De overheveling van bevoegdheden van het federale naar het gewestelijke niveau laat zich ook voelen op onze 'belastingbrief'. Er zijn maar liefst 43 vakjes bijgekomen.

Hypothecaire leningen

  • De gewesten zijn bevoegd voor de fiscale voordelen die voortvloeien uit het verkrijgen van een enige en eigen woning.
  • De federale overheid blijft bevoegd voor (leningen voor) andere onroerende goederen (tweede verblijf, vastgoed dat je verhuurt,..).

Vandaar dat er codes toegevoegd zijn. De meeste nieuwe codes zijn toegevoegd in vak IX, dat slaat op uitgaven verbonden aan een hypothecair krediet. Heb je een hypothecaire lening, dan moet je goed opletten dat je je gegevens verdeelt over oude en nieuwe codes. Je mag dus zeker niet zomaar je codes van vorig jaar overnemen.

WEETJE De fiscale administratie is er zich van bewust dat een vergissing dit jaar snel gebeurd is. Woordvoerder Francis Adyns, vermeldt in De Tijd "dat de fiscus zich soepel zal opstellen en geen administratieve sancties zal opleggen als de belastingplichtige zich vergist in de codes met betrekking tot de fiscaliteit van de hypothecaire lening".

Wanneer?

Er zijn 3 data voor het indienen van de aangifte:

  • 30 juni 2015 voor de papieren aangifte
  • 15 juli 2015 voor de aangiften via Tax-on-web
  • 29 oktober 2015 voor de aangiftes via een mandataris (boekhouder, fiscalist)
De overheveling van bevoegdheden van het federale naar het gewestelijke niveau laat zich ook voelen op onze 'belastingbrief'. Er zijn maar liefst 43 vakjes bijgekomen.Vandaar dat er codes toegevoegd zijn. De meeste nieuwe codes zijn toegevoegd in vak IX, dat slaat op uitgaven verbonden aan een hypothecair krediet. Heb je een hypothecaire lening, dan moet je goed opletten dat je je gegevens verdeelt over oude en nieuwe codes. Je mag dus zeker niet zomaar je codes van vorig jaar overnemen.WEETJE De fiscale administratie is er zich van bewust dat een vergissing dit jaar snel gebeurd is. Woordvoerder Francis Adyns, vermeldt in De Tijd "dat de fiscus zich soepel zal opstellen en geen administratieve sancties zal opleggen als de belastingplichtige zich vergist in de codes met betrekking tot de fiscaliteit van de hypothecaire lening".Er zijn 3 data voor het indienen van de aangifte: