Als u zelf bijdragen stortte (meestal is er een verdeling van 2/3 door de werkgever en 1/3 door de werknemer, maar het is ook mogelijk dat de werkgever alles betaalt), dan worden die belast aan 16,5% (bijdragen gestort tot 1993) of 10% (bijdragen gestort na 1993). Deze tarieven blijven ongewijzigd. De tarieven van toepassing op het deel van uw groepsverzekering dat opgebouwd wordt door werkgeversbijdragen, veranderen op 1 juli 2013.

Huidige tarieven

  • 16,5% als u het kapitaal opneemt op 60, 61,62,63 of 64 jaar
  • 10% als u het kapitaal opneemt op 65 jaar en nog actief bent.

Nieuwe tarieven op 1 juli 2013

Op 1 juli 2013 worden de tarieven aangepast. U betaalt dan:

  • 20% als u het kapitaal opneemt op 60 jaar
  • 18% als u het kapitaal opneemt op 61 jaar
  • 16,5% als u het kapitaal opneemt op 62/63/64 jaar
  • 10% als u het kapitaal opneemt op 65 jaar (en nog actief bent).

LET OP! Als u het kapitaal van uw groepsverzekering opneemt op 60 of 61 jaar én u gaat op dat moment met pensioen (ook 60 jaar is uitzonderlijk nog mogelijk voor bepaalde werknemers), dan blijft het belastingtarief 16,5%. Neemt u het op en u blijft verder werken, dan betaalt u het hogere tarief.

Als u zelf bijdragen stortte (meestal is er een verdeling van 2/3 door de werkgever en 1/3 door de werknemer, maar het is ook mogelijk dat de werkgever alles betaalt), dan worden die belast aan 16,5% (bijdragen gestort tot 1993) of 10% (bijdragen gestort na 1993). Deze tarieven blijven ongewijzigd. De tarieven van toepassing op het deel van uw groepsverzekering dat opgebouwd wordt door werkgeversbijdragen, veranderen op 1 juli 2013.Op 1 juli 2013 worden de tarieven aangepast. U betaalt dan:LET OP! Als u het kapitaal van uw groepsverzekering opneemt op 60 of 61 jaar én u gaat op dat moment met pensioen (ook 60 jaar is uitzonderlijk nog mogelijk voor bepaalde werknemers), dan blijft het belastingtarief 16,5%. Neemt u het op en u blijft verder werken, dan betaalt u het hogere tarief.