U werkt halftijds en ontvangt daarnaast een halftijdse werkloosheidsuitkering. Of uw loon en uitkering gecumuleerd mogen worden met een Amerikaans overlevingspensioen, hangt af van wat de Amerikaanse pensioenwet daarover bepaalt.

Laat het Amerikaans pensioensysteem de cumul van een overlevingspensioen en een werkloosheidsuitkering niet toe, dan moet u kiezen: het overlevingspensioen of de uitkering. Is de cumul wel toegelaten, dan kan dit niet onbeperkt! Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering wordt verminderd met het deel van het dagbedrag van het overlevingspensioen dat meer bedraagt dan 30 % van de werkloosheidsuitkering (met gezinslast).

Voorbeeld: uw werkloosheidsuitkering bedraagt ? 100, uw overlevingspensioen ? 50. De uitkering voor iemand met gezinslast bedraagt ? 120. 30 % van ? 120 = ? 36. Uw uitkering zal 100- (50 - 36) = ? 86 bedragen. Door deze beperking is het dus inderdaad mogelijk dat u een deel van de werkloosheidsuitkeringen zult moeten terugbetalen wanneer de Amerikaanse staat u retroactief het overlevingspensioen stort.

Wat uw loon betreft moet u weten dat het in sommige pensioensystemen niet mogelijk is een overlevingspensioen te genieten als men nog werkt, zij het slechts halftijds. Maar dit verbod komt eerder zelden voor.

Het Amerikaanse overlevingspensioen zal geen invloed hebben op uw eigen rustpensioen.

Vermits uw tweede huwelijk geëindigd is door het overlijden van uw echtgenoot, herleeft het recht op een pensioen als gescheiden echtgenote op basis van de tewerkstelling van uw eerste echtgenoot (voor de 22 jaren van uw eerste huwelijk).

U werkt halftijds en ontvangt daarnaast een halftijdse werkloosheidsuitkering. Of uw loon en uitkering gecumuleerd mogen worden met een Amerikaans overlevingspensioen, hangt af van wat de Amerikaanse pensioenwet daarover bepaalt. Laat het Amerikaans pensioensysteem de cumul van een overlevingspensioen en een werkloosheidsuitkering niet toe, dan moet u kiezen: het overlevingspensioen of de uitkering. Is de cumul wel toegelaten, dan kan dit niet onbeperkt! Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering wordt verminderd met het deel van het dagbedrag van het overlevingspensioen dat meer bedraagt dan 30 % van de werkloosheidsuitkering (met gezinslast). Voorbeeld: uw werkloosheidsuitkering bedraagt ? 100, uw overlevingspensioen ? 50. De uitkering voor iemand met gezinslast bedraagt ? 120. 30 % van ? 120 = ? 36. Uw uitkering zal 100- (50 - 36) = ? 86 bedragen. Door deze beperking is het dus inderdaad mogelijk dat u een deel van de werkloosheidsuitkeringen zult moeten terugbetalen wanneer de Amerikaanse staat u retroactief het overlevingspensioen stort. Wat uw loon betreft moet u weten dat het in sommige pensioensystemen niet mogelijk is een overlevingspensioen te genieten als men nog werkt, zij het slechts halftijds. Maar dit verbod komt eerder zelden voor. Het Amerikaanse overlevingspensioen zal geen invloed hebben op uw eigen rustpensioen. Vermits uw tweede huwelijk geëindigd is door het overlijden van uw echtgenoot, herleeft het recht op een pensioen als gescheiden echtgenote op basis van de tewerkstelling van uw eerste echtgenoot (voor de 22 jaren van uw eerste huwelijk).