Inhoud:

Een recente studie van Unisys toont aan dat Belgen zich meer zorgen maken over kredietkaartfraude dan andere Europeanen. Dit onveiligheidsgevoel wordt onder meer gevoed door berichten over het illegaal kopiëren van bankkaartgegevens (skimming). Wat er zelden wordt bijverteld, is dat wij niet machteloos staan bij problemen. Een normale dosis gezond verstand én... enkele tips van Plus Magazine volstaan!

Probleem 1: Drie keer een foute code

Mijnheer Reynaers gaat geld afhalen aan de automaat van het bankkantoor in zijn straat. Verstrooid als hij is, toetst hij drie keer een verkeerde pincode in. Zijn kaart wordt onherroepelijk ingeslikt.

Verklaring Dat is de normale procedure. Op deze manier wordt vermeden dat iemand met minder goede bedoelingen onbeperkt kan proberen de pincode te achterhalen. Ook als mijnheer Reynaers zijn bankkaart zou vergeten in de gleuf van de geldautomaat, wordt ze na enkele seconden ingeslikt. Zo wordt voorkomen dat iemand die na hem bij de automaat komt zijn kaart zou gebruiken en zijn rekening plunderen.

Oplossing: Mijnheer Reynaers neemt het best contact op met zijn bankkantoor. In de meeste gevallen kunnen zij de kaart daar meteen teruggeven.

Tip. Hebt u een ingeslikte kaart teruggekregen, dan zal de bank ze laten normaliseren. U moet ze dan in een toestel aan het loket stoppen. Op het scherm verschijnt de tekst "Nieuwe code". U tikt tweemaal een code in (dat mag eventueel een nieuwe zijn, maar ook de oude). Dan volgt de boodschap "Verrichting aanvaard". De code is onmiddellijk van toepassing.

Terug naar begin

Probleem 2: Geen biljetten beschikbaar

Op een avond - na de sluitingstijd van de bankantoren - vraagt mevrouw Van Hoe vijf biljetten van twintig euro op aan de geldautomaat. Tot haar verbazing komt er helemaal niets uit de sleuf.

Verklaring Meestal wordt ervoor gezorgd dat de voorraad cash in de automaten volstaat. Maar het kan natuurlijk altijd eens gebeuren dat de automaat leeg is. Deze boodschap verschijnt op het scherm. Is dat niet het geval en toch krijgt u niet alle.gevraagde biljetten, dan is er misschien een technisch probleem. Dit gebeurt gelukkig zelden. Het onderhoud van de apparaten vindt bijvoorbeeld plaats op zondagnacht.

Oplossing: Als er geen cash beschikbaar is, worden de locaties van de dichtstbijzijnde automaten op het scherm vermeld. Hebt u niet alle gevraagde biljetten gekregen, verwittig dan uw bank. Deel plaats, datum en uur van de mislukte geldopname mee. Normaal zal er geen euro te veel van uw rekening gegaan zijn want de bank vergelijkt dagelijks de elektronische uitgaven (het bedrag dat u gevraagd hebt) en het aantal werkelijk verdeelde biljetten.

Tip. Zorgt de afwezigheid van cash geld voor problemen of gebeurt het al te vaak, dan kunt u contact opnemen met uw bankkantoor. U noteert de locatie van de geldautomaat, samen met het uur van de transactie en de bank stelt een onderzoek in.

Terug naar begin

Probleem 3: Kaart geweigerd

Mijnheer De Clercq wil zijn aankoop van een nieuwe boormachine betalen aan de kassa van het warenhuis maar het toestel weigert zijn kaart.

Verklaring Is het wel een kaart die door de winkel aanvaard wordt? Als de handelaar een contract heeft met de betaalkaartmaatschappij, dan hangt er een klever met het logo van die maatschappij aan de voordeur of etalage. Het is ook mogelijk dat er onvoldoende saldo op de rekening staat. Bij een debetkaart checkt het systeem dit onmiddellijk. Bij een kredietkaart is er een maandelijkse limiet. Ten slotte kan het gaan om een kaart die vervallen is.

Oplossing: Wie een winkel binnenstapt kan makkelijk checken of de juiste klever aan de deur of de etalage hangt. De maandelijkse limiet van een kredietkaart is terug te vinden op de maandelijkse uitgavenstaat. Is de kaart vervallen, dan ligt in het bankkantoor een nieuwe op de klant te wachten, of ze werd naar hem thuis gestuurd.

Tip. Via de website van Plus Magazine geeft A. Vanholsaet uit Maasmechelen de volgende tip: "Toen ik in een Madrileens restaurant wou betalen met Visa, beweerde de ober dat de betaling niet gelukt was. Er zat niets anders op dan cash te betalen. Ik ben blijven aandringen dat hij mij een bewijs gaf dat de be-taling met Visa geannuleerd was. Gelukkig, want later bleek dat het geld toch van mijn rekening gegaan was. Dankzij het annuleringsticket heb ik via mijn bank het geld terug gekregen. Ik heb er wel 3 maanden op moeten wachten. Een goede raad: vraag altijd een bewijs van annulering!"

