De ziekteverzekering vormt sinds 1964 het hart van onze sociale zekerheid. Is dit systeem ook gewapend om de aankomende vergrijzing en andere sociale en demografische uitdagingen het hoofd te bieden? Wat denkt de Belg zelf over zijn gezondheidzorg?

Remgeld en specialisten

Via een bevolkingsonderzoek bij ruim 2.000 Belgen, tussen 18 en 75 jaar oud, werd onder meer gepeild naar de tevredenheid en de pijnpunten in ons zorgsysteem. "Belgen zijn over de meeste aspecten van de gezondheidszorg erg tevreden. Maar er zijn ook duidelijke minpunten", verduidelijkt professor Marc Elchardus (VUB). "Zo zijn we veel minder gelukkig over het hoge bedrag dat we zelf moeten betalen voor onze gezondheidszorg, het zogeheten remgeld. Dat ligt een pak hoger dan in de ons de omringende landen. Ook de informatie over de behandeling, het verloop van een ziekenhuisopname en de bijhorende facturen kan beter. Andere bron van ontevredenheid is het gebrekkige aanbod van de rusthuizen en de kwaliteit van de dienstverlening daar. Opmerkelijk: veel Belgen vinden ook dat ze te lang moeten wachten voor ze een afspraak te pakken krijgen bij een specialist.

Steeds meer invaliditeit

Het aantal mensen dat arbeidsongeschikt wordt en een beroep moet doen op een invaliditeitsuitkering is de jongste jaren verder aangegroeid. Volgens de ondervraagde Belgen is dat te wijten aan twee problemen: een dalende motivatie en een te hoge werkdruk of stress. Ook het RIZIV wil dit probleem aanpakken door mensen die uitvallen, sneller te begeleiden bij het terugkeren naar hun werkplek. Zo'n aanpak kan op meer steun rekenen van de Vlaamse dan van de Franstalige ondervraagden.

De Belg beseft dat er moet bespaard worden om het sociale systeem overeind te houden. Maar er is minder eensgezindheid over de invulling van die bezuinigingsmaatrgelen. Meer goedkope geneesmiddelen voorschrijven, vindt de Belg een goede optie (70%). Minder enthousiasme is er voor het voorstel om geen dure levensverlengende middelen meer terug te betalen aan 85- plussers (37%). Het schrappen van de terugbetaling van een aantal medicamenten zoals korte antibioticakuren, maagzuurremmers en vetverlagers vindt de Belg totaal onaanvaardbaar.

De ziekteverzekering vormt sinds 1964 het hart van onze sociale zekerheid. Is dit systeem ook gewapend om de aankomende vergrijzing en andere sociale en demografische uitdagingen het hoofd te bieden? Wat denkt de Belg zelf over zijn gezondheidzorg?Via een bevolkingsonderzoek bij ruim 2.000 Belgen, tussen 18 en 75 jaar oud, werd onder meer gepeild naar de tevredenheid en de pijnpunten in ons zorgsysteem. "Belgen zijn over de meeste aspecten van de gezondheidszorg erg tevreden. Maar er zijn ook duidelijke minpunten", verduidelijkt professor Marc Elchardus (VUB). "Zo zijn we veel minder gelukkig over het hoge bedrag dat we zelf moeten betalen voor onze gezondheidszorg, het zogeheten remgeld. Dat ligt een pak hoger dan in de ons de omringende landen. Ook de informatie over de behandeling, het verloop van een ziekenhuisopname en de bijhorende facturen kan beter. Andere bron van ontevredenheid is het gebrekkige aanbod van de rusthuizen en de kwaliteit van de dienstverlening daar. Opmerkelijk: veel Belgen vinden ook dat ze te lang moeten wachten voor ze een afspraak te pakken krijgen bij een specialist.Het aantal mensen dat arbeidsongeschikt wordt en een beroep moet doen op een invaliditeitsuitkering is de jongste jaren verder aangegroeid. Volgens de ondervraagde Belgen is dat te wijten aan twee problemen: een dalende motivatie en een te hoge werkdruk of stress. Ook het RIZIV wil dit probleem aanpakken door mensen die uitvallen, sneller te begeleiden bij het terugkeren naar hun werkplek. Zo'n aanpak kan op meer steun rekenen van de Vlaamse dan van de Franstalige ondervraagden.De Belg beseft dat er moet bespaard worden om het sociale systeem overeind te houden. Maar er is minder eensgezindheid over de invulling van die bezuinigingsmaatrgelen. Meer goedkope geneesmiddelen voorschrijven, vindt de Belg een goede optie (70%). Minder enthousiasme is er voor het voorstel om geen dure levensverlengende middelen meer terug te betalen aan 85- plussers (37%). Het schrappen van de terugbetaling van een aantal medicamenten zoals korte antibioticakuren, maagzuurremmers en vetverlagers vindt de Belg totaal onaanvaardbaar.