Tot voor kort kneep de fiscus een oogje dicht wanneer de belastingplichtige een eerste keer in de fout was gegaan. Maar daar komt nu een

einde aan. "Eerste inbreuk: 50 euro" staat te lezen in het Staatsblad. Ook voor recidivisten zijn de boetes opgetrokken.

"Er is inderdaad sprake van een algemene verstrenging", zegt fiscaal specialist Jef Wellens (Kluwer). "Wie vroeger te kwader trouw of met opzet zijn inkomsten niet, te laat of foutief aangaf, kwam er nog vanaf met een administratieve boete van 620 euro. Maar voortaan is dat meteen 1.250 euro, het bedrag dat vroeger voorbehouden was voor wie herhaaldelijk bewust in de fout ging." Maar ook wie te goeder trouw en onbewust een fout begaat, moet meteen een boete betalen. "Direct 50 euro, terwijl men tot voor kort die eerste keer nog respijt kreeg", stelt Wellens in De Standaard.

Enkel wanneer de overtreding "een gevolg is van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige", kan u nog aan een mogelijke geldboete ontsnappen.

Tot voor kort kneep de fiscus een oogje dicht wanneer de belastingplichtige een eerste keer in de fout was gegaan. Maar daar komt nu eeneinde aan. "Eerste inbreuk: 50 euro" staat te lezen in het Staatsblad. Ook voor recidivisten zijn de boetes opgetrokken. "Er is inderdaad sprake van een algemene verstrenging", zegt fiscaal specialist Jef Wellens (Kluwer). "Wie vroeger te kwader trouw of met opzet zijn inkomsten niet, te laat of foutief aangaf, kwam er nog vanaf met een administratieve boete van 620 euro. Maar voortaan is dat meteen 1.250 euro, het bedrag dat vroeger voorbehouden was voor wie herhaaldelijk bewust in de fout ging." Maar ook wie te goeder trouw en onbewust een fout begaat, moet meteen een boete betalen. "Direct 50 euro, terwijl men tot voor kort die eerste keer nog respijt kreeg", stelt Wellens in De Standaard. Enkel wanneer de overtreding "een gevolg is van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige", kan u nog aan een mogelijke geldboete ontsnappen.