Bij het overlijden van een cliënt moet de bank een dergelijk dossier samenstellen, met een overzicht van de stand van de rekeningen van de overledene, ten bate van de administratie van de Registratie bij Financiën.

Bij een overlijden blokkeert de bank de rekeningen van de overledene en die van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of partner en maakt aan de Registratie de bedragen over die op de rekeningen staan op de dag van het overlijden. De administratie controleert dan of de successie-aangifte door de erfgenamen correct is.

Een aantal banken regelt deze administratieve verplichting gratis (Deutsche Bank, Rabobank, MoneYou, NIBC Direct), anderen vragen tot 150 euro, stelt spaargids.be vast. "De internetbanken zijn niet noodzakelijk de minder duursten. Zo vraagt Fortuneo 100 euro, bij Keytrade is dat 60 euro."

Bij het overlijden van een cliënt moet de bank een dergelijk dossier samenstellen, met een overzicht van de stand van de rekeningen van de overledene, ten bate van de administratie van de Registratie bij Financiën. Bij een overlijden blokkeert de bank de rekeningen van de overledene en die van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of partner en maakt aan de Registratie de bedragen over die op de rekeningen staan op de dag van het overlijden. De administratie controleert dan of de successie-aangifte door de erfgenamen correct is. Een aantal banken regelt deze administratieve verplichting gratis (Deutsche Bank, Rabobank, MoneYou, NIBC Direct), anderen vragen tot 150 euro, stelt spaargids.be vast. "De internetbanken zijn niet noodzakelijk de minder duursten. Zo vraagt Fortuneo 100 euro, bij Keytrade is dat 60 euro."