De pensioenhervorming die startte begin 2012 is alweer een stapje verder. Na de regels over het vervroegd pensioen en de gelijkgestelde periodes, zijn nu ook de nieuwe regels over de toegelaten arbeid en de pensioenbonus een feit. Die over de toegelaten arbeid voor loontrekkenden en zelfstandigen staan al in het staatsblad (resp. 20 juni 2013 en 18 juni 2013). De publicatie van het kb over de pensioenbonus volgt.

Toegelaten arbeid

Vanaf 65 jaar

Vanaf 65 jaar zal een gepensioneerde onbeperkt mogen bijverdienen als hij een loopbaan heeft van minstens 42 jaar (als werknemer, zelfstandige of ambtenaar) op het moment dat hij met pensioen gegaan is.

Vóór 65 jaar

Voor gepensioneerden die geen loopbaan van 42 jaar hebben of die nog geen 65 jaar zijn, blijven er grensbedragen gelden, maar wordt de regeling versoepeld.Tot nu toe wordt het pensioen proportioneel verminderd bij een overschrijding van het grensbedrag van minder dan 15%. Is de overschrijding groter dan 15%, dan wordt het pensioen volledig geschorst. Voortaan zal een grotere overschrijding mogelijk zijn: tot 25% zal het pensioen proportioneel verminderd worden, pas daarboven komt er een schorsing. Verder zullen de inkomensgrenzen ook geïndexeerd worden. Er is een onmiddellijke indexering van 2%. Vanaf 2014 volgen de inkomensgrenzen de automatische indexering voor werknemers.

Pensioenbonus

Het systeem van de pensioenbonus zal in zijn huidige vorm behouden blijven tot 31 december 2013.Kort samengevat krijgen werknemers die hun beroepsactiviteit verderzetten vanaf het jaar waarin ze 62 worden of een loopbaan van 44 jaar bewijzen, een bonus van ? 2,2974 bruto per dag effectieve tewerkstelling.

Vanaf 1 januari 2014 wordt het systeem hervormd. De bedoeling van de bonus is mensen langer aan het werk houden. Maar soms krijgen mensen de bonus, ook al zouden ze sowieso nog aan het werk moeten zijn. Daarom zal vanaf 2014 enkel wie 12 maanden langer dan verplicht gewerkt heeft, beloond worden. Het bedrag ban de bonus zal geleidelijk verhogen naargelang u langer blijft werken.

Wie al een bonus aan het opbouwen is in het huidige systeem en dat verder doet in het nieuwe systeem, zal beide bonussen cumuleren. Belangrijk: wie al minstens één jaar voorbij de leeftijd zit dat hij/zij met vervroegd pensioen zou kunnen, begint al een bonus 'nieuw systeem' op te bouwen voor 2014, maar de bonus zal niet toekenbaar zijn. Dat is pas vanaf 1 januari 2014, maar dus eventueel aan een hoger bedrag dan het startbedrag van ? 1,50. Een uitgewerkt voorbeeld leest u in Plus Magazine van september.

De pensioenhervorming die startte begin 2012 is alweer een stapje verder. Na de regels over het vervroegd pensioen en de gelijkgestelde periodes, zijn nu ook de nieuwe regels over de toegelaten arbeid en de pensioenbonus een feit. Die over de toegelaten arbeid voor loontrekkenden en zelfstandigen staan al in het staatsblad (resp. 20 juni 2013 en 18 juni 2013). De publicatie van het kb over de pensioenbonus volgt.Vanaf 65 jaarVanaf 65 jaar zal een gepensioneerde onbeperkt mogen bijverdienen als hij een loopbaan heeft van minstens 42 jaar (als werknemer, zelfstandige of ambtenaar) op het moment dat hij met pensioen gegaan is.Vóór 65 jaarVoor gepensioneerden die geen loopbaan van 42 jaar hebben of die nog geen 65 jaar zijn, blijven er grensbedragen gelden, maar wordt de regeling versoepeld.Tot nu toe wordt het pensioen proportioneel verminderd bij een overschrijding van het grensbedrag van minder dan 15%. Is de overschrijding groter dan 15%, dan wordt het pensioen volledig geschorst. Voortaan zal een grotere overschrijding mogelijk zijn: tot 25% zal het pensioen proportioneel verminderd worden, pas daarboven komt er een schorsing. Verder zullen de inkomensgrenzen ook geïndexeerd worden. Er is een onmiddellijke indexering van 2%. Vanaf 2014 volgen de inkomensgrenzen de automatische indexering voor werknemers.Het systeem van de pensioenbonus zal in zijn huidige vorm behouden blijven tot 31 december 2013.Kort samengevat krijgen werknemers die hun beroepsactiviteit verderzetten vanaf het jaar waarin ze 62 worden of een loopbaan van 44 jaar bewijzen, een bonus van ? 2,2974 bruto per dag effectieve tewerkstelling.Vanaf 1 januari 2014 wordt het systeem hervormd. De bedoeling van de bonus is mensen langer aan het werk houden. Maar soms krijgen mensen de bonus, ook al zouden ze sowieso nog aan het werk moeten zijn. Daarom zal vanaf 2014 enkel wie 12 maanden langer dan verplicht gewerkt heeft, beloond worden. Het bedrag ban de bonus zal geleidelijk verhogen naargelang u langer blijft werken.Wie al een bonus aan het opbouwen is in het huidige systeem en dat verder doet in het nieuwe systeem, zal beide bonussen cumuleren. Belangrijk: wie al minstens één jaar voorbij de leeftijd zit dat hij/zij met vervroegd pensioen zou kunnen, begint al een bonus 'nieuw systeem' op te bouwen voor 2014, maar de bonus zal niet toekenbaar zijn. Dat is pas vanaf 1 januari 2014, maar dus eventueel aan een hoger bedrag dan het startbedrag van ? 1,50. Een uitgewerkt voorbeeld leest u in Plus Magazine van september.