Terug naar begin

Probleem 4: Code vergeten

Mevrouw De Maeseneir heeft haar betaalkaart al een hele tijd niet meer gebruikt en is de pincode vergeten.

Verklaring: Zonder pincode, geen geld want het is de eerste vereiste voor een veilige betaling.

Oplossing: Mevrouw De Maeseneir vraagt een nieuwe code aan bij haar bank. Ofwel moet ze in het bankkantoor haar kaart in een speciaal toestel steken, ofwel stuurt de bank de nieuwe code naar de klant thuis of naar het bankkantoor.

Tip. Wilt u uw code wijzigen, dan kan dit aan elk Bancontact/ Mister Cash- of selfbankingtoestel.

Terug naar begin

Probleem 5: Kaart verloren of gestolen

Mijnheer Verstraeten heeft overal gezocht maar vindt zijn bankkaart nergens meer terug. Is hij ze verloren? Of erger nog: is ze gestolen? Kan een eventuele dief iets met een gestolen kaart doen, of niet? Hoe dan ook, mijnheer Verstraeten maakt zich zorgen!

Verklaring: Wie bankkaarten bij zich heeft, moet volgens de wet voorzichtig zijn. Maar wat betekent dat concreet? Zo wordt een bankkaart in de auto laten liggen door sommige banken als een fout beschouwd. Als de kaart daar gestolen wordt, rekenen ze de kosten aan bij de eigenaar. Ook de pincode op een kleefbriefje aan de kaart hangen, beschouwt de bank als een nalatigheid. Als mijnheer Verstraeten echter niet nalatig is geweest en hij zijn kaart heeft laten blokkeren, dan is hij niet meer verantwoordelijk voor wat er met zijn kaart gebeurt. Stel dat er toch nog geld van zijn rekening gaat, dan zal hem dat terugbetaald worden.

Oplossing: Wie zijn kaart is kwijtgeraakt, meldt dat zo snel mogelijk aan CardStop (tel. 070 344 344). Dat kan 24 uur per dag en zeven dagen per week, ook vanuit het buitenland (00 32 70 344 344), tenminste als het om een Bancontact/Mister Cash-kaart gaat of om kredietkaarten zoals Visa of Mastercard. Bezitters van een American Expresskaart kunnen niet terecht bij CardStop, maar moeten een eigen nummer bellen bij verlies of diefstal: tel. 02 676 22 33 (Blue), 02 676 28 28 (Gold), 02 676 28 88 (Platinum), 02 676 25 25 (Business), 02 676 29 29 (Corporate).

Vanaf het ogenblik dat de betaalkaart geblokkeerd is, wordt ze onbruikbaar en draait de bank op voor eventuele kosten. De meeste banken rekenen wel een franchise aan van 150 euro.

Tips. Noteer het nummer van CardStop (of van uw American Express-kaart) als u op reis vertrekt en stop het niét bij uw kaart maar op een andere plaats. Wordt uw portefeuille gestolen, dan kunt u de kaart laten blokkeren, net als eventuele tankkaarten en zelfs cheques. Maar let op: CardStop blokkeert meteen ook de toegang tot andere betaalmiddelen zoals phonebanking, pc-banking, webbanking en sms-banking.

Terug naar begin

Probleem 6: Code gekopieerd

Mevrouw Willems wil geld afhalen bij een automaat. Er staat niemand achter haar dus is ze gerust: niemand kan over haar schouder haar code lezen. Enkele dagen later blijkt echter dat er meer geld van haar rekening is gehaald dan zij heeft opgevraagd.

Verklaring: Het is mogelijk dat het intikken van de code gefilmd is, bijvoorbeeld door een gsm met ingebouwde camera die in de buurt van de geldautomaat werd opgehangen. Of dat iemand de kaartgegevens illegaal gekopieerd heeft en daar misbruik van maakt. Deze vorm van diefstal heet skimming. Daarbij worden de gegevens van een bankkaart gekopieerd door een apparaat dat door professionele dieven over de echte kaartlezer is geplaatst.

Oplossing: Ook hier is de boodschap, zo snel mogelijk tel. 070 344 344 te bellen. Het geld dat afgehaald werd vooraleer CardStop verwittigd is, wordt terugbetaald door de bank (meestal mits een franchise van 150 euro), maar uiteraard moet de gedupeerde de bank verwittigen zodra hij fraude vermoedt.

Tip. Dek steeds met uw vrije hand de cijfertoetsen af wanneer u uw code intoetst, ook als er niemand achter u staat!

