Bovenop de 11,3 miljard die de regering eind 2011 vond, gaat het volgens premier Elio Di Rupo om de "grootste budgettaire inspanning ooit in ons land". Di Rupo maakt zich ook sterk dat de bijkomende inspanning niet ten koste zal gaan van de koopkracht van de burgers en de competitiviteit van de bedrijven. Extra inkomsten worden vooral gezocht bij rokers, beleggers en fraudeurs.

Na ruim een week bijna ononderbroken onderhandelen is de federale regering er in de nacht van zaterdag op zondag in geslaagd een akkoord te bereiken rond de begrotingscontrole. Grote en vaak ideologisch getinte ingrepen zoals een verhoging van de btw, de invoering van een minimumtaks voor bedrijven of de invoering van een 'rijkentaks' voor iedereen, haalden de eindstreep niet.

In ieder geval moet ons land er door de inspanning van 2,5 miljard euro in slagen om het begrotingstekort dit jaar terug te dringen tot 2,8 procent van het bbp. Daarmee doet ons land het volgens Di Rupo bijzonder goed in Europa. "Van alle landen die een tekort van meer dan 3 procent hadden, is ons land een van de beste leerlingen van de klas, zoniet de beste leerling", aldus Di Rupo. De premier verwees naar de hogere begrotingstekorten in buurlanden Nederland (4,5 procent) en Frankrijk (6 procent). Volgens Di Rupo zit België op koers om in 2015 te komen tot een begroting met een structureel evenwicht.

De inspanning van 2,5 miljard bestaat uit 1,819 miljard euro aan besparingen en nieuwe inkomsten en uit een reserve van 650 miljoen euro. Dat is meer dan het monitoringcomité had gevraagd. Dat comité had een totale inspanning van bijna 2 miljard euro gevraagd.

Hoe komt de regering tot die 1,819 miljard? In de eerste plaats door een aantal eenmalige inkomsten. Zo is er de terugbetaling van Bpost voor bijna 290 miljoen euro en de hervorming van de heffing op de pensioenverzekeringen voor 200 miljoen euro. Daarnaast komt er 110 miljoen via de snellere recuperatie van bedragen uit het Waarborgfonds, het fonds ter bescherming van de spaardeposito's dat gespijsd wordt door de banken.

Daarnaast is er het schrappen van 250 miljoen aan uitgaven voor de zogenaamde usurperende bevoegdheden. Door de dalende rente valt de intrestlast van de staatsschuld terug met 90 miljoen euro.

Voorts is er voor een bedrag van 334 miloen euro aan zogenaamde "technische aanpassingen". Het gaat dan onder meer om onderbenutting (100 miljoen euro), het uitstellen van de levering van
legerhelikopters (39 miljoen euro) en een afrekening van accijnsrechten aan de Belgisch-Luxemburgse grens (87 miljoen euro).

Er wordt ook het mes gezet in een aantal uitgaven, in totaal goed voor 295 miljoen euro. Zo wordt er bijvoorbeeld 50 miljoen euro bespaard op ontwikkelingssamenwerking. In de sociale zekerheid wordt 93 miljoen euro gehaald. Besparingen in de gezondheidszorg moeten daarbij 61,5 miljoen euro opleveren. Er wordt onder meer bespaard op cholesterolverlagende medicatie en het voorschrijven van generische geneesmiddelen wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt 20 miljoen euro bespaard op dienstencheques, onder meer door nauwer toe te zien op het correct gebruik van de populaire cheques. Ook het verdubbelen van de sancties op zwartwerk, zowel voor de werknemers als voor de
werkgevers, moet extra geld in het laatje brengen.

Aan de inkomstenkant is er sprake van 126 miljoen aan bijkomende fiscale inkomsten. Dat bedrag komt volgens minister van Financiën Steven Vanackere van de hogere opbrengsten uit de accijnzen op tabak (61 miljoen), een hogere beurstaks (37,2 miljoen euro), boetes op btw-ontduiking (12,5 miljoen euro) en het aanpakken van misbruiken rond de vrijstelling van roerende voorheffing door buitenlandse pensioenfondsen (15 miljoen euro).

Wat de hogere beurstaks betreft, verduidelijkte Vanackere dat die geen betrekking zal hebben op de Staatsbons, maar wel onder meer op de beveks en sicavs (van 0,65 procent naar 1 procent). Voor andere beleggingsproducten is er sprake van een verhoging van 0,22 procent naar 0,25 procent.

Vanackere geeft toe dat de begrotingsoefening een reeks eenmalige inkomsten bevat. "Maar op het moment dat er sprake is van een groei van -0,1 procent, is het onmogelijk en bijna absurd om alleen
structurele maatregelen te nemen. Dat zou trouwens niet gegaan zijn zonder te raken aan de koopkracht van de burgers of de concurrentiekracht van de bedrijven".

Om gewapend te zijn tegen mogelijke tegenvallers, voorziet de regering een buffer van 650 miljoen euro. Volgens begrotingsminister Olivier Chastel gaat het om uitgaven die bevroren worden en ontvangsten waarmee kan geschoven worden. Concreet wordt bijvoorbeeld 166 miljoen euro aan uitgaven bevroren in de gezondheidszorg. Daarbovenop worden 80 miljoen aan investeringskredieten bevroren, net als 100 miljoen euro aan werkingskredieten.

Volgens premier Di Rupo zal de begroting nauwgezet opgevolgd worden. "We handelen als goede huisvaders en -moeders", aldus Di Rupo. In juli plant de regering-Di Rupo een nieuwe controle.

