Na verschillende jaren de duurste werknemers in de Europese Unie te zijn geweest, zijn de Belgen nu de op vier na duurste om in dienst te nemen (na de Luxemburgers, Oostenrijkers, Nederlanders en Duitsers). Toch staan Belgen nog altijd op de negende plaats qua nettoloon.

Een werkgever in België geeft 2,01 euro uit aan een gemiddelde werknemer, waarvan na belastingen 1 euro netto overblijft. Dit is minder dan de piek van 2,34 euro in 2013. Het 'reële belastingtarief' (inclusief btw) van een Belgische werknemer bedraagt nu 53,6 procent. Het EU-gemiddelde bedraagt 44,5 procent.

De Belgische overheid int 29.326 euro van een gemiddeld Belgisch werknemersloon (exclusief btw), wat het op een na hoogste cijfer in Europa is, maar stelt hier volgens de onderzoekers niet overeenkomstige diensten tegenover. Zo staat België slechts op de vijfde plaats in de ranglijst van de gezondheidszorgsystemen opgesteld door Health Consumer Powerhouse in 2017.

De taxshift heeft wel een positieve impact gehad op de Belgische economie en haar bevolking: de werkloosheid is gedaald en het besteedbaar inkomen neemt toe. De Belgische werknemers genieten van bijna 4.000 euro meer jaarlijkse nettoloon dan in 2013, stellen de onderzoekers vast. Toch betalen de Belgen te veel voor hun regering: veel van de andere Europeanen betalen lagere belastingen en scoren hoger in gezondheidszorg, onderwijs en welzijn.

De data op de kalender weerspiegelen de realiteit zoals die door echte, werkende mensen in de Europese Unie wordt ervaren en de reële kosten om personeel aan te werven in elk land. De studie, die werd geschreven door James Rogers en Cécile Philippe van het Institut économique Molinari, is gebaseerd op loongegevens van de OESO en van de nationale instituten voor de statistiek. Het Institut économique Molinari is een onafhankelijke, non-profit onderzoeks- en onderwijsorganisatie.

Na verschillende jaren de duurste werknemers in de Europese Unie te zijn geweest, zijn de Belgen nu de op vier na duurste om in dienst te nemen (na de Luxemburgers, Oostenrijkers, Nederlanders en Duitsers). Toch staan Belgen nog altijd op de negende plaats qua nettoloon. Een werkgever in België geeft 2,01 euro uit aan een gemiddelde werknemer, waarvan na belastingen 1 euro netto overblijft. Dit is minder dan de piek van 2,34 euro in 2013. Het 'reële belastingtarief' (inclusief btw) van een Belgische werknemer bedraagt nu 53,6 procent. Het EU-gemiddelde bedraagt 44,5 procent.De Belgische overheid int 29.326 euro van een gemiddeld Belgisch werknemersloon (exclusief btw), wat het op een na hoogste cijfer in Europa is, maar stelt hier volgens de onderzoekers niet overeenkomstige diensten tegenover. Zo staat België slechts op de vijfde plaats in de ranglijst van de gezondheidszorgsystemen opgesteld door Health Consumer Powerhouse in 2017.De taxshift heeft wel een positieve impact gehad op de Belgische economie en haar bevolking: de werkloosheid is gedaald en het besteedbaar inkomen neemt toe. De Belgische werknemers genieten van bijna 4.000 euro meer jaarlijkse nettoloon dan in 2013, stellen de onderzoekers vast. Toch betalen de Belgen te veel voor hun regering: veel van de andere Europeanen betalen lagere belastingen en scoren hoger in gezondheidszorg, onderwijs en welzijn. De data op de kalender weerspiegelen de realiteit zoals die door echte, werkende mensen in de Europese Unie wordt ervaren en de reële kosten om personeel aan te werven in elk land. De studie, die werd geschreven door James Rogers en Cécile Philippe van het Institut économique Molinari, is gebaseerd op loongegevens van de OESO en van de nationale instituten voor de statistiek. Het Institut économique Molinari is een onafhankelijke, non-profit onderzoeks- en onderwijsorganisatie.