Terug naar begin

Probleem 7: De bank vermoedt fraude

Mijnheer Lavrys is op vakantie in Italië. Hij betaalt zijn hotelrekening met zijn kredietkaart. Even later ziet hij in een kunstgalerij een prachtig werk hangen. Het is wel duur maar mijnheer Lavrys heeft het geld ervoor over. Hij wil met zijn kredietkaart betalen maar plots rinkelt de telefoon bij de kunsthandelaar. De kredietkaartmaatschappij uit België hangt aan de lijn!

Verklaring: De beheerder van de kredietkaart kan ervan uitgaan dat het om een potentieel verdachte transactie gaat en geen toestemming verlenen voor de betaling zolang de handelaar niet de juiste identiteit kan voorleggen. Het kan zelfs gebeuren dat mijnheer Lavrys zelf aan de lijn wordt gevraagd zodat de maatschappij kan checken dat hij het wel is die deze aankoop verricht. Dit is een routinemaatregel om hem te beschermen: er is immers sprake van een grotere verrichting dan normaal en ze gebeurt in het buitenland.

Oplossing: Kan mijnheer Lavrys enkele eenvoudige vragen beantwoorden waarop enkel hij het antwoord kan kennen (bijvoorbeeld: wat was uw vorige aankoop?), dan kan de transactie gewoon doorgaan.

Terug naar begin

Probleem 8: Kaart vervallen

Mevrouw Mertens is op reis in Frankrijk. Ze heeft echter niet gemerkt dat de geldigheidsperiode van haar kredietkaart verstreken is...

Verklaring Om veiligheidsredenen mag een kredietkaart die niet meer geldig is, niet meer gebruikt worden. Dat is evident.

Oplossing: Mevrouw Mertens had voor haar vertrek kunnen checken of haar kaart nog voldoende lang geldig was. Staat er bijvoorbeeld 06/08 op, dan is haar kaart geldig tot eind juni 2008. Deze datum heeft ze trouwens ook nodig bij betalingen via de telefoon of het internet. Het kaartnummer zelf bestaat uit 4 groepen van 4 cijfers. Op de achterzijde, in de handtekeningstrook, staat een getal van 7 cijfers. De laatste drie cijfers van deze zogenaamde CVV2-code worden vaak gevraagd als extra controle bij betalingen via de telefoon of het internet.

Terug naar begin

Bancontact =/ Visa!

Elektronisch betalen doet u met een betaalkaart. Dat kan een debetkaart zijn (Bancontact/Mister Cash) of een kredietkaart (Visa, MasterCard,...).

Met een debetkaart kunt u de stand van uw rekening raadplegen, geld afhalen en betalen in een winkel. Het geld gaat onmiddellijk van uw rekening. Staat naast het Bancontact/Mister Cash-logo ook nog een Maestro-logo op uw kaart, dan geldt dit in de hele eurozone. In de loop van 2008 zal Bancontact/Mister Cash verdwijnen en geldt Maestro voor binnen- én buitenland. In de praktijk verandert er niets. Ook de Protonfunctie blijft bestaan.

Een kredietkaart is een kaart met uitgestelde betaling: het bedrag gaat pas bij het begin van de volgende maand van uw rekening. Naargelang de dag dat u de betaling deed, krijgt u dus van 1 dag tot enkele weken krediet. De kredietkaart werd recent uitgebouwd met een chip en een code om de veiligheid te waarborgen. In België en in Groot-Brittannië is het systeem met chip en pincode voor kredietkaarten ingeburgerd, in andere landen nog niet.

Terug naar begin

10 tips voor uw veiligheid

1. Teken uw kaart onmiddellijk nadat u ze ontvangen hebt en met een balpen. Sommige betalingen gebeuren aan de hand van uw handtekening.

2. Vernietig uw vorige kaart zodra u een nieuwe krijgt.

3. Onthoud de code van uw nieuwe kaart en vernietig de brief waarin u uw code toegestuurd hebt gekregen.

4. Wijzig de code die u toegestuurd krijgt, maar kies geen te makkelijke code (zoals 1234 of een deel van uw telefoonnummer).

5. Geef uw nummer aan niemand, zelfs niet aan vrienden of familie.

6. Houd uw kaart bij u, op een veilige plaats. Laat ze nooit achter in een sportzaal, op uw werk of in de wagen.

7. Controleer het bedrag dat u moet betalen vooraleer u uw code intoetst.

8. Als u geld afhaalt aan een automaat, houd dan uw ticket bij tot u het bedrag gecontroleerd hebt op uw uittreksels.

9. Houd uw vrije hand over de toetsen als u uw code intikt.

10. Bel onmiddellijk CardStop als u uw kaart kwijt bent.

Terug naar begin

Betalen via het internet

Betalen via het internet kan zowel met een kredietkaart (zoals Visa) als met een debetkaart (Bancontact/Mister Cash).

