Op 18 juni publiceerde het Belgisch Staatsblad het KB van 6 juni over de pensioenhervorming. Eén van de maatregelen die hierin werd opgenomen, is dat vanaf 2013 alle gepensioneerden van minstens 65 jaar oud zonder beperking extra inkomsten kunnen verwerven op voorwaarde dat ze een loopbaan van 42 jaar hebben.

Deze regeling is volgens de BVAS discriminerend voor artsen aangezien het onmogelijk is om op hun 65ste aan 42 jaar professionele activiteit te geraken. "Hun loopbaan kan immers maar beginnen nadat zij hun studiejaren in de geneeskunde en hun stagejaren hebben volbracht", luidt het.

In maart vroeg de BVAS de bevoegde ministers rekening te houden met de discriminerende gevolgen van deze pensioenhervorming en stelde zij concrete alternatieve oplossingen voor.

Ook de Raad van State oordeelde volgens de BVAS dat de voorwaarde van 42 jaar loopbaan om na de leeftijd van 65 te mogen werken zonder inkomensbeperking en met behoud van het pensioen niet voldoende gefundeerd is. "Alle bezwaren werden evenwel genegeerd", benadrukt de BVAS, die zich genoodzaakt ziet zich tot de Raad van State te wenden met het verzoek het KB nietig te verklaren.

Omdat de problematiek van de 42 loopbaanjaren niet alleen de artsen treft, maar ook de beoefenaars van andere vrije beroepen (zoals tandartsen, juristen, advocaten, notarissen) en in het bijzonder de vrouwelijke beroepsbeoefenaars, roept de BVAS de belangenverenigingen van de andere getroffen beroepsgroepen op om samen het verzoekschrift in te dienen.

Op 18 juni publiceerde het Belgisch Staatsblad het KB van 6 juni over de pensioenhervorming. Eén van de maatregelen die hierin werd opgenomen, is dat vanaf 2013 alle gepensioneerden van minstens 65 jaar oud zonder beperking extra inkomsten kunnen verwerven op voorwaarde dat ze een loopbaan van 42 jaar hebben. Deze regeling is volgens de BVAS discriminerend voor artsen aangezien het onmogelijk is om op hun 65ste aan 42 jaar professionele activiteit te geraken. "Hun loopbaan kan immers maar beginnen nadat zij hun studiejaren in de geneeskunde en hun stagejaren hebben volbracht", luidt het. In maart vroeg de BVAS de bevoegde ministers rekening te houden met de discriminerende gevolgen van deze pensioenhervorming en stelde zij concrete alternatieve oplossingen voor. Ook de Raad van State oordeelde volgens de BVAS dat de voorwaarde van 42 jaar loopbaan om na de leeftijd van 65 te mogen werken zonder inkomensbeperking en met behoud van het pensioen niet voldoende gefundeerd is. "Alle bezwaren werden evenwel genegeerd", benadrukt de BVAS, die zich genoodzaakt ziet zich tot de Raad van State te wenden met het verzoek het KB nietig te verklaren. Omdat de problematiek van de 42 loopbaanjaren niet alleen de artsen treft, maar ook de beoefenaars van andere vrije beroepen (zoals tandartsen, juristen, advocaten, notarissen) en in het bijzonder de vrouwelijke beroepsbeoefenaars, roept de BVAS de belangenverenigingen van de andere getroffen beroepsgroepen op om samen het verzoekschrift in te dienen.