Bovenop de 11,3 miljard die de regering eind 2011 vond, gaat het volgens premier Elio Di Rupo om de "grootste budgettaire inspanning ooit in ons land". Di Rupo maakt zich ook sterk dat de bijkomende inspanning niet ten koste zal gaan van de koopkracht van de burgers en de competitiviteit van de bedrijven. Extra inkomsten worden vooral gezocht bij rokers, beleggers en fraudeurs. Na ruim een week bijna ononderbroken onderhandelen is de federale regering er in de nacht van zaterdag op zondag in geslaagd een akkoord te bereiken rond de begrotingscontrole. Grote en vaak ideologisch getinte ingrepen zoals een verhoging van de btw, de invoering van een minimumtaks voor bedrijven of de invoering van een 'rijkentaks' voor iedereen, haalden de eindstreep niet.In ieder geval moet ons land er door de inspanning van 2,5 miljard euro in slagen om het begrotingstekort dit jaar terug te dringen tot 2,8 procent van het bbp. Daarmee doet ons land het volgens Di Rupo bijzonder goed in Europa. "Van alle landen die een tekort van meer dan 3 procent hadden, is ons land een van de beste leerlingen van de klas, zoniet de beste leerling", aldus Di Rupo. De premier verwees naar de hogere begrotingstekorten in buurlanden Nederland (4,5 procent) en Frankrijk (6 procent). Volgens Di Rupo zit België op koers om in 2015 te komen tot een begroting met een structureel evenwicht.De inspanning van 2,5 miljard bestaat uit 1,819 miljard euro aan besparingen en nieuwe inkomsten en uit een reserve van 650 miljoen euro. Dat is meer dan het monitoringcomité had gevraagd. Dat comité had een totale inspanning van bijna 2 miljard euro gevraagd.Hoe komt de regering tot die 1,819 miljard? In de eerste plaats door een aantal eenmalige inkomsten. Zo is er de terugbetaling van Bpost voor bijna 290 miljoen euro en de hervorming van de heffing op de pensioenverzekeringen voor 200 miljoen euro. Daarnaast komt er 110 miljoen via de snellere recuperatie van bedragen uit het Waarborgfonds, het fonds ter bescherming van de spaardeposito's dat gespijsd wordt door de banken.Daarnaast is er het schrappen van 250 miljoen aan uitgaven voor de zogenaamde usurperende bevoegdheden. Door de dalende rente valt de intrestlast van de staatsschuld terug met 90 miljoen euro.Voorts is er voor een bedrag van 334 miloen euro aan zogenaamde "technische aanpassingen". Het gaat dan onder meer om onderbenutting (100 miljoen euro), het uitstellen van de levering van legerhelikopters (39 miljoen euro) en een afrekening van accijnsrechten aan de Belgisch-Luxemburgse grens (87 miljoen euro).Er wordt ook het mes gezet in een aantal uitgaven, in totaal goed voor 295 miljoen euro. Zo wordt er bijvoorbeeld 50 miljoen euro bespaard op ontwikkelingssamenwerking. In de sociale zekerheid wordt 93 miljoen euro gehaald. Besparingen in de gezondheidszorg moeten daarbij 61,5 miljoen euro opleveren. Er wordt onder meer bespaard op cholesterolverlagende medicatie en het voorschrijven van generische geneesmiddelen wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt 20 miljoen euro bespaard op dienstencheques, onder meer door nauwer toe te zien op het correct gebruik van de populaire cheques. Ook het verdubbelen van de sancties op zwartwerk, zowel voor de werknemers als voor de werkgevers, moet extra geld in het laatje brengen.Aan de inkomstenkant is er sprake van 126 miljoen aan bijkomende fiscale inkomsten. Dat bedrag komt volgens minister van Financiën Steven Vanackere van de hogere opbrengsten uit de accijnzen op tabak (61 miljoen), een hogere beurstaks (37,2 miljoen euro), boetes op btw-ontduiking (12,5 miljoen euro) en het aanpakken van misbruiken rond de vrijstelling van roerende voorheffing door buitenlandse pensioenfondsen (15 miljoen euro). Wat de hogere beurstaks betreft, verduidelijkte Vanackere dat die geen betrekking zal hebben op de Staatsbons, maar wel onder meer op de beveks en sicavs (van 0,65 procent naar 1 procent). Voor andere beleggingsproducten is er sprake van een verhoging van 0,22 procent naar 0,25 procent.Vanackere geeft toe dat de begrotingsoefening een reeks eenmalige inkomsten bevat. "Maar op het moment dat er sprake is van een groei van -0,1 procent, is het onmogelijk en bijna absurd om alleen structurele maatregelen te nemen. Dat zou trouwens niet gegaan zijn zonder te raken aan de koopkracht van de burgers of de concurrentiekracht van de bedrijven".Om gewapend te zijn tegen mogelijke tegenvallers, voorziet de regering een buffer van 650 miljoen euro. Volgens begrotingsminister Olivier Chastel gaat het om uitgaven die bevroren worden en ontvangsten waarmee kan geschoven worden. Concreet wordt bijvoorbeeld 166 miljoen euro aan uitgaven bevroren in de gezondheidszorg. Daarbovenop worden 80 miljoen aan investeringskredieten bevroren, net als 100 miljoen euro aan werkingskredieten.Volgens premier Di Rupo zal de begroting nauwgezet opgevolgd worden. "We handelen als goede huisvaders en -moeders", aldus Di Rupo. In juli plant de regering-Di Rupo een nieuwe controle.