Met een kredietkaart

U moet enkel wat gegevens van uw kaart ingeven, zelfs geen pincode. Toch blijft het kaartmisbruik meestal beperkt tot gestolen of verloren kaarten. Fraudegevallen zoals hacking vormen een kleine minderheid. En zodra u de kaart hebt laten blokkeren, kunt u niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele misbruiken.

Tip 1. Winkel zo mogelijk bij vertrouwde e-commercehandelaren en geef uw kaartnummer alleen als u werkelijk bestelt. Druk ook altijd een bewijs van uw betaling af.

Tip 2. Een veilige site herkent u aan het gesloten slotje in Microsoft Explorer of een volledig sleuteltje in Netscape Communicator, links onderaan uw computerscherm. Aan het internetadres wordt ook de letter s toegevoegd: https://www... in plaats van http://www... Als u de logo's Verified by Visa en/of MasterCard Secure Code ziet, dan beantwoordt die site aan de strenge veiligheidsnormen van Visa en MasterCard.

Met een debetkaart

Sinds 2006 kunt u op een steeds groter aantal Belgische e-commercesites veilig betalen met uw Bancontact/Mister Cash-kaart. U hebt wel een abonnement nodig op de webbankingdienst van uw bank en u moet uw kaartnummer en de vervaldatum kennen. Die vindt u op de kaart of u kunt ze opvragen bij uw bank. Uw kaartnummer bestaat uit 17 cijfers en begint met 6703.

Hoe gaat u te werk? Op de site waar u iets wilt kopen, klikt u op het logo van Bancontact/Mister Cash. In een eerste scherm wordt gevraagd uw kaartnummer en de vervaldatum in te voeren. Dan komt u terecht op een scherm van uw eigen bank. Hier wordt gevraagd om het bedrag te controleren en u aan te melden via de online beveiligingsmodule die u van uw bank hebt ontvangen. Daarna komt u opnieuw op de e-commercesite. Via een bevestigingsscherm wordt u op de hoogte gebracht van het verloop van de transactie.

Veilig? Betalen met Bancontact/Mister Cash op het internet is even veilig als betalen met uw kaart in de winkel en werkt op precies dezelfde manier als online betalen met de kredietkaart.

Wat bij problemen? Hebt u vragen bij een Bancontact/Mister Cash-betaling via het internet, onderzoek dan eerst tot wie u zich moet wenden. Werkt de fase van de beveiligde handtekening in het scherm van uw bank niet? Contacteer dan uw bank, want de betaling heeft niet plaatsgevonden. Verloopt deze fase wel goed, maar krijgt u de melding dat uw transactie geweigerd is? Dan hebt u misschien de vervaldatum verkeerd ingegeven of staat er niet voldoende geld op uw rekening. En is de handtekening wel correct uitgevoerd, maar twijfelt u over het resultaat van de betaling, omdat u bijvoorbeeld geen bevestigingsscherm hebt gezien? Dan neemt u het best contact op met de webwinkel.

Krijgt u geld terug? Stel dat u een ticket voor een theatervoorstelling bestelde en betaalde via het internet, maar later merkt u dat u toch niet vrij bent op de aangeduide datum. Kunt u dan uw geld terugkrijgen? Een Bancontact/Mister Cash-betaling op het internet verloopt zoals een betaling in de winkel: uw rekening wordt onmiddellijk gedebiteerd en de handelaar beschikt alleen maar over uw kaartnummer, niet over uw rekeningnummer. U neemt dus het best telefonisch of via e-mail contact op met de webwinkel en vraagt om het geld terug te storten.

Voor meer info over kopen via het internet: www.oivo.be, www.saferinternet.be, www.cec-ecc.be, www.mineco.fgov.be

Terug naar begin

Veilig betalen met uw gsm

Met uw gsm kunt u veilig betalen dankzij m-banxafe, een systeem dat toelaat de prepaidkaart van uw gsm te herladen, het saldo van uw bankrekening te consulteren én gsm-betalingen te verrichten . Om de gsm betaalklaar te maken, moet u wel éénmaal deze dienst activeren in een gsm-winkel of een verkooppunt van Base, Proximus of Mobistar. Daarna kunt u m-banxafe overal gebruiken waar u niet met de kaart kunt betalen. Winkeliers, dokters, taxichauffeurs,... iedereen die zich geregistreerd heeft, kan gsm-betalingen ontvangen. Per transactie betaalt de ontvanger 0,25 euro.

1. De verkoper geeft via zijn gsm uw gsm-nummer of uw m-banxafereferentie in, samen met het verschuldigde bedrag.

2. De m-banxafecentrale controleert de gegevens. Eerste bericht op uw gsm: "m-banxafe met (telefoonoperator). Doorgaan?" U drukt op OK.

