Eén van de strengere maatregelen voorziet dat alle bedrijven hun activiteiten kunnen verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Deze maatregelen geleden ook voor de notariskantoren, vanaf 18 maart om 12u tot 5 april.

Wat betekent dit voor uw dossier?

Indien u tussen nu en 5 april een afspraak heeft om een akte te ondertekenen in een notariskantoor, zal deze afspraak worden uitgesteld naar een latere datum. Uw notariskantoor zal u hierover contacteren en dossier per dossier bekijken hoe ze u kunnen helpen.

Gaat het om een dringende akte (bijvoorbeeld bij een nakend overlijden ) dan kan de ondertekening wel doorgaan. De akte kan ook ondertekend worden als de door de fiscus opgelegde termijnen zouden overschreden worden of als de financiële gevolgen voor u te groot zouden zijn wanneer de akte niet kan ondertekend worden.

Bijkomende maatregelen in de notariskantoren

Indien, in deze uitzonderlijke situaties, de afspraak met uw notaris toch doorgaat, worden alle mogelijke veiligheidsvoorschriften in acht genomen.

Indien het gaat om een afspraak of een akte waarbij een ander notariskantoor betrokken is, zullen notarissen zoveel mogelijk gebruik maken van een videoconferentie-systeem. Op die manier vermijden ze dat veel personen samen in één ruimte zitten.

Voor dringende akten wordt de fysieke aanwezigheid ook beperkt: alleen de notaris zal bij de ondertekening aanwezig zijn. Een andere notaris of diens medewerker niet. Slechts één medewerker van het kantoor waar de ondertekening doorgaat, zal aanwezig zijn om de formaliteiten na de akte (bv. de boekhouding, elektronische registratie van de akte bij FOD Financiën, ...) te vervullen.

Geen ondertekening meer van bepaalde documenten op kantoor

Zogenaamde onderhandse documenten, denk maar aan een verkoopovereenkomst (een 'compromis'), worden niet meer ondertekend op de notariskantoren. Dit kan wel via mail of brief.

Fednot onderzoekt op dit ogenblik of het nog mogelijk is om authentieke testamenten zonder getuigen te verlijden.

Fednot meldt nog dat het de situatie verder op de voet blijft opvolgen en nauw contact houdt met de overheden.

Eén van de strengere maatregelen voorziet dat alle bedrijven hun activiteiten kunnen verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Deze maatregelen geleden ook voor de notariskantoren, vanaf 18 maart om 12u tot 5 april. Indien u tussen nu en 5 april een afspraak heeft om een akte te ondertekenen in een notariskantoor, zal deze afspraak worden uitgesteld naar een latere datum. Uw notariskantoor zal u hierover contacteren en dossier per dossier bekijken hoe ze u kunnen helpen. Gaat het om een dringende akte (bijvoorbeeld bij een nakend overlijden ) dan kan de ondertekening wel doorgaan. De akte kan ook ondertekend worden als de door de fiscus opgelegde termijnen zouden overschreden worden of als de financiële gevolgen voor u te groot zouden zijn wanneer de akte niet kan ondertekend worden. Indien, in deze uitzonderlijke situaties, de afspraak met uw notaris toch doorgaat, worden alle mogelijke veiligheidsvoorschriften in acht genomen. Indien het gaat om een afspraak of een akte waarbij een ander notariskantoor betrokken is, zullen notarissen zoveel mogelijk gebruik maken van een videoconferentie-systeem. Op die manier vermijden ze dat veel personen samen in één ruimte zitten. Voor dringende akten wordt de fysieke aanwezigheid ook beperkt: alleen de notaris zal bij de ondertekening aanwezig zijn. Een andere notaris of diens medewerker niet. Slechts één medewerker van het kantoor waar de ondertekening doorgaat, zal aanwezig zijn om de formaliteiten na de akte (bv. de boekhouding, elektronische registratie van de akte bij FOD Financiën, ...) te vervullen. Zogenaamde onderhandse documenten, denk maar aan een verkoopovereenkomst (een 'compromis'), worden niet meer ondertekend op de notariskantoren. Dit kan wel via mail of brief. Fednot onderzoekt op dit ogenblik of het nog mogelijk is om authentieke testamenten zonder getuigen te verlijden. Fednot meldt nog dat het de situatie verder op de voet blijft opvolgen en nauw contact houdt met de overheden.