Wie geld nodig heeft, denkt in eerste instantie aan een banklening. Dan moet je je wel schikken naar de voorwaarden die de bank oplegt en die zijn de laatste tijd zeker niet versoepeld. Maar je kan ook geld ophalen bij particulieren: steeds meer startende ondernemingen, maar ook allerlei verenigingen of particulieren doen beroep op crowdfunding, naar het Engelse woord voor groep of menigte. De filosofie erachter is duidelijk: als vele mensen elk een klein bedrag investeren in een project waar ze achter staan, kunnen ze een grote som bijeenkrijgen. Het succes van crowdfunding gaat hand in hand met de opkomst van het internet en de sociale media, want via die kanalen kan je een zo groot mogelijk aantal potentiële geldschieters bereiken. Dat kan het project ook de nodige publiciteit opleveren, zodat er soort community rond ontstaat, waarbij de financiers dan vaak ook de eerste klanten of ambassadeurs zijn.

Specifieke sites

  • De laatste jaren doken talloze sites op die zich specifiek op crowdfunding richten. In België heb je o.a. crofun.be, mymicroinvest.com, angel.me of socrowd.be. De Belgische wet omtrent crowdfunding laat toe om via deze weg tot ? 300.000 op te halen zonder zware formaliteiten, waarbij je maximaal ? 1.000 per persoon kan investeren. Maar je kan ook buiten de grenzen kijken, want op internationaal vlak bestaan er nog veel grotere sites zoals GoFundMe, Kickstarter of Indiegogo. De meeste van die sites hebben een bepaalde specialisatie: start-ups, sociale projecten, duurzame ontwikkeling, topsport...
  • Ook de banken hebben ondertussen het succes van crowdfunding ontdekt. Zo gaan BNP Parisbas en Keytrade scheep met Mymicroinvest.com en lanceerde KBC begin dit jaar zijn eigen platform Bolerocrowdfunding.be, waarop je al vanaf ? 25 rechtstreeks kan investeren in Belgische start-ups en KMO's.

Hoe kan je participeren?

Er bestaan verschillende formules om via crowdfunding te investeren. De eerste vorm is een gewone schenking of gift, wat vaak gebruikt wordt bij sociale of artistieke projecten. Soms krijgt de donateur een beloning die iets met het project te maken heeft, of een voorkeursbehandeling bij de lancering van een product. Maar je kan ook geld uitlenen, dat later met interest wordt terugbetaald. Vaak zijn het hier start-ups of KMO's die van dit systeem gebruikmaken, omdat ze niet bij een bank willen of kunnen lenen of omdat ze bijkomende financiering zoeken. Je kan zelfs aandeelhouder van een bepaald project worden, zodat je een dividend ontvangt en zelfs medezeggenschap in het project krijgt.

Wie geld wil verdienen via crowdfunding moet wel beseffen dat dit een risicovolle investering is, want vaak gaat het om start-ups waarvan het niet duidelijk is of ze succesvol zullen worden.

Wie geld nodig heeft, denkt in eerste instantie aan een banklening. Dan moet je je wel schikken naar de voorwaarden die de bank oplegt en die zijn de laatste tijd zeker niet versoepeld. Maar je kan ook geld ophalen bij particulieren: steeds meer startende ondernemingen, maar ook allerlei verenigingen of particulieren doen beroep op crowdfunding, naar het Engelse woord voor groep of menigte. De filosofie erachter is duidelijk: als vele mensen elk een klein bedrag investeren in een project waar ze achter staan, kunnen ze een grote som bijeenkrijgen. Het succes van crowdfunding gaat hand in hand met de opkomst van het internet en de sociale media, want via die kanalen kan je een zo groot mogelijk aantal potentiële geldschieters bereiken. Dat kan het project ook de nodige publiciteit opleveren, zodat er soort community rond ontstaat, waarbij de financiers dan vaak ook de eerste klanten of ambassadeurs zijn.Er bestaan verschillende formules om via crowdfunding te investeren. De eerste vorm is een gewone schenking of gift, wat vaak gebruikt wordt bij sociale of artistieke projecten. Soms krijgt de donateur een beloning die iets met het project te maken heeft, of een voorkeursbehandeling bij de lancering van een product. Maar je kan ook geld uitlenen, dat later met interest wordt terugbetaald. Vaak zijn het hier start-ups of KMO's die van dit systeem gebruikmaken, omdat ze niet bij een bank willen of kunnen lenen of omdat ze bijkomende financiering zoeken. Je kan zelfs aandeelhouder van een bepaald project worden, zodat je een dividend ontvangt en zelfs medezeggenschap in het project krijgt.Wie geld wil verdienen via crowdfunding moet wel beseffen dat dit een risicovolle investering is, want vaak gaat het om start-ups waarvan het niet duidelijk is of ze succesvol zullen worden.