3. Tweede bericht: "xxxxx EUR betalen aan Verkoper xxxx met (zijn bank)" U drukt weer OK.

4. Derde bericht: "Voer uw m-banxafe-code in ****" U geeft uw m-banxafe-pincode van 4 cijfers in en drukt op OK.

5. De m-banxafecentrale kijkt of er voldoende geld op uw rekening staat en bevestigt de betaling aan de handelaar. Enkele seconden later krijgt zowel de handelaar als uzelf een sms ter bevestiging.

Terug naar begin

Inhoud:Een recente studie van Unisys toont aan dat Belgen zich meer zorgen maken over kredietkaartfraude dan andere Europeanen. Dit onveiligheidsgevoel wordt onder meer gevoed door berichten over het illegaal kopiëren van bankkaartgegevens (skimming). Wat er zelden wordt bijverteld, is dat wij niet machteloos staan bij problemen. Een normale dosis gezond verstand én... enkele tips van Plus Magazine volstaan!Mijnheer Reynaers gaat geld afhalen aan de automaat van het bankkantoor in zijn straat. Verstrooid als hij is, toetst hij drie keer een verkeerde pincode in. Zijn kaart wordt onherroepelijk ingeslikt. Verklaring Dat is de normale procedure. Op deze manier wordt vermeden dat iemand met minder goede bedoelingen onbeperkt kan proberen de pincode te achterhalen. Ook als mijnheer Reynaers zijn bankkaart zou vergeten in de gleuf van de geldautomaat, wordt ze na enkele seconden ingeslikt. Zo wordt voorkomen dat iemand die na hem bij de automaat komt zijn kaart zou gebruiken en zijn rekening plunderen. Oplossing: Mijnheer Reynaers neemt het best contact op met zijn bankkantoor. In de meeste gevallen kunnen zij de kaart daar meteen teruggeven. Tip. Hebt u een ingeslikte kaart teruggekregen, dan zal de bank ze laten normaliseren. U moet ze dan in een toestel aan het loket stoppen. Op het scherm verschijnt de tekst "Nieuwe code". U tikt tweemaal een code in (dat mag eventueel een nieuwe zijn, maar ook de oude). Dan volgt de boodschap "Verrichting aanvaard". De code is onmiddellijk van toepassing. Terug naar beginOp een avond - na de sluitingstijd van de bankantoren - vraagt mevrouw Van Hoe vijf biljetten van twintig euro op aan de geldautomaat. Tot haar verbazing komt er helemaal niets uit de sleuf.Verklaring Meestal wordt ervoor gezorgd dat de voorraad cash in de automaten volstaat. Maar het kan natuurlijk altijd eens gebeuren dat de automaat leeg is. Deze boodschap verschijnt op het scherm. Is dat niet het geval en toch krijgt u niet alle.gevraagde biljetten, dan is er misschien een technisch probleem. Dit gebeurt gelukkig zelden. Het onderhoud van de apparaten vindt bijvoorbeeld plaats op zondagnacht. Oplossing: Als er geen cash beschikbaar is, worden de locaties van de dichtstbijzijnde automaten op het scherm vermeld. Hebt u niet alle gevraagde biljetten gekregen, verwittig dan uw bank. Deel plaats, datum en uur van de mislukte geldopname mee. Normaal zal er geen euro te veel van uw rekening gegaan zijn want de bank vergelijkt dagelijks de elektronische uitgaven (het bedrag dat u gevraagd hebt) en het aantal werkelijk verdeelde biljetten. Tip. Zorgt de afwezigheid van cash geld voor problemen of gebeurt het al te vaak, dan kunt u contact opnemen met uw bankkantoor. U noteert de locatie van de geldautomaat, samen met het uur van de transactie en de bank stelt een onderzoek in.Terug naar beginMijnheer De Clercq wil zijn aankoop van een nieuwe boormachine betalen aan de kassa van het warenhuis maar het toestel weigert zijn kaart. Verklaring Is het wel een kaart die door de winkel aanvaard wordt? Als de handelaar een contract heeft met de betaalkaartmaatschappij, dan hangt er een klever met het logo van die maatschappij aan de voordeur of etalage. Het is ook mogelijk dat er onvoldoende saldo op de rekening staat. Bij een debetkaart checkt het systeem dit onmiddellijk. Bij een kredietkaart is er een maandelijkse limiet. Ten slotte kan het gaan om een kaart die vervallen is. Oplossing: Wie een winkel binnenstapt kan makkelijk checken of de juiste klever aan de deur of de etalage hangt. De maandelijkse limiet van een kredietkaart is terug te vinden op de maandelijkse uitgavenstaat. Is de kaart vervallen, dan ligt in het bankkantoor een nieuwe op de klant te wachten, of ze werd naar hem thuis gestuurd. Tip. Via de website van Plus Magazine geeft A. Vanholsaet uit Maasmechelen de volgende tip: "Toen ik