Model erfgenamenfiche

......................................................................................................................................................................

Uw naam / voornaam / adres + datum
(opstelling en laatste actualisering)

Huwelijkscontract

o ik heb geen huwelijkscontract
o ik heb een huwelijkscontract

- het werd getekend bij notaris .......................... (naam) te ................................................ (adres) op ..............(datum).
- het werd nooit gewijzigd / gewijzigd (*) bij notaris ............... (naam) te ...................................... (adres) op ........... (datum).

Testament

o ik heb geen testament
o ik heb een notarieel testament gedicteerd aan notaris .................... (naam) te ....................................................... .............................................(adres) op ..................... (datum). o ik heb een eigenhandig testament geschreven op ................ (datum). (Eventueel): Ik heb het nadien gewijzigd op .............. (datum).

Schenkingen

o ik heb in het verleden volgende notariële schenkingen gedaan: (te preciseren).
o ik heb in het verleden volgende schenkingen gedaan bij een buitenlands notaris: (te preciseren).
o ik heb in het verleden volgende bankgiften / handgiften gedaan: (te preciseren).

Afstammelingen

o ik heb geen kinderen
o ik heb de volgende kinderen die kunnen bereikt worden via onderstaande coördinaten:

.....................................................................................................

...................................................................................................... (te preciseren).

Vindplaats van belangrijke documenten

De volgende documenten zijn te vinden...:

o mijn identiteitskaart: ................................................................................................
o mijn internationaal paspoort:: ................................................................................
o mijn rijbewijs: ............................................................................................................
o trouwboekje: ... ................................. ........................................................................
o huwelijkscontract: ... .......................... .....................................................................
o mijn eigenhandig geschreven testament: .........................................................
o de documenten i.v.m. de hierboven vermelde schenkingen: ..........................

Vindplaats van sleutels en codes

o ik heb geen brandkast bij een bank
o ik heb een brandkast bij de volgende bank:.................................................... (naam, adres)
o ik heb geen brandkast elders dan bij deze bank
o ik heb een brandkast die zich bevindt: ........................................................... (bijv. in mijn bureau thuis, achter het schilderij aan de schouw)
o de sleutels van mijn brandkast zijn te vinden: ....................................................
o de toegangscode van mijn brandkast is: ...........................................................
o de toegangscode voor ...................................... is: .............
o de badge die toegang verleent tot ...................................... is te vinden op
o op onderstaande plaatsen bewaar ik de sleutels van:
- mijn huis: ..........................
- mijn brievenbus: .............................................................
- mijn auto: .......................................................................
- andere: .............................................................................

Te contacteren personen na mijn overlijden

o notaris: .................................................................
o bankier(s): ...........................................................
o werkgever: ............................................................
o ziekenfonds: ......................................................
o vakbond: ..............................................................
o pensioenkas: .....................................................
o huurder(s): ..........................................................
o verhuurder: ..........................................................

Telkens te vermelden: naam, adres, tel, eventueel aansluitings- of referentienummer

Mijn verzekeringen

Ik heb volgende verzekeringen lopende:

o levensverzekering (tak 21 / tak 23) bij
- verzekeringsmaatschappij: ......................................................................(naam, adres, tel)
- contractnummer: - te contacteren persoon: ...............................................(bijv. uw verzekeringsmakelaar)
- begunstigde:............................................................
- verzekerd bedrag: ...................................................
- de polis bewaar ik: ........................................................................................
o schuldsaldoverzekering: ...............................................................................
o groepsverzekering: ...............................................................................
o verzekering bij overlijden: ...............................................................................
o andere: ..............................................(bijv. : ongevallenverzekering, verzekering gekoppeld aan bepaalde financiële rekeningen,...)

Mijn financiële activa

o ik ben titularis van volgende zichtrekeningen / spaarrekeningen / effectenrekeningen:
- rekeningnummer: ...............................................................................
- bank: ...............................................................................
- te contacteren persoon: ...............................................................(bijv. kantoorhouder)
- de rekeninguittreksels hiervan bewaar ik: ... ......................
o volgende doorlopende opdrachten dienen stopgezet te worden:
...............................................................................
o (Voor wie zelfstandig ondernemer is of aandeelhouder in een bedrijf): gegevens van uw bedrijf en/of de aandelen die u bezit: ...............................................................................

Mijn andere roerende goederen

o behalve mijn financiële activa en mijn meubilair ben ik eigenaar van de volgende roerende goederen die te vinden zijn:
o ...............................................................................
o ...............................................................................
o ...............................................................................
o ...............................................................................
(bijv. effecten aan toonder onder mijn matras, een kunstverzameling in depot of bewaring bij..... , aandelen op naam van het bedrijf... .. - vermeld in dit geval ook de vindplaats van het register van aandelen).

Mijn onroerende goederen

o Ik ben alleeneigenaar van volgende onroerende goederen:
- huis / appartement / grond (*) te .................................................................(gemeente + adres)
- de eigendomsakte hiervan bewaar ik: ... ...................... (plaats)
o Ik ben mede-eigenaar voor ....... (percentage of breukdeel) van de volgende onroerende goederen: huis / appartement / grond (*) in .................................................................(gemeente + adres).

Schulden

o ik heb geen schulden
o ik heb volgende schulden: ...............................................(aard, coördinaten schuldeiser).

Bijkomende info

.....................................................................................................

Hier kunt u bijv. aangeven of u begraven dan wel gecremeerd wenst te worden, of u uw lichaam aan de wetenschap wenst te schenken of niet, en andere specifieke wensen.

