Vandaag is wonen een belangrijk maatschappelijk thema. Het heeft ook veel raakvlakken: mobiliteit, energie, zorg, gezin,... Eén ding is zeker: de alleenstaande villa in het groen is passé. Compacte woningen in woonkernen zijn de nieuwe trend. Gezinnen worden almaar kleiner, ook dat vergt aangepaste woningen. De vraag is dan natuurlijk wat je moet doen met wat er al is. Kan je die grote villa opsplitsen in verschillende wooneenheden? Of kan je beter nieuwbouw appartementen neerpoten? En kan je überhaupt nog bouwen in Vlaanderen nu er sprake is van een betonstop?
...