in een Madrileens restaurant wou betalen met Visa, beweerde de ober dat de betaling niet gelukt was. Er zat niets anders op dan cash te betalen. Ik ben blijven aandringen dat hij mij een bewijs gaf dat de be-taling met Visa geannuleerd was. Gelukkig, want later bleek dat het geld toch van mijn rekening gegaan was. Dankzij het annuleringsticket heb ik via mijn bank het geld terug gekregen. Ik heb er wel 3 maanden op moeten wachten. Een goede raad: vraag altijd een bewijs van annulering!"Terug naar beginMevrouw De Maeseneir heeft haar betaalkaart al een hele tijd niet meer gebruikt en is de pincode vergeten.Verklaring: Zonder pincode, geen geld want het is de eerste vereiste voor een veilige betaling. Oplossing: Mevrouw De Maeseneir vraagt een nieuwe code aan bij haar bank. Ofwel moet ze in het bankkantoor haar kaart in een speciaal toestel steken, ofwel stuurt de bank de nieuwe code naar de klant thuis of naar het bankkantoor. Tip. Wilt u uw code wijzigen, dan kan dit aan elk Bancontact/ Mister Cash- of selfbankingtoestel. Terug naar beginMijnheer Verstraeten heeft overal gezocht maar vindt zijn bankkaart nergens meer terug. Is hij ze verloren? Of erger nog: is ze gestolen? Kan een eventuele dief iets met een gestolen kaart doen, of niet? Hoe dan ook, mijnheer Verstraeten maakt zich zorgen!Verklaring: Wie bankkaarten bij zich heeft, moet volgens de wet voorzichtig zijn. Maar wat betekent dat concreet? Zo wordt een bankkaart in de auto laten liggen door sommige banken als een fout beschouwd. Als de kaart daar gestolen wordt, rekenen ze de kosten aan bij de eigenaar. Ook de pincode op een kleefbriefje aan de kaart hangen, beschouwt de bank als een nalatigheid. Als mijnheer Verstraeten echter niet nalatig is geweest en hij zijn kaart heeft laten blokkeren, dan is hij niet meer verantwoordelijk voor wat er met zijn kaart gebeurt. Stel dat er toch nog geld van zijn rekening gaat, dan zal hem dat terugbetaald worden. Oplossing: Wie zijn kaart is kwijtgeraakt, meldt dat zo snel mogelijk aan CardStop (tel. 070 344 344). Dat kan 24 uur per dag en zeven dagen per week, ook vanuit het buitenland (00 32 70 344 344), tenminste als het om een Bancontact/Mister Cash-kaart gaat of om kredietkaarten zoals Visa of Mastercard. Bezitters van een American Expresskaart kunnen niet terecht bij CardStop, maar moeten een eigen nummer bellen bij verlies of diefstal: tel. 02 676 22 33 (Blue), 02 676 28 28 (Gold), 02 676 28 88 (Platinum), 02 676 25 25 (Business), 02 676 29 29 (Corporate). Vanaf het ogenblik dat de betaalkaart geblokkeerd is, wordt ze onbruikbaar en draait de bank op voor eventuele kosten. De meeste banken rekenen wel een franchise aan van 150 euro. Tips. Noteer het nummer van CardStop (of van uw American Express-kaart) als u op reis vertrekt en stop het niét bij uw kaart maar op een andere plaats. Wordt uw portefeuille gestolen, dan kunt u de kaart laten blokkeren, net als eventuele tankkaarten en zelfs cheques. Maar let op: CardStop blokkeert meteen ook de toegang tot andere betaalmiddelen zoals phonebanking, pc-banking, webbanking en sms-banking.Terug naar beginMevrouw Willems wil geld afhalen bij een automaat. Er staat niemand achter haar dus is ze gerust: niemand kan over haar schouder haar code lezen. Enkele dagen later blijkt echter dat er meer geld van haar rekening is gehaald dan zij heeft opgevraagd. Verklaring: Het is mogelijk dat het intikken van de code gefilmd is, bijvoorbeeld door een gsm met ingebouwde camera die in de buurt van de geldautomaat werd opgehangen. Of dat iemand de kaartgegevens illegaal gekopieerd heeft en daar misbruik van maakt. Deze vorm van diefstal heet skimming. Daarbij worden de gegevens van een bankkaart gekopieerd door een apparaat dat door professionele dieven over de echte kaartlezer is geplaatst. Oplossing: Ook hier is de boodschap, zo snel mogelijk tel. 070 344 344 te bellen. Het geld dat afgehaald werd vooraleer CardStop verwittigd is, wordt terugbetaald door de bank (meestal mits een franchise van 150 euro), maar uiteraard moet de gedupeerde de bank verwittigen zodra hij fraude vermoedt. Tip. Dek steeds met uw vrije hand de cijfertoetsen af wanneer u uw code intoetst, ook als er niemand achter u staat! Terug naar beginMijnheer Lavrys is op vakantie in Italië. Hij betaalt