De bonus

Als u uw activiteit als zelfstandige verderzet na een bepaalde datum, kunt in aanmerking komen voor de pensioenbonus 'nieuwe versie', in voege sinds 1 januari 2014. De bonus wordt gestort, samen met het pensioen, door de Rijksdienst voor Pensioenen op instructie van de RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen).

2013-2014: de verschillen

Tussen 1 januari 2007 en 31 december 2013 (de 'oude' bonus)

Vanaf 1 januari 2014 (de nieuwe bonus)

Om recht te hebben op de bonus moest u 62 jaar zijn of een loopbaan van tenminste 44 jaar hebben en de zelfstandige activiteit uitvoeren in hoofdberoep

De bonus wordt toegekend als u:

 • uw beroepsbezigheid voortzet na de datum waarop u een vervroegd pensioen kan krijgen en dit gedurende meer dan een kalenderjaar;
 • uw beroepsactiviteit voortzet na uw 65ste en u een loopbaan van ten minste 40 kalenderjaren bewijst

De pensioenbonus werd gestort:

- ofwel vanaf 1 januari van het jaar waarin u 62 werd

- ofwel vanaf 1 januari van het jaar waarin u uw 44ste loopbaanjaar begon

De pensioenbonus wordt gestort:

- ofwel een jaar nadat u met vervroegd pensioen had kunnen gaan

- ofwel de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u 65 jaar werd, wanneer u minstens 40 loopbaanjaren aantoont

De bonus bedroeg forfaitair ? 179,20 per kwartaal

Het bedrag van de bonus is niet langer forfaitair, maar progressief. Het verhoogt per periode van 4 kwartalen . Tegen de actuele index, bedraagt hij:

 • voor de eerste 4 kwartalen: ? 117
 • ? 132,60 voor het 5e tot 8ste kwartaal
 • ? 148,20 voor het 9e tot 12e kwartaal
 • ? 163,80 voor het 13e tot 16e kwartaal
 • ? 179,40 voor het 17e tot 20ste kwartaal
 • ? 195 vanaf het 21ste kwartaal

Bij overlijden werd het overlevingspensioen van de langstlevende partner verhoogd met de bonus.

Bij overlijden wordt het overlevingspensioen van de langstlevende partner niet verhoogd met de bonus, tenzij het gebaseerd is op een rustpensioen dat van start gegaan is voor 2014.

WEETJE Als u al een bonus genoot in het oude systeem, dan behoudt u uw opgebouwde rechten en wordt uw recht vanaf 1 januari 2014 berekend volgens de nieuwe regels.

De malus

De pensioenmalus was de sanctie die zelfstandigen kregen die voor de wettelijke leeftijd van 65 met pensioen gingen. De regeling was weliswaar al fors gemilderd, maar bestond nog steeds. Nu verdwijnt hij helemaal.

Hoe het vroeger was:

- Tot eind 2006 werd het pensioen met 5% verminderd per jaar vervroegd stoppen. Het pensioen van een zelfstandige die stopte op 60 jaar werd dus met 25% gekortwiekt!

- Sinds 2007 werd het systeem gemilderd voor wie iets langer doorwerkte dan tot 60 jaar:

 • 25% voor wie stopte tussen 60 en 61 jaar
 • 18% voor wie stopte tussen 61 en 62 jaar
 • 12% voor wie stopte tussen 62 en 63 jaar
 • 7% voor wie stopte tussen 63 en 64 jaar
 • 3% voor wie stopte tussen 64 en 65 jaar.

Er golden uitzonderingen voor lange loopbanen

- Sinds 2013 werd de malus afgeschaft voor zelfstandigen die met pensioen gingen op 63 of 64 jaar (of minder dan 63 jaar mits 41 loopbaanjaren). Wie met pensioen ging op 60,5 in 2013 kreeg 21,5% sanctie.

- Vanaf 1 januari 2014: volledige afschaffing van de malus.

Als u uw activiteit als zelfstandige verderzet na een bepaalde datum, kunt in aanmerking komen voor de pensioenbonus 'nieuwe versie', in voege sinds 1 januari 2014. De bonus wordt gestort, samen met het pensioen, door de Rijksdienst voor Pensioenen op instructie van de RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen).WEETJE Als u al een bonus genoot in het oude systeem, dan behoudt u uw opgebouwde rechten en wordt uw recht vanaf 1 januari 2014 berekend volgens de nieuwe regels.De pensioenmalus was de sanctie die zelfstandigen kregen die voor de wettelijke leeftijd van 65 met pensioen gingen. De regeling was weliswaar al fors gemilderd, maar bestond nog steeds. Nu verdwijnt hij helemaal.Hoe het vroeger was:- Tot eind 2006 werd het pensioen met 5% verminderd per jaar vervroegd stoppen. Het pensioen van een zelfstandige die stopte op 60 jaar werd dus met 25% gekortwiekt!- Sinds 2007 werd het systeem gemilderd voor wie iets langer doorwerkte dan tot 60 jaar: Er golden uitzonderingen voor lange loopbanen- Sinds 2013 werd de malus afgeschaft voor zelfstandigen die met pensioen gingen op 63 of 64 jaar (of minder dan 63 jaar mits 41 loopbaanjaren). Wie met pensioen ging op 60,5 in 2013 kreeg 21,5% sanctie.- Vanaf 1 januari 2014: volledige afschaffing van de malus.