Door de coronapandemie zijn verschillende gepensioneerden (verpleegsters, brancardiers, enzovoort) opnieuw aan het werk gegaan. Via een eerdere maatregel had de minister voorkomen dat die beroepsinkomsten ertoe zouden leiden dat hun pensioenbedrag verlaagt, ook als de grenzen voor toegestane arbeidsinkomsten voor gepensioneerden worden overschreden.

Dezelfde wet voorzag ook dat gepensioneerden met een beroepsactiviteit tijdens de duur van de pandemie hun pensioen mogen cumuleren met tijdelijke werkloosheidsuitkeringen of met het overbruggingsrecht. Daardoor hebben de voorbije maanden tussen 4.199 en 5.777 gepensioneerden kunnen genieten van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen zonder negatieve impact op hun pensioen.

Beide maatregelen waren enkel van kracht tot 30 juni. Een nieuw KB verlengt die periode tot 31 augustus.

Door de coronapandemie zijn verschillende gepensioneerden (verpleegsters, brancardiers, enzovoort) opnieuw aan het werk gegaan. Via een eerdere maatregel had de minister voorkomen dat die beroepsinkomsten ertoe zouden leiden dat hun pensioenbedrag verlaagt, ook als de grenzen voor toegestane arbeidsinkomsten voor gepensioneerden worden overschreden.Dezelfde wet voorzag ook dat gepensioneerden met een beroepsactiviteit tijdens de duur van de pandemie hun pensioen mogen cumuleren met tijdelijke werkloosheidsuitkeringen of met het overbruggingsrecht. Daardoor hebben de voorbije maanden tussen 4.199 en 5.777 gepensioneerden kunnen genieten van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen zonder negatieve impact op hun pensioen.Beide maatregelen waren enkel van kracht tot 30 juni. Een nieuw KB verlengt die periode tot 31 augustus.