(*) schrappen wat niet van toepassing is

Om het u gemakkelijker te maken kunt u het artikel hier downloaden in pdf-vorm.

...................................................................................................................................................................... Uw naam / voornaam / adres + datum (opstelling en laatste actualisering) Huwelijkscontract o ik heb geen huwelijkscontract o ik heb een huwelijkscontract - het werd getekend bij notaris .......................... (naam) te ................................................ (adres) op ..............(datum). - het werd nooit gewijzigd / gewijzigd (*) bij notaris ............... (naam) te ...................................... (adres) op ........... (datum). Testament o ik heb geen testament o ik heb een notarieel testament gedicteerd aan notaris .................... (naam) te ....................................................... .............................................(adres) op ..................... (datum). o ik heb een eigenhandig testament geschreven op ................ (datum). (Eventueel): Ik heb het nadien gewijzigd op .............. (datum). Schenkingen o ik heb in het verleden volgende notariële schenkingen gedaan: (te preciseren). o ik heb in het verleden volgende schenkingen gedaan bij een buitenlands notaris: (te preciseren). o ik heb in het verleden volgende bankgiften / handgiften gedaan: (te preciseren). Afstammelingen o ik heb geen kinderen o ik heb de volgende kinderen die kunnen bereikt worden via onderstaande coördinaten: ..................................................................................................... ...................................................................................................... (te preciseren). Vindplaats van belangrijke documentenDe volgende documenten zijn te vinden...: o mijn identiteitskaart: ................................................................................................o mijn internationaal paspoort:: ................................................................................o mijn rijbewijs: ............................................................................................................o trouwboekje: ... ................................. ........................................................................o huwelijkscontract: ... .......................... .....................................................................o mijn eigenhandig geschreven testament: .........................................................o de documenten i.v.m. de hierboven vermelde schenkingen: ..........................Vindplaats van sleutels en codeso ik heb geen brandkast bij een bank o ik heb een brandkast bij de volgende bank:.................................................... (naam, adres) o ik heb geen brandkast elders dan bij deze bank o ik heb een brandkast die zich bevindt: ........................................................... (bijv. in mijn bureau thuis, achter het schilderij aan de schouw) o de sleutels van mijn brandkast zijn te vinden: ....................................................o de toegangscode van mijn brandkast is: ...........................................................o de toegangscode voor ...................................... is: ............. o de badge die toegang verleent tot ...................................... is te vinden op o op onderstaande plaatsen bewaar ik de sleutels van: - mijn huis: .......................... - mijn brievenbus: ............................................................. - mijn auto: .......................................................................- andere: .............................................................................Te contacteren personen na mijn overlijdeno notaris: .................................................................o bankier(s): ...........................................................o werkgever: ............................................................o ziekenfonds: ......................................................o vakbond: ..............................................................o pensioenkas: .....................................................o huurder(s): ..........................................................o verhuurder: ..........................................................Telkens te vermelden: naam, adres, tel, eventueel aansluitings- of referentienummerMijn verzekeringenIk heb volgende verzekeringen lopende: o levensverzekering (tak 21 / tak 23) bij - verzekeringsmaatschappij: ......................................................................(naam, adres, tel) - contractnummer: - te contacteren persoon: ...............................................(bijv. uw verzekeringsmakelaar) - begunstigde:............................................................- verzekerd bedrag: ...................................................- de polis bewaar ik: ........................................................................................o schuldsaldoverzekering: ...............................................................................o groepsverzekering: ...............................................................................o verzekering bij overlijden: ...............................................................................o andere: ..............................................(bijv. : ongevallenverzekering, verzekering gekoppeld aan bepaalde financiële rekeningen,...) Mijn financiële activao ik ben titularis van volgende zichtrekeningen / spaarrekeningen / effectenrekeningen: - rekeningnummer: ...............................................................................- bank: ...............................................................................- te contacteren persoon: ...............................................................(bijv. kantoorhouder) - de rekeninguittreksels hiervan bewaar ik: ... ...................... o volgende doorlopende opdrachten dienen stopgezet te worden: ...............................................................................o (Voor wie zelfstandig ondernemer is of aandeelhouder in een bedrijf): gegevens van uw bedrijf en/of de aandelen die u bezit: ...............................................................................Mijn andere roerende goedereno behalve mijn financiële activa en mijn meubilair ben ik eigenaar van de volgende roerende goederen die te vinden zijn: o ...............................................................................o ...............................................................................o ...............................................................................o ...............................................................................(bijv. effecten aan toonder onder mijn matras, een kunstverzameling in depot of bewaring bij..... , aandelen op naam van het bedrijf... .. - vermeld in dit geval ook de vindplaats van het register van aandelen). Mijn onroerende goedereno Ik ben alleeneigenaar van volgende onroerende goederen: - huis / appartement / grond (*) te .................................................................(gemeente + adres) - de eigendomsakte hiervan bewaar ik: ... ...................... (plaats) o Ik ben mede-eigenaar voor ....... (percentage of breukdeel) van de volgende onroerende goederen: huis / appartement / grond (*) in .................................................................(gemeente + adres). Schulden o ik heb geen schulden o ik heb volgende schulden: ...............................................(aard, coördinaten schuldeiser). Bijkomende info.....................................................................................................Hier kunt u bijv. aangeven of u begraven dan wel gecremeerd wenst te worden, of u uw lichaam aan de wetenschap wenst te schenken of niet, en andere specifieke wensen. (*) schrappen wat niet van toepassing isOm het u gemakkelijker te maken kunt u het artikel hier downloaden in pdf-vorm.