De FOD Volksgezondheid voert al controles uit op het verkoopverbod van alcohol aan minderjarigen, ook in eetgelegenheden. Bovendien zal de Inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid ook toezien op de naleving van de wet op de binnenluchtkwaliteit in de horecazaken. Door deze nieuwe beslissing kan de Inspectiedienst al deze controles gelijktijdig uitvoeren.

Het FAVV zal bij het vaststellen van verdachte elementen die kunnen wijzen op het niet-naleven van het rookverbod (bv. een rookgeur, aanwezigheid van asbakken), deze informatie doorgeven aan de FOD Volksgezondheid.

Enkele cijfers

In 2022 controleerde de FOD Volksgezondheid 3.500 drankgelegenheden op naleving van het rookverbod. In 5% van de zaken werd het verbod niet gerespecteerd.

Het FAVV voerde in 2022 8.087 inspecties op het rookverbod in eetgelegenheden uit. In 0,8% van de gevallen werd een inbreuk op het rookverbod vastgesteld.

De FOD Volksgezondheid voert al controles uit op het verkoopverbod van alcohol aan minderjarigen, ook in eetgelegenheden. Bovendien zal de Inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid ook toezien op de naleving van de wet op de binnenluchtkwaliteit in de horecazaken. Door deze nieuwe beslissing kan de Inspectiedienst al deze controles gelijktijdig uitvoeren.Het FAVV zal bij het vaststellen van verdachte elementen die kunnen wijzen op het niet-naleven van het rookverbod (bv. een rookgeur, aanwezigheid van asbakken), deze informatie doorgeven aan de FOD Volksgezondheid.In 2022 controleerde de FOD Volksgezondheid 3.500 drankgelegenheden op naleving van het rookverbod. In 5% van de zaken werd het verbod niet gerespecteerd.Het FAVV voerde in 2022 8.087 inspecties op het rookverbod in eetgelegenheden uit. In 0,8% van de gevallen werd een inbreuk op het rookverbod vastgesteld.