Shop niet te impulsief. Je hebt misschien recht op een korting als je weet hoe je bij het online winkelen de juiste promocode kan vinden. Hoe dat werkt, lees je hier.

Om een schadevergoeding te krijgen moet je als slachtoffer van een medische fout zelf bewijzen dat een zorgverlener in de fout ging. Dat is niet makkelijk en een strijd van lange adem, met niet altijd een succesvolle afloop.

Vanaf 1 maart wordt het gebruik van ecocheques uitgebreid. De aangepaste lijst van producten en diensten zit vervat in een nieuwe cao. De uitbreiding werd goedgekeurd door de Nationale Arbeidsraad (NAR), waar de sociale partners in zetelen.

De vastgoedmarkt staat op een keerpunt. Steeds vaker bepalen de kopers de prijs. Hoe maak je je woning aantrekkelijk zonder al te grote kosten? Door energieaanpassingen of door de boel op te frissen?

In geen enkel ander land in Europa reageren mensen zo gefrustreerd op het verdwijnen van cash als in België. Wat zijn de gevolgen en wat zijn de oplossingen? En waarom dromen overheden van een wereld zonder bankbiljetten en munten?

Krijg je altijd rauw rundsvlees? Nee, er kan ook paardenvlees in zitten. En waarschijnlijk varkensvlees, als je een martino bestelt in plaats van filet americain.

Het energieverbruik in Vlaanderen ligt in de eerste elf maanden van dit jaar een pak lager dan in 2021, zo maakt netbeheerder Fluvius dinsdag bekend. Gemiddeld verbruikte een Vlaams gezin 12 procent minder stroom per maand. Voor gas gaat het zelfs om een daling met 14 procent per maand, temperatuursverschillen uitgevlakt.

Voor de aankoop en de financiering met een krediet voor een woning met een aankoopsom tot en met 850.000 euro komt er vanaf 1 januari 2023 een korting voor de kopers. Voor familiale akten zoals een zorgvolmacht of een akte van erfopvolging, wordt het ereloon nu vastgelegd.

De plenaire vergadering van de Kamer keurde het basispakket energie goed. Consumenten krijgen in november en december een tegemoetkoming voor gas en elektriciteit.

Als je als consument iets koopt van een professionele verkoper geldt een wettelijke garantie van twee jaar. Sinds juni 2022 zijn de regels aangepast, ook voor digitale producten en diensten. Maar wat je voordien kocht, valt nog onder de oude regels.

Een consument met vragen of klachten kan soms terecht bij een specifieke ombusdienst of geschillencommissie. Een overzicht.

Sinds deze zomer kunnen eigenaren van een zonnepaneelinstallatie die uitvalt bij erg zonnig weer doordat het net overbelast wordt, daar een compensatiepremie voor aanvragen. Dat gebeurde tot nog toe 454 keer, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Chris Janssens opvroeg bij Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Voortaan mag geen enkele handelaar elektronisch betalen nog weigeren, maar moet hij ook contant geld aanvaarden. En dat geldt evenzeer voor vrije beroepen en verenigingen.