Wereldwijd hebben al een hondertal landen en gewesten dat akkoord geratificeerd. Een ware omwenteling! De uitwisseling van fiscale en vermogensgegevens tussen landen is nochtans niet nieuw. De Franse overheid informeert al veel langer haar Belgische collega's over Belgen die een onroerend goed (ver)kopen op Franse bodem. De voorbije jaren hebben zowel Parijs als Berlijn aan hun buurlanden, waaronder België, de gegevens doorgespeeld van klanten die gelinkt werden aan Zwitserse banken. En landen waar vroeger op een fiscaalvriendelijke manier ge...

Wereldwijd hebben al een hondertal landen en gewesten dat akkoord geratificeerd. Een ware omwenteling! De uitwisseling van fiscale en vermogensgegevens tussen landen is nochtans niet nieuw. De Franse overheid informeert al veel langer haar Belgische collega's over Belgen die een onroerend goed (ver)kopen op Franse bodem. De voorbije jaren hebben zowel Parijs als Berlijn aan hun buurlanden, waaronder België, de gegevens doorgespeeld van klanten die gelinkt werden aan Zwitserse banken. En landen waar vroeger op een fiscaalvriendelijke manier geld kon worden geparkeerd, hebben in ijltempo hun houding bijgesteld, ook Zwitserland en Luxemburg. In april 2013 maakte het groothertogdom zelfs officieel bekend dat het het bankgeheim ophief.In 2015 heeft het aantal keren dat het buitenland informatie doorspeelde aan de Belgische fiscus de kaap van 300.000 gerond. Wat is de wereld in 15 jaar toch veranderd! Zeker sinds landen de strijd hebben aangebonden met het witwassen van misdaadgeld en recenter met de financiering van het terrorisme. Een strijd die nog wordt opgevoerd en navolging krijgt tot in de uithoeken van onze planeet. Met het AEOI-akkoord wordt alweer een spectaculaire stap gezet. Het heeft betrekking op alle EU-lidstaten, maar ook op gebieden die lange tijd als belastingparadijzen golden: Curaçao, de Bermuda-eilanden, Jersey en het eiland Man, Liechtenstein, ja zelfs de Kaaimaneilanden! Een tweede golf wordt volgend jaar verwacht met Andorra, Monaco, Singapore, en... Zwitserland. De hele wereld zowaar, met één grote uitzondering: de Verenigde Staten, en daar zit Donald Trump voor niets tussen.Onder internationale druk speelden zelfs de landen die als grote bewakers van het bankgeheim golden uiteindelijk bankgegevens van hun buitenlandse klanten door, maar enkel op vraag en binnen een wel afgelijnd kader. Voortaan gebeurt die gegevensuitwisseling dus automatisch. Concreet wordt de Belgische fiscus momenteel geïnformeerd over alle Belgen die klant zijn bij een bank op Jersey, in Liechtenstein en Luxemburg. De gegevens betreffen het jaar 2016: rekeningsaldo, verrichtingen, geïnde intresten,... maar ook alle bijzonderheden over levensverzekeringen, informatie die tot nog toe onder de radar bleef. En in september 2018 zal dit ook het geval zijn voor banken die zich in Monaco en Zwitserland bevinden. Ik zei het al, een omwenteling. Ook al is het niet zeker dat alles meteen op wieltjes loopt of onze ambtenaren alles snel zullen kunnen uitpluizen. Eigenlijk zal de fiscus in de toekomst meer over buitenlandse rekeningen van belastingplichtigen weten dan over hun Belgische rekeningen. De wereld is écht veranderd.