Lippens maakte een studie van alle experimenten met praktijktests die tussen 2005 en 2020 wereldwijd werden opgezet. Hij gaat in totaal om meer dan 900.000 fictieve sollicitaties.

Daaruit blijkt dat de voornaamste grond voor discriminatie een arbeidsbeperking is. Mensen met een beperking krijgen 41 procent minder positieve reacties op een sollicitatie. Een arbeidsbeperking is een aandoening van cognitieve, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, waardoor iemand het moeilijk heeft om werk te vinden of een job uit te voeren.

Op de tweede plaats staat een lage fysieke aantrekkelijkheid, wat leidde tot 37 procent minder positieve reacties. Leeftijd staat met 34 procent op de derde plaats. Etniciteit volgt daarna met 29 procent minder positieve reacties. Dat laatste is nochtans wereldwijd de meest bestudeerde discriminatiegrond.

Wel is het zo dat sollicitanten met een Maghrebijns-Arabische of Midden-Oosterse achtergrond gemiddeld zo'n 41 procent minder positieve reacties krijgen dan sollicitanten zonder migratieachtergrond. Tegelijk is er amper aanwervingsdiscriminatie ten opzichte van sollicitanten uit Noord- of West-Europese minderheidsgroepen.

Wat discriminatie op basis van gender betreft, lopen de resultaten van de verschillende praktijktesten sterk uiteen. Kandidaten die open zijn over hun LGB-geaardheid krijgen wel gemiddeld 30 procent minder positieve reacties op hun sollicitaties.

Oud is out

Eén aspect van de studie springt er uit: in Europa worden oudere kandidaten een pak meer gediscrimineerd dan in Amerika.

"Dat is zeer opvallend", aldus Lippens. "In Europese praktijktesten krijgen oudere sollicitanten (typisch rond de 50 jaar, red.) gemiddeld ongeveer 48 procent minder positieve reacties dan jongere sollicitanten (typisch rond de 30 jaar, red.). In Amerika strandt men daar op 31 procent. Ons onderzoek toont geen oorzaken voor die regionale verschillen aan, maar andere onderzoeken hinten richting wetgeving en sociale normen. De wetgeving rond pensioenen is in heel wat Europese lidstaten bijvoorbeeld een stuk strikter dan in de VS."

"Werken op oudere leeftijd is in Amerika ook meer ingeburgerd dan in Europese landen waar de pensioenleeftijd vaak lager ligt."

De discriminatiecijfers zijn over de tijd nauwelijks verbeterd, concludeert de onderzoeker. "Dit is best opmerkelijk gezien het antidiscriminatiebeleid dat in veel landen is ingevoerd en de aandacht die ook op supranationaal niveau aan het probleem wordt besteed", vindt hij.

Lippens maakte een studie van alle experimenten met praktijktests die tussen 2005 en 2020 wereldwijd werden opgezet. Hij gaat in totaal om meer dan 900.000 fictieve sollicitaties. Daaruit blijkt dat de voornaamste grond voor discriminatie een arbeidsbeperking is. Mensen met een beperking krijgen 41 procent minder positieve reacties op een sollicitatie. Een arbeidsbeperking is een aandoening van cognitieve, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, waardoor iemand het moeilijk heeft om werk te vinden of een job uit te voeren.Op de tweede plaats staat een lage fysieke aantrekkelijkheid, wat leidde tot 37 procent minder positieve reacties. Leeftijd staat met 34 procent op de derde plaats. Etniciteit volgt daarna met 29 procent minder positieve reacties. Dat laatste is nochtans wereldwijd de meest bestudeerde discriminatiegrond. Wel is het zo dat sollicitanten met een Maghrebijns-Arabische of Midden-Oosterse achtergrond gemiddeld zo'n 41 procent minder positieve reacties krijgen dan sollicitanten zonder migratieachtergrond. Tegelijk is er amper aanwervingsdiscriminatie ten opzichte van sollicitanten uit Noord- of West-Europese minderheidsgroepen. Wat discriminatie op basis van gender betreft, lopen de resultaten van de verschillende praktijktesten sterk uiteen. Kandidaten die open zijn over hun LGB-geaardheid krijgen wel gemiddeld 30 procent minder positieve reacties op hun sollicitaties. Eén aspect van de studie springt er uit: in Europa worden oudere kandidaten een pak meer gediscrimineerd dan in Amerika."Dat is zeer opvallend", aldus Lippens. "In Europese praktijktesten krijgen oudere sollicitanten (typisch rond de 50 jaar, red.) gemiddeld ongeveer 48 procent minder positieve reacties dan jongere sollicitanten (typisch rond de 30 jaar, red.). In Amerika strandt men daar op 31 procent. Ons onderzoek toont geen oorzaken voor die regionale verschillen aan, maar andere onderzoeken hinten richting wetgeving en sociale normen. De wetgeving rond pensioenen is in heel wat Europese lidstaten bijvoorbeeld een stuk strikter dan in de VS.""Werken op oudere leeftijd is in Amerika ook meer ingeburgerd dan in Europese landen waar de pensioenleeftijd vaak lager ligt."De discriminatiecijfers zijn over de tijd nauwelijks verbeterd, concludeert de onderzoeker. "Dit is best opmerkelijk gezien het antidiscriminatiebeleid dat in veel landen is ingevoerd en de aandacht die ook op supranationaal niveau aan het probleem wordt besteed", vindt hij.