Omdat ethisch beleggen een vlag is die heel verschillende ladingen dekt, wil het Forum Ethibel klaarheid scheppen. Daarom heeft deze organisatie een indeling gemaakt, die zelfs internationaal ingeburgerd is. De indeling telt vier generaties fondsen.

  • Fondsen van de eerste generatie baseren zich enkel op negatieve criteria: bedrijven die bepaalde producten of diensten aanbieden of actief zijn in specifieke sectoren zoals wapenhandel of kernenergie, zijn uitgesloten. Maar er zijn geen vereisten inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Fondsen van de tweede generatie formuleren positieve criteria: ze nemen bedrijven op die bijvoorbeeld goed scoren inzake CO2-uitstoot, die alternatieve energie produceren, of die goede werkgevers zijn.
  • Fondsen van de derde generatie spitsen zich toe op bedrijven die goed scoren op alle terreinen van het maatschappelijk verantwoord ondernemen: menselijk kapitaal, mensenrechten, milieu, marktethiek, deugdelijk bestuur en maatschappelijke impact.
  • Fondsen van de vierde generatie zijn de meest ethische. Ze ondergaan een nog strenger onderzoek dan de fondsen van de derde generatie. Partijen die op de een of andere manier te maken hebben met het bedrijf, worden hierin betrokken: niet enkel aandeelhouders, maar ook werknemers, vakbonden, klanten, leveranciers, omwonenden, eventueel ngo's actief op het vlak van milieu, vrede,.... Het zijn ook enkel deze fondsen die in aanmerking komen voor een Ethibel-label.
Omdat ethisch beleggen een vlag is die heel verschillende ladingen dekt, wil het Forum Ethibel klaarheid scheppen. Daarom heeft deze organisatie een indeling gemaakt, die zelfs internationaal ingeburgerd is. De indeling telt vier generaties fondsen.