Uit de cijfers van Statbel blijkt dat de gemiddelde brandverzekeringspremie tussen juni 2011 en juni 2021 44 procent duurder werd. De cijfers van verzekeringskoepel Assuralia wijzen er zelfs op dat de premie de helft duurder is geworden tussen 2005 en 2018: van 215 naar 326 euro.

De prijsstijging is deels te verklaren door de boomende bouwsector, maar ook de extreme weerfenomenen die alsmaar vaker in ons land voorkomen spelen een belangrijke rol. De laatste jaren neemt zowel het aantal individuele schadegevallen door stormen en overstromingen als de totale schadelast ervan toe.

Uit de cijfers van Statbel blijkt dat de gemiddelde brandverzekeringspremie tussen juni 2011 en juni 2021 44 procent duurder werd. De cijfers van verzekeringskoepel Assuralia wijzen er zelfs op dat de premie de helft duurder is geworden tussen 2005 en 2018: van 215 naar 326 euro. De prijsstijging is deels te verklaren door de boomende bouwsector, maar ook de extreme weerfenomenen die alsmaar vaker in ons land voorkomen spelen een belangrijke rol. De laatste jaren neemt zowel het aantal individuele schadegevallen door stormen en overstromingen als de totale schadelast ervan toe.