De auditeur bij de Raad van State adviseert om het koninklijk besluit, waarmee de federale regering eind 2011 een overheidswaarborg toekende aan de coöperanten van Arco, te vernietigen. Dat meldde eerder dinsdag de Vlaamse Federatie van Beleggers, die indertijd klacht indiende over de ongelijke behandeling van aandeelhouders van Dexia. Het gaat nog maar om een advies, maar dat wordt in de meeste gevallen gevolgd.
In een eerste korte reactie neemt de groep Arco, die in vereffening is, akte van het advies van de auditeur met betrekking tot het beroep tot nietigverklaring van het bewuste kb. "De auditeur concludeert in dit verslag tot gegrondheid van het beroep, zij het in hoofdzaak op formele gronden en om redenen die verband houden met de gehanteerde procedure", klinkt het.

Voorts wijst Arco erop dat het verslag van de auditeur één stap in de procedure is. De Belgische staat en andere betrokken partijen hebben nu dertig dagen de tijd om hun bemerkingen mee te delen aan de Raad.

De neergang van Dexia in 2011 sleurde ook diens grootste aandeelhouders, Arco en de Gemeentelijke Holding, mee de dieperik in. Arco is een coöperatieve en dus kon volgens de regering de overheidswaarborg voor spaarders worden ingeroepen. Maar die beslissing leidde tot zware kritiek, want ze dreigt de overheid maximaal 1,5 miljard euro te kosten.

De auditeur bij de Raad van State adviseert om het koninklijk besluit, waarmee de federale regering eind 2011 een overheidswaarborg toekende aan de coöperanten van Arco, te vernietigen. Dat meldde eerder dinsdag de Vlaamse Federatie van Beleggers, die indertijd klacht indiende over de ongelijke behandeling van aandeelhouders van Dexia. Het gaat nog maar om een advies, maar dat wordt in de meeste gevallen gevolgd. In een eerste korte reactie neemt de groep Arco, die in vereffening is, akte van het advies van de auditeur met betrekking tot het beroep tot nietigverklaring van het bewuste kb. "De auditeur concludeert in dit verslag tot gegrondheid van het beroep, zij het in hoofdzaak op formele gronden en om redenen die verband houden met de gehanteerde procedure", klinkt het. Voorts wijst Arco erop dat het verslag van de auditeur één stap in de procedure is. De Belgische staat en andere betrokken partijen hebben nu dertig dagen de tijd om hun bemerkingen mee te delen aan de Raad. De neergang van Dexia in 2011 sleurde ook diens grootste aandeelhouders, Arco en de Gemeentelijke Holding, mee de dieperik in. Arco is een coöperatieve en dus kon volgens de regering de overheidswaarborg voor spaarders worden ingeroepen. Maar die beslissing leidde tot zware kritiek, want ze dreigt de overheid maximaal 1,5 miljard euro te kosten.