zijn hotelrekening met zijn kredietkaart. Even later ziet hij in een kunstgalerij een prachtig werk hangen. Het is wel duur maar mijnheer Lavrys heeft het geld ervoor over. Hij wil met zijn kredietkaart betalen maar plots rinkelt de telefoon bij de kunsthandelaar. De kredietkaartmaatschappij uit België hangt aan de lijn!Verklaring: De beheerder van de kredietkaart kan ervan uitgaan dat het om een potentieel verdachte transactie gaat en geen toestemming verlenen voor de betaling zolang de handelaar niet de juiste identiteit kan voorleggen. Het kan zelfs gebeuren dat mijnheer Lavrys zelf aan de lijn wordt gevraagd zodat de maatschappij kan checken dat hij het wel is die deze aankoop verricht. Dit is een routinemaatregel om hem te beschermen: er is immers sprake van een grotere verrichting dan normaal en ze gebeurt in het buitenland. Oplossing: Kan mijnheer Lavrys enkele eenvoudige vragen beantwoorden waarop enkel hij het antwoord kan kennen (bijvoorbeeld: wat was uw vorige aankoop?), dan kan de transactie gewoon doorgaan. Terug naar beginMevrouw Mertens is op reis in Frankrijk. Ze heeft echter niet gemerkt dat de geldigheidsperiode van haar kredietkaart verstreken is... Verklaring Om veiligheidsredenen mag een kredietkaart die niet meer geldig is, niet meer gebruikt worden. Dat is evident. Oplossing: Mevrouw Mertens had voor haar vertrek kunnen checken of haar kaart nog voldoende lang geldig was. Staat er bijvoorbeeld 06/08 op, dan is haar kaart geldig tot eind juni 2008. Deze datum heeft ze trouwens ook nodig bij betalingen via de telefoon of het internet. Het kaartnummer zelf bestaat uit 4 groepen van 4 cijfers. Op de achterzijde, in de handtekeningstrook, staat een getal van 7 cijfers. De laatste drie cijfers van deze zogenaamde CVV2-code worden vaak gevraagd als extra controle bij betalingen via de telefoon of het internet. Terug naar beginElektronisch betalen doet u met een betaalkaart. Dat kan een debetkaart zijn (Bancontact/Mister Cash) of een kredietkaart (Visa, MasterCard,...). Met een debetkaart kunt u de stand van uw rekening raadplegen, geld afhalen en betalen in een winkel. Het geld gaat onmiddellijk van uw rekening. Staat naast het Bancontact/Mister Cash-logo ook nog een Maestro-logo op uw kaart, dan geldt dit in de hele eurozone. In de loop van 2008 zal Bancontact/Mister Cash verdwijnen en geldt Maestro voor binnen- én buitenland. In de praktijk verandert er niets. Ook de Protonfunctie blijft bestaan. Een kredietkaart is een kaart met uitgestelde betaling: het bedrag gaat pas bij het begin van de volgende maand van uw rekening. Naargelang de dag dat u de betaling deed, krijgt u dus van 1 dag tot enkele weken krediet. De kredietkaart werd recent uitgebouwd met een chip en een code om de veiligheid te waarborgen. In België en in Groot-Brittannië is het systeem met chip en pincode voor kredietkaarten ingeburgerd, in andere landen nog niet. Terug naar begin1. Teken uw kaart onmiddellijk nadat u ze ontvangen hebt en met een balpen. Sommige betalingen gebeuren aan de hand van uw handtekening. 2. Vernietig uw vorige kaart zodra u een nieuwe krijgt. 3. Onthoud de code van uw nieuwe kaart en vernietig de brief waarin u uw code toegestuurd hebt gekregen. 4. Wijzig de code die u toegestuurd krijgt, maar kies geen te makkelijke code (zoals 1234 of een deel van uw telefoonnummer). 5. Geef uw nummer aan niemand, zelfs niet aan vrienden of familie. 6. Houd uw kaart bij u, op een veilige plaats. Laat ze nooit achter in een sportzaal, op uw werk of in de wagen. 7. Controleer het bedrag dat u moet betalen vooraleer u uw code intoetst. 8. Als u geld afhaalt aan een automaat, houd dan uw ticket bij tot u het bedrag gecontroleerd hebt op uw uittreksels. 9. Houd uw vrije hand over de toetsen als u uw code intikt. 