Om een minimumpensioen te kunnen genieten als werknemer, moet je dertig jaar gewerkt hebben. Dat geldt ook voor mensen die tijdens hun carrière zowel als zelfstandige als als werknemer aan de slag zijn geweest. "De loopbanen als werknemer en als zelfstandige worden samengeteld om na te gaan of aan de loopbaanvoorwaarde van 30 jaar voor het minimumpensioen is voldaan. Sinds juni van dit jaar is het minimumpensioen voor een gemengde loopbaan zelfstandige-werknemer hetzelfde bedrag van iemand die een volledige loopbaan als werknemer presteerde", zegt minister Bacquelaine.

Ambtenaar/werknemer kan uit de boot vallen

Voor personen die tijdens hun loopbaan zowel werknemer als ambtenaar zijn geweest, worden de loopbanen momenteel niet samengeteld. Daardoor is het inderdaad mogelijk dat iemand noch in het ambtenarenstelsel , noch in het werknemersstelsel aan de loopbaanvoorwaarde voor een minimumpensioen voldoet.
Daar wil minister van Pensioenen Bacquelaine volgend jaar verandering in brengen. "In de loop van 2016 zal ik een voorstel tot hervorming van het minimumpensioen voorleggen dat deze situatie moet verhelpen", zei Bacquelaine.Om een minimumpensioen te kunnen genieten als werknemer, moet je dertig jaar gewerkt hebben. Dat geldt ook voor mensen die tijdens hun carrière zowel als zelfstandige als als werknemer aan de slag zijn geweest. "De loopbanen als werknemer en als zelfstandige worden samengeteld om na te gaan of aan de loopbaanvoorwaarde van 30 jaar voor het minimumpensioen is voldaan. Sinds juni van dit jaar is het minimumpensioen voor een gemengde loopbaan zelfstandige-werknemer hetzelfde bedrag van iemand die een volledige loopbaan als werknemer presteerde", zegt minister Bacquelaine.Voor personen die tijdens hun loopbaan zowel werknemer als ambtenaar zijn geweest, worden de loopbanen momenteel niet samengeteld. Daardoor is het inderdaad mogelijk dat iemand noch in het ambtenarenstelsel , noch in het werknemersstelsel aan de loopbaanvoorwaarde voor een minimumpensioen voldoet.Daar wil minister van Pensioenen Bacquelaine volgend jaar verandering in brengen. "In de loop van 2016 zal ik een voorstel tot hervorming van het minimumpensioen voorleggen dat deze situatie moet verhelpen", zei Bacquelaine.