Volgens een recent onderzoek door sociaal secretariaat Partena Professional neemt de Belgische werknemer gemiddeld 34 dagen vrij per jaar. Werknemers hebben gemiddeld recht op 20 dagen wettelijk verlof per jaar. Dat is het minimum aantal toegekende dagen, ongeacht de collectieve arbeidsovereenkomst waartoe zij behoren. Naast deze wettelijke verlofdagen zijn er gemiddeld 6 dagen extralegaal verlof en 8 inhaalrustdagen.

De jaarlijkse 20 dagen wettelijk verlof worden toegewezen aan werknemers die 5 dagen per week voltijds werken. Personen die 6 dagen per week full time werken, hebben recht op 24 dagen wettelijk verlof per jaar. Voor wie deeltijds werkt, wordt het aantal vakantiedagen berekend op basis van het aantal werkdagen.

Nog volgens het onderzoek heeft de grootte van het bedrijf invloed op het aantal inhaalrustdagen. In bedrijven met minder dan 50 werknemers hebben werknemers gemiddeld 7 inhaalrustdagen, terwijl ze er 10 hebben in bedrijven met tussen de 500 en 1.000 werknemers.

Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional: "Inhaalrustdagen worden toegekend wanneer een werknemer meer uren werkt dan voorzien in zijn arbeidsovereenkomst. Een persoon die elke week bijvoorbeeld 40 uur werkt wanneer zijn contract 38 uur voorziet, heeft recht op 5 inhaalrustdagen na 19 weken. Het is natuurlijk ook steeds belangrijk om na te gaan waar de werknemer recht op heeft volgens de collectieve arbeidsovereenkomst waaraan hij is verbonden."

Leeftijd beïnvloedt aantal verlofdagen

Uit het onderzoek blijkt ook dat hoe ouder de werknemer is, hoe meer hij extralegaal verlof opneemt. Dat aantal hangt af van de anciënniteit of de aard van de functie (bijv. leidinggevenden versus niet-leidinggevenden). Werknemers jonger dan 25 jaar hebben gemiddeld 3 extralegale verlofdagen, in vergelijking met 8 voor 55- tot 64-jarigen. Wat het aantal inhaalrustdagen betreft, hebben de jongeren onder de 25 jaar er gemiddeld 7 per jaar, tegenover 9 voor 45 jaar en ouder.

Vanuit genderperspectief is er bijna geen verschil: 39% van de vrouwen neemt verlof buiten schoolvakanties, tegenover 38% van de mannen. Het verschil is wel wat groter bij jonge vrouwen: 50% van de vrouwen jonger dan 29 jaar neemt verlof buiten schoolvakanties, vergeleken met 44% van de mannen in dezelfde leeftijdsgroep.

Maandag en vrijdag favoriet

Buiten schoolvakanties is vrijdag goed voor 25% van de verlofdagen en maandag voor 19%. De twee dagen met de meeste verlofaanvragen zijn de laatste vrijdag in juli en 31 december. "Belgen optimaliseren hun vakantie graag", besluit Wim Demey. "Werknemers nemen meestal op vrijdag of maandag vrij om hun weekend te verlengen. Ze zijn ook op zoek naar tips en trucs om het hele jaar door te profiteren van vakanties. Bovendien publiceren alle media elk einde van het jaar een artikel waarin de worden geadviseerd over de geschikte momenten om verlofdagen op te nemen in het volgende jaar, om ze zoveel mogelijk te optimaliseren. Het gaat met andere woorden niet om het verlof, maar wel om wat je ermee doet."

Volgens een recent onderzoek door sociaal secretariaat Partena Professional neemt de Belgische werknemer gemiddeld 34 dagen vrij per jaar. Werknemers hebben gemiddeld recht op 20 dagen wettelijk verlof per jaar. Dat is het minimum aantal toegekende dagen, ongeacht de collectieve arbeidsovereenkomst waartoe zij behoren. Naast deze wettelijke verlofdagen zijn er gemiddeld 6 dagen extralegaal verlof en 8 inhaalrustdagen.De jaarlijkse 20 dagen wettelijk verlof worden toegewezen aan werknemers die 5 dagen per week voltijds werken. Personen die 6 dagen per week full time werken, hebben recht op 24 dagen wettelijk verlof per jaar. Voor wie deeltijds werkt, wordt het aantal vakantiedagen berekend op basis van het aantal werkdagen.Nog volgens het onderzoek heeft de grootte van het bedrijf invloed op het aantal inhaalrustdagen. In bedrijven met minder dan 50 werknemers hebben werknemers gemiddeld 7 inhaalrustdagen, terwijl ze er 10 hebben in bedrijven met tussen de 500 en 1.000 werknemers.Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional: "Inhaalrustdagen worden toegekend wanneer een werknemer meer uren werkt dan voorzien in zijn arbeidsovereenkomst. Een persoon die elke week bijvoorbeeld 40 uur werkt wanneer zijn contract 38 uur voorziet, heeft recht op 5 inhaalrustdagen na 19 weken. Het is natuurlijk ook steeds belangrijk om na te gaan waar de werknemer recht op heeft volgens de collectieve arbeidsovereenkomst waaraan hij is verbonden."Uit het onderzoek blijkt ook dat hoe ouder de werknemer is, hoe meer hij extralegaal verlof opneemt. Dat aantal hangt af van de anciënniteit of de aard van de functie (bijv. leidinggevenden versus niet-leidinggevenden). Werknemers jonger dan 25 jaar hebben gemiddeld 3 extralegale verlofdagen, in vergelijking met 8 voor 55- tot 64-jarigen. Wat het aantal inhaalrustdagen betreft, hebben de jongeren onder de 25 jaar er gemiddeld 7 per jaar, tegenover 9 voor 45 jaar en ouder.Vanuit genderperspectief is er bijna geen verschil: 39% van de vrouwen neemt verlof buiten schoolvakanties, tegenover 38% van de mannen. Het verschil is wel wat groter bij jonge vrouwen: 50% van de vrouwen jonger dan 29 jaar neemt verlof buiten schoolvakanties, vergeleken met 44% van de mannen in dezelfde leeftijdsgroep.Buiten schoolvakanties is vrijdag goed voor 25% van de verlofdagen en maandag voor 19%. De twee dagen met de meeste verlofaanvragen zijn de laatste vrijdag in juli en 31 december. "Belgen optimaliseren hun vakantie graag", besluit Wim Demey. "Werknemers nemen meestal op vrijdag of maandag vrij om hun weekend te verlengen. Ze zijn ook op zoek naar tips en trucs om het hele jaar door te profiteren van vakanties. Bovendien publiceren alle media elk einde van het jaar een artikel waarin de worden geadviseerd over de geschikte momenten om verlofdagen op te nemen in het volgende jaar, om ze zoveel mogelijk te optimaliseren. Het gaat met andere woorden niet om het verlof, maar wel om wat je ermee doet."