10. Bel onmiddellijk CardStop als u uw kaart kwijt bent.Terug naar beginBetalen via het internet kan zowel met een kredietkaart (zoals Visa) als met een debetkaart (Bancontact/Mister Cash). Met een kredietkaartU moet enkel wat gegevens van uw kaart ingeven, zelfs geen pincode. Toch blijft het kaartmisbruik meestal beperkt tot gestolen of verloren kaarten. Fraudegevallen zoals hacking vormen een kleine minderheid. En zodra u de kaart hebt laten blokkeren, kunt u niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele misbruiken. Tip 1. Winkel zo mogelijk bij vertrouwde e-commercehandelaren en geef uw kaartnummer alleen als u werkelijk bestelt. Druk ook altijd een bewijs van uw betaling af. Tip 2. Een veilige site herkent u aan het gesloten slotje in Microsoft Explorer of een volledig sleuteltje in Netscape Communicator, links onderaan uw computerscherm. Aan het internetadres wordt ook de letter s toegevoegd: https://www... in plaats van http://www... Als u de logo's Verified by Visa en/of MasterCard Secure Code ziet, dan beantwoordt die site aan de strenge veiligheidsnormen van Visa en MasterCard. Met een debetkaartSinds 2006 kunt u op een steeds groter aantal Belgische e-commercesites veilig betalen met uw Bancontact/Mister Cash-kaart. U hebt wel een abonnement nodig op de webbankingdienst van uw bank en u moet uw kaartnummer en de vervaldatum kennen. Die vindt u op de kaart of u kunt ze opvragen bij uw bank. Uw kaartnummer bestaat uit 17 cijfers en begint met 6703. Hoe gaat u te werk? Op de site waar u iets wilt kopen, klikt u op het logo van Bancontact/Mister Cash. In een eerste scherm wordt gevraagd uw kaartnummer en de vervaldatum in te voeren. Dan komt u terecht op een scherm van uw eigen bank. Hier wordt gevraagd om het bedrag te controleren en u aan te melden via de online beveiligingsmodule die u van uw bank hebt ontvangen. Daarna komt u opnieuw op de e-commercesite. Via een bevestigingsscherm wordt u op de hoogte gebracht van het verloop van de transactie. Veilig? Betalen met Bancontact/Mister Cash op het internet is even veilig als betalen met uw kaart in de winkel en werkt op precies dezelfde manier als online betalen met de kredietkaart. Wat bij problemen? Hebt u vragen bij een Bancontact/Mister Cash-betaling via het internet, onderzoek dan eerst tot wie u zich moet wenden. Werkt de fase van de beveiligde handtekening in het scherm van uw bank niet? Contacteer dan uw bank, want de betaling heeft niet plaatsgevonden. Verloopt deze fase wel goed, maar krijgt u de melding dat uw transactie geweigerd is? Dan hebt u misschien de vervaldatum verkeerd ingegeven of staat er niet voldoende geld op uw rekening. En is de handtekening wel correct uitgevoerd, maar twijfelt u over het resultaat van de betaling, omdat u bijvoorbeeld geen bevestigingsscherm hebt gezien? Dan neemt u het best contact op met de webwinkel. Krijgt u geld terug? Stel dat u een ticket voor een theatervoorstelling bestelde en betaalde via het internet, maar later merkt u dat u toch niet vrij bent op de aangeduide datum. Kunt u dan uw geld terugkrijgen? Een Bancontact/Mister Cash-betaling op het internet verloopt zoals een betaling in de winkel: uw rekening wordt onmiddellijk gedebiteerd en de handelaar beschikt alleen maar over uw kaartnummer, niet over uw rekeningnummer. U neemt dus het best telefonisch of via e-mail contact op met de webwinkel en vraagt om het geld terug te storten. Voor meer info over kopen via het internet: www.oivo.be, www.saferinternet.be, www.cec-ecc.be, www.mineco.fgov.beTerug naar beginMet uw gsm kunt u veilig betalen dankzij m-banxafe, een systeem dat toelaat de prepaidkaart van uw gsm te herladen, het saldo van uw bankrekening te consulteren én gsm-betalingen te verrichten . Om de gsm betaalklaar te maken, moet u wel éénmaal deze dienst activeren in een gsm-winkel of een verkooppunt van Base, Proximus of Mobistar. Daarna kunt u m-banxafe overal gebruiken waar u niet met de kaart kunt betalen. Winkeliers, dokters, taxichauffeurs,... iedereen die zich geregistreerd heeft, kan gsm-betalingen ontvangen. Per transactie betaalt de ontvanger 0,25 euro. 1. De verkoper geeft via zijn gsm uw gsm-nummer of uw m-banxafereferentie in, samen met het verschuldigde bedrag. 2. De m-banxafecentrale controleert de gegevens. Eerste bericht op uw gsm: "m-banxafe met (telefoonoperator). Doorgaan?" U drukt op OK. 3. Tweede bericht: "xxxxx EUR betalen aan Verkoper xxxx met (zijn bank)" U drukt weer OK. 4. Derde bericht: "Voer uw m-banxafe-code in ****" U geeft uw m-banxafe-pincode van 4 cijfers in en drukt op OK. 5. De m-banxafecentrale kijkt of er voldoende geld op uw rekening staat en bevestigt de betaling aan de handelaar. Enkele seconden later krijgt zowel de handelaar als uzelf een sms ter bevestiging. Terug naar begin