"Voor elke arbeidsovereenkomst die wordt verbroken wegens medische overmacht zal de werkgever een bedrag van 1.800 euro moeten storten in een fonds", stipt het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan. De opbrengst gaat naar een 'terug naar werk'-fonds waaruit ontslagen arbeidsongeschikte werknemers voor minstens 1.800 euro steun kunnen krijgen voor gespecialiseerde coaching of loopbaanbegeleiding.

Vandaag waren bedrijven in principe al verplicht om zelf werknemers na een medisch ontslag naar een nieuwe job te begeleiden. Maar in realiteit bracht dat amper zoden aan de dijk.

Het fonds en de premie van 1.000 euro voor werkgevers die langdurig zieken wel aan boord houden, passen in het voornemen om het grote aantal langdurig zieken in ons land terug te dringen.

Minister Vandenbroucke haalde ook extra budget binnen voor de aanwerving van twintig bijkomende 'terug naar werk'-coördinatoren om langdurig zieken naar een job te begeleiden. Die komen boven op de zestig coördinatoren die sinds dit jaar aan de slag zijn.

"Voor elke arbeidsovereenkomst die wordt verbroken wegens medische overmacht zal de werkgever een bedrag van 1.800 euro moeten storten in een fonds", stipt het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan. De opbrengst gaat naar een 'terug naar werk'-fonds waaruit ontslagen arbeidsongeschikte werknemers voor minstens 1.800 euro steun kunnen krijgen voor gespecialiseerde coaching of loopbaanbegeleiding.Vandaag waren bedrijven in principe al verplicht om zelf werknemers na een medisch ontslag naar een nieuwe job te begeleiden. Maar in realiteit bracht dat amper zoden aan de dijk.Het fonds en de premie van 1.000 euro voor werkgevers die langdurig zieken wel aan boord houden, passen in het voornemen om het grote aantal langdurig zieken in ons land terug te dringen.Minister Vandenbroucke haalde ook extra budget binnen voor de aanwerving van twintig bijkomende 'terug naar werk'-coördinatoren om langdurig zieken naar een job te begeleiden. Die komen boven op de zestig coördinatoren die sinds dit jaar aan de slag zijn.