruikbepaling in werking getreden, ook voor successierechten.Met die maatregel wou de fiscus de strijd aangaan tegen al te "gekunstelde" fiscale constructies. In een administratieve omzendbrief van 19 juli 2012 heeft de fiscus een 'zwarte lijst' opgesteld van verdachte constructies De gesplitste aankoop vruchtgebruik/blote eigendom staat op deze lijst, maar alleen wanneer die gepaard gaat met een voorafgaandelijke schenking en voorzover de fiscus kan aantonen dat de schenking gebeurde met het oog op de gesplitste aankoop.

Een jaar later publiceerde de fiscus een nieuwe zwarte lijst waarop de gesplitste aankoop plots niet meer voorkwam. Hieruit werd eerst afgeleid dat de techniek sowieso aanvaard werd, maar dat was een verkeerde veronderstelling. Kort daarna liet de fiscus weten dat een gesplitste aankoop belast moet worden met successierechten. Daarop kwam zoveel reactie dat minister van Financiën, Koen Geens, zijn administratie gevraagd heeft de zaak te herbekijken.

Epiloog

De administratie maakte haar nieuwe standpunt bekend. Een gesplitste aankoop is terug mogelijk op volgende voorwaarden:

  • of de schenking werd vooraf geregistreerd en er werden schenkingsrechten betaald (3% in de rechte lijn)
  • of de begiftigden hebben vrij over het gekregen geld kunnen beschikken. Anders gezegd: ze zouden het gekregen geld aan iets anders hebben kunnen besteden dan aan de aankoop van de naakte eigendom.

Deze nieuwe regel geldt voor gesplitste aankopen vanaf 1 september 2013.

De gesplitste aankoop is een veel gebruikte techniek voor (onder meer) de aankoop van een tweede verblijf of een opbrengsteigendom. De ouders kopen het vruchtgebruik, de kinderen de blote eigendom. Overlijdt één van hen, dan zet de langstlevende het vruchtgebruik verder. Als ook de langstlevende sterft, dooft het vruchtgebruik automatisch uit en voegt het zich bij de blote eigendom van de kinderen. Zij worden op dat moment volle eigenaar, zonder dat ze successierechten hoeven te betalen.Sinds 1 juni 2012 is een totaal herschreven fiscale anti-rechtsmisbruikbepaling in werking getreden, ook voor successierechten.Met die maatregel wou de fiscus de strijd aangaan tegen al te "gekunstelde" fiscale constructies. In een administratieve omzendbrief van 19 juli 2012 heeft de fiscus een 'zwarte lijst' opgesteld van verdachte constructies De gesplitste aankoop vruchtgebruik/blote eigendom staat op deze lijst, maar alleen wanneer die gepaard gaat met een voorafgaandelijke schenking en voorzover de fiscus kan aantonen dat de schenking gebeurde met het oog op de gesplitste aankoop.Een jaar later publiceerde de fiscus een nieuwe zwarte lijst waarop de gesplitste aankoop plots niet meer voorkwam. Hieruit werd eerst afgeleid dat de techniek sowieso aanvaard werd, maar dat was een verkeerde veronderstelling. Kort daarna liet de fiscus weten dat een gesplitste aankoop belast moet worden met successierechten. Daarop kwam zoveel reactie dat minister van Financiën, Koen Geens, zijn administratie gevraagd heeft de zaak te herbekijken.De administratie maakte haar nieuwe standpunt bekend. Een gesplitste aankoop is terug mogelijk op volgende voorwaarden:Deze nieuwe regel geldt voor gesplitste aankopen vanaf 1 september 2013.